Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mizu_95
#1024457

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty CP giống cây trồng Thái Bình

- Lời nói đầu

- Nội dung

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Căn cứ thành lập Công ty.

1.2. Sơ đồ bộ máy quản lý, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.

1.3. Hệ thống bộ máy kế toán của doanh nghiệp

1.4. Các văn bản quản lý của doanh nghiệp

1.5. Các loại chứng từ doanh nghiệp sử dụng

1.6. Hình thức ghi sổ kế toán

 

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH.

 

2.1. Kế toán TSCĐ và khấu hao tài sản cố định

2.2. Kế toán nhập, xuất nguyên vật liệu

2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2.4. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

2.5. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

2.6. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

2.7. Kế toán chi phí và thu nhập của hoạt động kinh tế

2.8. Kế toán tổng hợp và tiết nguồn vốn

2.9. Lập báo cáo tài chính

PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH

3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán kế toán tại công ty CP GCT TB.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tại Công ty CP giống cây trồng Thái Bình

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


về giá trị, số lượng của từng thứ ( từng danh điểm ) vật liệu theo từng kho và từng người phụ trách vật chất. Trong thực tế.
Tại kho, mỗi loại vật liệu, công cụ công cụ được quy định một mã số riêng như trong danh mục tài sản gọi là danh điểm vật liệu. Mỗi danh điểm vật liệu, công cụ công cụ được theo dõi trên 1 thẻ kho. Hàng ngày, căn cứ vào các phiếu nhập, xuất kho vật liệu, công cụ công cụ thủ kho ghi chép tình hình biến động của từng danh điểm vật liệu, công cụ công cụ vào thẻ kho. Việc kiểm tra, đối chiếu của kế toán với thủ kho được tiến hành theo phương pháp thẻ song song.
Sơ đồ hạch toán chi tiết vật liệu theo phương pháp lập thẻ song song
Thẻ hay sổ chi tiết vật liệu
Bảng tổng hợp nhập, xuất tồn kho vật liệu
Phiếu nhập kho
Thẻ kho
Kế toán tổng hợp
Phiếu xuất kho
Ghi hàng ngày
Quan hệ đối chiếu
Ghi cuối tháng
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập, xuất thủ kho ghi chép tình hình nhập xuất, tồn kho của từng danh điểm vật liệu, công cụ công cụ bằng thức đo hiện vật theo số tập hợp cuối ngày, thủ kho phải tính toán đối chiếu số lượng vật liệu, công cụ công cụ thực tế với sổ sách định kỳ, thủ kho chuyển thẻ kho về phòng kế toán.
Tại phòng kế toán, kế toán vật liệu mở thẻ kế toán chi tiết vật liệu cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở tại kho. Thẻ này có nội dung tương tự thẻ kho, chỉ khác là theo dõi cả về mặt giá trị. Hàng ngày, hay định kỳ, khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán vật liệu phải kiểm tra đối chiếu, ghi đơn giá hạch toán vào và tính ra số tiền. Sau đó, lần lượt ghi các nghiệp vụ nhập, xuất vào các thẻ kế toán chi tiết vật liệu có liên quan. Cuối tháng tiến hành cộng thẻ và đối chiếu với thẻ kho.
Để thực hiện đối chiếu giữa kế toán tổng hợp và chi tiết, kế toán phải căn cứ vào các thẻ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho về mặt giá trị của từng loại nguyên vật liệu. Số liệu của bảng này được đối chiếu với số liệu của phần kế toán tổng hợp.
Ngoài ra, để quản lý chặt chẽ thẻ kho, nhân viên kế toán vật liệu còn mở sổ đăng ký thẻ kho cho thủ kho, kế toán phải ghi vào sổ.
Chứng từ sử dụng:
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Hoá đơn VAT
Thẻ kho
Bảng kê nhập, xuất
* Tài khoản sử dụng là TK 152 Nguyên vật liệu
+ Kết cấu của tài khoản:
Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh tăng nguyên, vật liệu trong kỳ
Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh giảm nguyên, vật liệu trong kỳ
Dư nợ: Phản ánh giá trị thực tế của nguyên, vật liệu tồn kho.
+ TK 153 Công cụ dụng cụ
Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh tăng công cụ công cụ trong kỳ
Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh giảm công cụ công cụ trong kỳ
Dư nợ: Phản ánh giá trị thực tế của công cụ công cụ tồn kho.
+ TK 153 có các tiểu khoản sau:
- TK 1531. Công cụ dụng cụ
- TK 1532. Bao bì luân chuyển
- TK 1533. Đồ dùng cho thuê
* Phương pháp hạch toán:
- Công ty CP giống cây trồng Thái Bình hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
+ Hạch toán tăng nguyên vật liệu:
- Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nhận và phiếu nhập kho kế toán ghi:
Nợ TK 152 (chi tiết vật liệu) Giá thực tế vật liệu bao gồm chi phí v. chuyển
Nợ TK 133 (1331): Thuế VAT ( nếu có )
Có TK 111, 112, 331, 141 Tổng trị giá nguyên vật liệu.
+ Hạch toán giảm nguyên vật liệu:
-Xuất trực tiếp cho sản xuất ghi: Nợ TK621 (chi tiết cho từng đối tượng)
-Xuất dùng chung cho phân xưởng ghi: Nợ TK 627
-Xuất phục vụ cho bán hàng ghi: Nợ TK 641
-Xuất dùng cho quản lý ghi: Nợ TK 642
-Giá thực tế của vật liệu xuất dùng: Có TK 152 .
5.1. Hạch toán tăng nguyên vật liệu.
Để đáp ứng nhu cầu đóng hàng hoá của Công ty được nhanh chóng và kịp thời đáp ứng được kế hoạch bán hàng được sự đồng ý của Hội nghị cổ đông Công ty ngày 02 tháng 3 năm 2005 đã tiến hành mua 1 lựơng bao bì như sau .
Căn cứ vào hợp đồng với Công ty bao bì Hải phòng
Cuối tháng 3 kế toán nhận được chứng từ gồm: Một hoá đơn giá trị gia tăng bên bán sê ri HĐ/2005B số 007635 ngày 02/3/2005.
- Hoá đơn nhập bao bì: 2.000 cái.
Số lượng 2.000 kg x 4.500 đ/kg = 9.000.000 đ thuế VAT 10 % và chi phí vận chuyển 200.000 ) thanh toán bằng tiền mặt.
+ Nhập nguyên, vật liệu mua ngoài ( Hạch toán tăng NVL
- Kế toán ghi: Nợ TK 152 : 9.200.000 đ
Nợ TK 133: 900.000 đ
Có TK 111: 10.100.000 đ
hoá đơn
Giá trị gia tăng
Ngày 02/3/2006
(Liên 2: Giao cho khách hàng)
Mẫu số 01/ GTKT-3LL
Sê ri: HĐ/2003B
Số: 007632
Họ tên người bán: Cty bao bì hải phòng.
Địa chỉ: Thành phố HP
Mã số thuế: 1000.743562
Họ và tên: Phạm Xuân Sơn.
Địa chỉ: Công ty CP giống cây trồng Thái Bình
Mã số thuế: 1000215462
Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
(ĐVT: Đồng)
TT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
01
Bao bì
cái
2.000
4.500
9.000.000
Cộng tiền hàng: 9.000.000
Thuế suất: 10%: Tiền thuế: 900.000
Cộng tổng tiền thanh toán: 9.900.000
Số tiền bằng chữ: (Chín triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).
Người mua
(Ký, ghi tên)
Người bán
(Ký, ghi tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Công ty cp giống cây trồng Thái bình
Biên bản kiểm nghiệm vật tư
Thời gian kiểm nghiệm 8 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2006.
Căn cứ vào hoá đơn mua hàng số: 007632
Biên bản kiểm nghiệm gồm:
Ông: Nguyễn Văn Thanh - Đại diện cung tiêu
Ông: Phạm Xuân Trung - Đại diện kỹ thuật
Bà: Đoàn Thị Ngót - Thủ kho
stt
Tên vật tư
Mã số
đvt
Đơn giá
Theo kiểm nghiệm
chênh lệch
Phẩm chất
SL
TT
SL
TT
SL
TT
T
Đ

A
B
C
D
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Bao bì
1
cái
4.500
5.000
9.900.000
X
Thủ trưởng đơn vị cung tiêu kỹ thuật thủ kho
Công ty CP giống cây trồng Thái Bình
Phiếu nhập kho
Ngày 2 tháng 3 năm 2006
Số: 01
Đơn vị bán: Công ty giống cây trồng huế
Địa chỉ: Thành phế huế
Hoá đơn bán hàng số: 007632 ngày 2 tháng 3 năm 2005
Biên bản kiểm nghiệm số 1 ngày 2 tháng 3 năm 2005
Nhập vào kho: nguyên vật liệu
Mã vật tư
Tên, quy cách vật tư
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Bao bì
cái
5.000
4.500
9.000.000
Cộng tiền hàng: 9.000.000
Thuế VAT 10%: 900.000
Tổng cộng tiền: 9.900.000
Băng chữ: ( Chín triệu chín trăm ngàn đồng )
Ngày 02 tháng 3 năm 2006
Thủ trưởng đơn vị thủ kho người nhập
Công ty CP giống cây trồng Thái Bình
Thẻ kho
Lập thẻ kho ngày 2 tháng 3 năm 2006
số thẻ kho số: 01
Danh điểm vật tư: số 1
Đơn vị tính: Cái
STT
Chứng từ
Diễn giải
Số lượng
Ghi chú
Nhập
Xuất
Nhập
Xuất
Tồn
1
01
Mua bao bì
5.000
Công ty CP giống cây trồng Thái Bình
Thẻ kho
Lập thẻ kho ngày 2 tháng 3 năm 2006
số thẻ kho số: 01
Danh điểm vật tư: số 1
Đơn vị tính: Cái
STT
Chứng từ
Diễn giải
Số lượng
Ghi chú
Nhập
Xuất
Nhập
Xuất
Tồn
1
01
xuất bao bì
5.000
+ Xuất nguyên, vật liệu phục vụ cho sản xuất ( Hạch toán giảm NVL )
- Xuất vật liệu phục vụ cho bán hàng
- Nợ TK: 641: 11.000.000
- Có TK: 152: 11.000.000
Công ty CP giống cây trồng Thái Bình
Phiếu xuất kho
Ngày 10 tháng 3 năm 2006
Số: 02
- Họ và tên người nhận hàng: Trần Thị nguyệt
- Lý do xuất kho: phục vụ cho đóng gói sản phẩm hàng hoá
- Xuất tại kho: Nhà máy chế biến hạt giống Thái Bình
Mã vật tư
Tên, quy cách vậ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement