Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pmq841985
#1024454

Download miễn phí Đề tài Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Tâm Việt

Muốn như vậy công việc này phải được dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy động và sử dụng lao động các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc huy động sử dụng lao động được coi là hợp lý khi mỗi loại lao động khác nhau cần có những biện pháp quản lý và sử dụng khác nhau. Vì vậy việc phân loại lao động là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, tùy theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau mà có cách phân loại lao động khác nhau.

Nói tóm lại tổ chức tốt công tác hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế, những người có tham gia nộp BHYT khi ốm đau bệnh tật đi khám chữa bệnh họ sẽ được thanh toán thông qua chế độ BHYT mà họ đã nộp.
* Kinh phí công đoàn:
Khái niệm: Là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp.
Nguồn hình thành quỹ: KPCĐ được trích theo tỷ lệ:
2% Trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động, và doanh nghiệp phải chịu toàn bộ (tính vào chi phí sản xuất- kinh doanh).
Mục đích sử dụng quỹ:
50% KPCĐ thu được nộp lên công đoàn cấp trên, còn 50% để lại chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại đơn vị.
IV.TÍNH LƯƠNG, TRỢ CẤP PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động đựoc thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp.Thời gian để tính lương thưởng và các khoản khác phải cho người lao động là từng tháng.Tất cả các chứng tù làm căn cứ để tính phải đựoc kế toán kiểm tra trứoc khi tính lương,thưởng và đảm bảo đựoc các yêu cầu của chứng từ kế toán.
Sau khi tiến hành kiểm tra các chứng từ để tính lương,tính thưởng, trợ cấp, phụ cấp,..., kế toán tiến hành tính toán theo các hình thức chế độ đang áp dụng tại doanh nghệp.
Để thanh toán tiền lương, thưởng ,các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao đông,hàng tháng các kế toán doanh nghiệp phải lập bảng thanh toán tiền lương cho từng đội tổ sản xuất và các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lương cho từng ngưòi. Trong bản thanh toán lương có ghi rõ từng khoản tiền lương gồm lương sản phẩm,lương thời gian,các khoản phụ cấo, trợ cấp, các khoản khấu trừ và số tiền mà người lao động được lĩnh, các khoản thanh toán trợ câp bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện tương tự.Sau khi kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận,ký, giám đốc duyệt “ bảng thanh toán lương và bảo hiểm xác hội” sẽ là căn cứ để thanh toán lương, bảo hiểm xã hội cho nguời lao động.
V. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .
1. Kế toán tiền lương
1.1 Thủ tục hạch toán tiền lương, tiền thưởng
Để thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động, hàng tháng kế toán phải lập “bảng thanh toán lương “cho từng tổ, đội, phân xưởng, sản xuất và các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lương cho từng người
Để hạch toán tiền lương ta phải có chứng từ gốc, đối mỗi hình thức trả lương khác nhau đòi hỏi chứng từ hạch toán khác nhau. Do vậy kế toán phải căn cứ vào hình thức trả lương để tập hợp chứng từ.
Đối với hình thức trả lương theo thời gian chứng từ dùng để làm căn cứ tính lương là “Bảng chấm công “ bảng chấm công thường có mẫu in sẵn trong đó tập hợp số ngày đi làm, đi học hay nghỉ ốm, nghỉ lễ, nghỉ phép ...
Với trường hợp đi làm thêm giờ, làm đêm chứng từ để tính trợ cấp là phiếu làm đêm, làm thêm giờ.
Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm thì chứng từ dùng để tính trả lương là “Bảng kê khối lượng sản phẩm hay khối lượng công việc hoàn thành”. Bảng này được ghi chi tiết cho từng đối tượng trả lương .Tất cả các chứng từ tính lương, tính thưởng phải đảm bảo được các yêu cầu của chứng từ kế toán.
Sau khi kiểm tra các chứng từ tính lương, tính thưởng, tính phụ cấp, trợ cấp kế toán tiến hành tính lương tính thưởng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp và trả cho người lao động theo hình thức trả thưởng đang áp dụng tại doanh nghiệp và lập bảng thanh toán tiền lương.
Bảng thanh toán tiền lương "Mẫu số 02LĐTL chế độ chứng từ kế toán"là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh .Bảng thanh toán tiền lương được tính cho từng bộ phận (tổ chức, phòng ban) tương ứng với bảng chấm công.
Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 06-LĐTL chế độ chứng từ kế toán) là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động. Bảng chủ yếu dùng trong các trường hợp thưởng đột xuất, kế toán phải lập bảng tính lương của các doanh nghiệp chia thành các kỳ theo quy định lương mỗi tháng trả làm hai kỳ.
- Kỳ I: Tạm ứng lương.
- Kỳ II: Thanh toán số còn lại sau khi đã trừ đi những khoản trích phải khấu trừ vào lương và các khoản tạm ứng.
1.2. Chứng từ hạch toán tiền lương, thưởng
Để thực hiện nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động và các khoản thanh toán cho người lao động, như tiền lương, tiền thưởng theo thời gian và hiệu quả lao động.
Các chứng từ dùng để hạch toán tiền lương bao gồm:
- Bảng chấm công: (Mẫu số 01LĐTL) để quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian lao đông cần tổ chức hạch toán việc sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. Chứng từ dùng để hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công theo dõi ngày công làm việc thực tế, nghỉ việc, nghỉ BHXH. Để từ đó làm căn cứ tính lương, trả lương, trả thưởng, trả BHXH cho người lao động và quản lý lao động trong doanh nghiệp.
- Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02 LĐTL). Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ tính tiền lương, phụ cấp, BHXH, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng thời làm căn cứ chứng từ để hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giấy nghỉ phép, biên bản ngừng việc
- Bảng thanh toán tiền thưởng (mẫu số 06 LĐTL). Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập cho mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. bảng thanh toán tiền thưởng dùng trong các trường hợp hưởng theo lương không dùng trong các trường hợp thưởng đột xuất.
* 1.3. Tài khoản sử dụng: TK 334 "Phải trả người lao động"
Tài khoản này dùng đề phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
Nội dung kết cấu TK 334- Phải trả người lao động
Bên Nợ:
- Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng cho người lao động.
- Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động
Bên có:
- Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động.
Số dư bên có:
Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động
Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ tài khoản 334 rất cá biệt – nếu có phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động
Tài khoản 334 – Phải trả người lao động , có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3341 – Phải trả công nhân viên : Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân vi...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement