Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giot_ledang_trongtim_112
#1024458

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Thịnh

Trong quá trình bảo quản và sử dụng nguyên vật liệu có thể bị hao hụt, mất mát, hư hỏng, dư thừa do những nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy tất cả các hiện tượng thừa thiếu nguyên vật liệu đều phải được xác định nguyên nhân rõ ràng từ đó mới đề ra biện pháp xử lý có hiệu quả. Tại Công ty TNHH Đại Thịnh kế toán nguyên vật liệu không sử dụng hai loại tài khoản hạch toán thừa, thiếu nguyên vật liệu, điều này không nên vì khi xảy ra hiện tượng thừa thiếu nguyên vật liệu thì công ty sẽ khó khăn trong việc xử lý, gây lỏng lẻo trong công tác quản lý nguyên vật liệu dẫn đến phát sinh những chi phí không đáng có ảnh hưởng đến chi phí, giá thành và lợi nhuận của công ty.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bột ngô
kg
85.500
85.500
3.450
294.975.000
Cộng
396.975.000
Thủ trưởng đơn vị Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho
(ký ghi rõ họ tên ) (ký ghi rõ họ tên ) (ký ghi rõ họ tên ) (ký ghi rõ họ tên)
* Thủ tục chứng từ xuất của nguyên vật liệu
Tại công ty TNHH Đại Thịnh, nguyên vật liệu xuất dùng chủ yếu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, ngoài ra nguyên vật liệu còn có thể xuất bán, cho vay....
Chứng từ xuất kho nguyên vật liệu có nhiều loại, phụ thuộc vào mục đích xuất kho, phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức.
Đối với phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức thì phiếu này được lập thành hai liên. Người phụ trách ký vào hai liên rồi chuyển cho thủ kho xuất một liên, một liên giao cho đơn vị sử dụng nguyên vật liệu. Khi lĩnh nguyên vật liệu, đơn vị phải mang phiếu này xuống kho. Thủ kho có nhiệm vụ ghi số liệu thực xuất và ký vào hai liên. Sau mỗi lần xuất kho ghi sổ thực xuất vào thẻ kho. Cuối tháng hay khi hết hạn mức, thủ kho thu lại phiếu của đơn vị được lĩnh nguyên vật liệu đã xuất và số hạn mức còn lại của tháng, đối chiếu với thẻ kho và ký vào hai liên đã xuất.
+ Một liên thủ kho chuyển cho phòng kế hoạch vật tư.
+ Một liên thủ kho chuyển cho phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Căn cứ vào yêu cầu xuất, từng bộ phận sử dụng nguyên vật liệu từng phân xưởng lập kế hoạch ghi rõ họ tên, lượng vật tư đưa lên phòng kế hoạch vật tư. Phòng kế hoạch vật tư sau khi xem xét tình hình sử dụng nguyên vật liệu thấy hợp lý theo yêu cầu sản xuất sẽ lập phiếu xuất kho. Phiếu này được lập riêng cho từng thứ hay nhiều thứ nguyên vật liệu cùng loại, cùng một kho xuất và sử dụng cho một sản phẩm, một đơn vị đặt hàng và phải được giám đốc hay người được giám đốc uỷ quyền ký duyệt trước. Khái quát trình xuất kho nguyên vật liệu qua sơ đồ sau:
Sơ đồ số 6: Khái quát quá trình xuất vật tư
Bộ phận sử dụng
Tại kho NVL
Phiếu xuất hàng
Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho
Phiếu xuất kho được lập thành ba liên:
+ Một liên lưu ở phòng kế hoạch vật tư
+ Một liên thủ kho xuất giữ lại.
+ Một liên giao cho người lĩnh vật tư.
Định kỳ, phiếu xuất kho được chuyển lên phòng kế toán để luân chuyển ghi sổ và lưu. Trong các phiếu này ghi cả số lượng xuất kho, đơn giá, thành tiền.
Biểu số 5:
Công ty TNHH Đại Thịnh
Mẫu số 02 - VT
Trích PHIẾU XUẤT KHO Nợ TK 621 Số 15
Ngày 06 tháng 09 năm 2007 Có TK 152
Phân xưởng: Phân xưởng tinh bột
Lý do xuất kho: Sản xuất tinh bột biến tính
Xuất kho: Chi Hiền
Stt
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực xuất
1
Tinh bột sắn
kg
28.500
28.500
4.076,84
116.189.940
2
Tinh bột ngô
kg
41.350
41.350
3.470
143.484.500
3
Axít
kg
675
675
117.115
79.052.625
Cộng
338.727.065
Thủ trưởng Kế toán trưởng Phục trách cung tiêu Người nhận Thủ Kho
( ký, họ tên) ( ký, họ tên) ( ký, họ tên) ( ký, họ tên) ( ký, họ tên)
2.3.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty
Tại kho hàng : hàng ngày thủ kho căn cứ vào số liệu tổng cộng của các chứng từ như hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ghi vào cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ ghi một dòng, cuối ngày ghi tồn kho. Thẻ kho được mở cho từng thứ vật liệu, mỗi thứ vật liệu có một hay một số tờ căn cứ vào khối lượng ghi trên các nghiệp vụ phát sinh, cuối tháng thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập - xuất để lập báo cáo tồn kho.
Biểu số 6:
Công ty TNHH Đại Thịnh
Trích THẺ KHO
Tháng 09 năm 2007
Tờ số: 14
Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư: Tinh bột sắn
Đơn vị tính: Kg
Mã số: ..
Stt
Ngày tháng
Chứng từ
Diễn giải
Số lượng
Ghi chú
Số
Ngày
Nhập
Xuất
Tồn
A
B
C
D
E
1
2
3
4
1
Tồn đầu kỳ
45.000
2
.
.
..
3
 05/09/07
80
Nhập Cty Giang Nam
25.500
4
 06/09/07
15
Xuất cho PX Tinh bột
28.500
..
..
..
.
..
Cộng phát sinh
73.000
94.725
Tồn cuối kỳ
23.275
Biểu số 7:
Công ty TNHH Đại Thịnh
Trích BÁO CÁO TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH
Tháng 09 năm 2007
Stt
Tên vật tư
ĐVT
Tồn đầu tháng
Nhập
Xuất
Tồn cuối tháng
1
Tinh bột sắn
kg
45.000
73.000
94.725
23.275
2
Tinh bột ngô
kg
20.750
105.000
120.350
5.400
3
Axít
kg
525
450
900
75
4
NaoH
kg
1.500
6.550
6.745
1.305
5
NaCL
kg
85
150
205
30
..
.
.
Việc thủ kho lập báo cáo tồn kho vào cuối tháng làm căn cứ để kế toán đối chiếu với số liệu của mình đảm bảo cho công tác hạch toán chi tiết của công ty được chặt chẽ. Định kỳ, thủ kho mang chứng từ xuất nhập lên phòng kế toán, kế toán đối chiếu số lượng trên các phiếu với số lượng trên thẻ kho, nếu số liệu khớp đúng thì ký xác nhận vào thẻ kho. Đồng thời kế toán phải kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc lập và xét duyệt đối với mỗi loại chứng từ kế toán.
+ Phiếu nhập kho của nguyên vật liệu mua ngoài.
+ Sau khi nhận được chứng từ thủ kho được hoàn chỉnh các nội dung trên phiếu như ghi trên đơn giá, thành tiền, lập định khoản kế toán và chuyển cho kế toán trưởng hay người được uỷ quyền ký.
Đối với vật liệu nhập kho: Trên phiếu nhập kho có ghi cả chỉ tiêu số lượng và giá trị vật liệu nhập nên kế toán ghi sổ chi tiết để theo dõi cả hai chỉ tiêu đó.
Đối với vật liệu xuất kho: Đến cuối ngày cập nhập tất cả các phiếu xuất kho kế toán tiến hành tính đơn giá theo phương pháp mà công ty áp dụng cho từng loại nguyên vật liệu xuất kho. Sau đó ghi vào sổ chi tiết để theo dõi.
Kế toán nguyên vật liệu lập sổ chi tiết cho từng loại, theo từng kho và được mở cho từng tài khoản căn cứ vào các phiếu nhập kho và phiếu xuất kho.
Biểu số 8:
Công ty TNHH Đại Thịnh
Trích SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU
Tháng 09 năm 2007
Tài khoản 152
Tên kho: Kho vật liệu
Tên quy cách vật liệu: Tinh bột sắn
Đơn vị: đồng
Chứng từ
Diến giải
TK đối ứng
Đơn giá
Nhập
Xuất
Tồn
SH
NT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
Tồn đầu kỳ
45.000
185.400.000
PNK80
5/9
Nhập của Công ty Giang Nam
331
4.000
25.500
102.000.000
70.500
287.400.000
PNK82
6/9
Nhập của Công ty Toàn Năng
331
4.080
5.500
22.440.000
76.000
309.840.000
PXK15
6/9
Xuất cho phân xưởng tinh bột
621
4.076,84
28.500
116.189.940
47.500
193.650.060
PXK16
6/9
Xuất cho phân xưởng hoá chất
621
4.076,84
4.350
17.734.254
37.650
175.915.806
..
Cộng
73.000
289.760.000
94.725
389.849.700
23.275
85.310.300
Ngày 30 tháng 09 năm 2007
Người lập biểu
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
(ký, họ tên)
Biểu số 9:
Công ty TNHH Đại Thịnh
Trích SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU
Tháng 09 năm 2007
Tài khoản 152
Tên kho: Kho vật liệu
Tên quy cách vật liệu: Tinh bột ngô
Đơn vị: đồng
Chứng từ
Diến giải
TK ĐƯ
Đơn giá
Nhập
Xuất
Tồn
SH
NT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
Tồn đầu kỳ
20.750
73.712.500
PNK80
5/9
Nhập của Công ty Giang Nam
331
3.450
85.500
294.975.000
106.250
368.687.500
PXK15
6/9
Xuất cho phân xưởng tinh bột
621
3.470
41.350
143.484.500
64.900
225.203.000
PXK16
6/9
Xuất cho phân xưởng hoá chất
621
3.470
1.255
4.354.850
63.645
220.848.150
..
Cộng
105.000
360.150.000
120.350
412.800.500
5.400
21.062.000
Ngày 30 tháng 09 năm 2007
Kế toán lập biểu
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
(ký, họ tên)
Cuối tháng, kế toán căn cứ vào các sổ chi tiết của từng loại vật liệu tiến hành ghi vào báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn kho vật liệu. Mỗi sổ chi ti

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement