Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By aloha_everyone
#1024446

Download miễn phí Đề tài Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo lương" Qua đợt thực tập tại công ty TNHH Truyền Thông Điều Khiển Hoa Ban

Bố trí hợp lí số lao động có chuyên môn được cập nhật với tình hình thực tế.

Chúng ta đều biết trong thời đại bùng nổ thông tin, giáo dục và đào tạo là quốc sách ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia thì công tác tiền lương phải được phân phối đúng người, đúng thời điểm đòi hỏi phải có sự vận dụng lý luận khoa học hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn mới có khả năng nâng cao được hiệu quả công tác tiền lương nói riêng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Ngoài ra người lao động được hưởng lương theo chất lượng và kết quả công việc nhưng cần động viên và khuyến khích người lao động.

Tiền lương cần tính đúng, tính đủ dựa trên cơ sở giá trị sức lao động, chẳng hạn với những người có tài năng hay những người làm việc có hiệu quả thì cần thực hiện việc trả lương không những theo công việc mà còn phải theo số lượng và hiệu quả của người lao động chứ không thể tuân theo bằng cấp. Vì bằng cấp thực sự chỉ là một yếu tố để bố trí công việc và để tính mức lương ban đầu khi bắt buộc làm việc chứ không phải là yếu tố quyết định về tiền lương của người lao động.

Phân công lao động hợp lý ở chỗ phải sắp xếp sao cho đúng người, đúng việc, khuyến khích những người làm việc thực sự có năng suất, chất lượng bằng những hành động cụ thể như khen thưởng, ưu đãi, và có những biện pháp cứng đối với những người làm việc kém hiệu quả, sai quy cách, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì phải bồi thường quy trách nhiệm cho từng người như vậy mới đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động, tăng trách nhiệm của người lao động trong công việc.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


số tiền công nhân viên đi vắng chưa lĩnh
Nợ TK 334
Có TK 338(338.8)
-Trích trước tiền lương phép của công nhân trực tiếp sản xuất
Nợ TK 622
Có TK 335
-Khi công nhân nghỉ phép phản ánh tiền lương phép phải trả
Nợ TK 335
Có TK 334
- Nếu số trích trước nhỏ hơn số thực tế phải trả thì phải tính thêm vào chi phí
Nợ TK 622
Có TK 335
- Nếu số trích trước lớn hơn số thực tế phải trả thì sẽ giảm chi phí
Nợ TK335
Có TK622
Khái quát cách hạch toán trên qua sơ đồ sau:
Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương
TK 141, 138, 333 ... TK 334 TK622
các khoản khấu trừ lương tiền lương phải trả cho
Thu nhập của công nhân viên CNTTSX
TK627
TK 338.3, 338.4
Tiền lương phải trả cho
Phần đóng góp cho quỹ
nhân viên phân xưởng
BHXH, BHYT
TK641,642
Tiền lương phải trả cho nhân
viên bán hàng, quản lý DN
TK 111, 512
TK 431.
Thanh toán lương,thưởng,BHXH Tiền thưởng
và các khoản khác cho CNVC
TK 338.
BHXH phải trả
Trực tiếp
* Hệ thống sổ áp dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tuỳ theo quy mô, loại hình và điều kiện hoạt động mà các Doanh nghiệp lựa chọn cho mình một hình thức sổ kế toán phù hợp. Trên thực tế, các doanh nghiệp thường lựa chọn 1 trong 4 hình thức sổ sau để áp dụng trong công tác kế toán:
- Hình thức nhật ký chung
- Hình thức nhật ký sổ cái
- Hình thức nhật ký chứng từ
- Hình thức chứng từ ghi sổ
Do vậy, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng được phản ánh trên hệ thống sổ phù hợp với hình thức sổ vận dụng ở đơn vị .
Hình thức kế toán sổ cái:
Các chứng từ gốc:
- Bảng thanh toán tiền lương
- Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH.
-Bảng thanh toán tiền thưởng.
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương.
Sổ chi tiết TK 334, TK338.
Nhật ký- Sổ cái Phần TK 334, TK 338, TK liên quan.
Sổ chi phí sản xuất
Báo cáo kế toán
Bảng tổng hợp chi tiết.
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Quan hệ đối chiếu
Các chứng từ gốc:
-Bảng thanh toán tiền lương
-Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH.
-Bảng thanh toán tiền thưởng
-Phiếu chi.
Hình thức kế toán nhật ký chung:
Báo cáo kế toán
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối tài khoản
Sổ cái TK334,TK338
Sổ chi tiết TK334, TK338.
Sổ chi phí sản xuất.
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương.
Nhật ký chung
: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng :Quan hệ đối chiếu Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ:
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
Sổ chi phí sản xuất
Sổ chi tiết TK 334, TK338
Chứng từ ghi sổ
Các chứng từ gốc:
-Bảng thanh toán tiền lương
-Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH
- Bảng thanh toán tiền thưởng
-Phiếu chi.
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng cân đối tài khoản
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo kế toán
Sổ cái TK334,TK338
: Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu
Sổ chi tiết TK 334,TK338
- Bảng kê số 4
- Bảng kê số 5
-Bảng kê số 6
Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
Các chứng từ gốc:
-Bảng thanh toán tiền lương.
-Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH.
-Bảng thanh toán tiền thưởng
- Phiếu chi
Hình thức kế toán nhật ký chứng từ:
Nhật ký chứng từ số 7
Báo cáo kế toán
Sổ cái TK 334, TK 338.
Bảng tổng hợp chi tiết
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Quan hệ đối chiếu
CHƯƠNG II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH truyền thông điều khiển Hoa Ban.
1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp.
1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty:
Ngày 12/ 06/1999. Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua luật doanh nghiệp thay thế luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân có hiệu lực kể từ ngày 01/ 01/ 2000.
Công ty được cấp giấy phép vào ngày 30 tháng 05 năm 2006.Và chính thức đi vào hoạt động tháng 06 năm 2006.
Công ty TNHH truyền thông điều khiển Hoa Ban là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập theo nguyên tắc dân chủ, thống nhất nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đời sống cho người lao động.
Người thay mặt theo pháp luật của công ty là ông LÊ THANH MINH giám đốc điều hành công ty.
Công ty TNHH truyền thông điều khiển Hoa Ban là mới được thành lập trong thời gian chưa dài. Chính vì vậy quá trình hình thành và phát triển công ty có thể được chia thành các giai đoạn sau:
Giai đoạn 1 từ năm 2006- 2007:
Trong giai đoạn này công ty mới được thành lập nên công ty phải đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất nên gặp nhiều khó khăn về công việc kinh doanh và quản lý. Chính vì vậy doanh thu trong những năm đầu còn hạn chế.
Giai đoạn 2 từ năm 2007 đến nay:
Có thể nói đây là giai đoạn mà công ty đang kinh doanh phát triển bắt nhịp với cơ chế thị trường và công nghệ điện tử. Công ty đã lập kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, tạo niềm tin, uy tín đối với khách hàng, để không ngừng đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, vững chắc nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của đất nước. Cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường mang lại lợi nhuận cho công ty, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ban giám đốc công ty đã vận dụng linh hoạt có trọn lọc nhiều mô hình quản lý nhằm đúc rút kinh nghiệm và hướng tới một mô hình quản lý đặc thù, ưu việt, đủ sức đáp ứng những yêu cầu và mục tiêu hoạt động mà công ty đề ra.
1.2.Nguồn Lực:
Công ty TNHH truyền thông điều khiển Hoa Ban khi thành lập có khoảng 2 thành viên tính đến thời điểm này có khoảng 100 cán bộ công nhân viên.
Quyền và nghĩa vụ của người lao động ở công ty TNHH truyền thông điều khiển Hoa Ban:
Quyền được hưởng các chế độ chính sách:
- Người lao động được trả lương vào ngày 05 của tháng kế tiếp, mức tiền lương do người lao động thoả thuận với công ty căn cứ vào công việc và năng lực của mỗi người nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước đề ra.
- Được trang bị các phương tiện công cụ cần thiết phục vụ cho công việc mà mình đảm nhiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Được hưởng các khoản phụ cấp phương tiện đi lại, phụ cấp trách nhiệm chức vụ..Mức phụ cấp cụ thể sẽ do công ty quyết định trên cơ sở mặt bằng thu nhập và công việc mà người lao động phụ trách.
Người lao động được quyền tham gia đóng bảo hiểm xã hội.
Nghĩa vụ của người lao động :
Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của công ty về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Tuân thủ sự chỉ đạo của người điều hành, phụ trách, quản lý.
Giữ gìn bảo quản các số liệu tài liệu trong phạm vi trách nhệm được giao, giữ gìn các trang thiết bị đã được cấp nhằm đảm bảo vận hành an toàn.
1.3 Vốn và cơ sở vật chất.
* vốn: Vốn điều lệ của công ty được đóng góp theo quy định của luật doanh nghiệp .
Vốn điều lệ của công ty được đóng góp bằng nhà cửa hiện vật, phương tiện sản xuất hay các đề tài khoa học, bằng vàng bạc, tiền mặt.
Công ty TNHH truyền thông điều khiển Hoa Ban vốn pháp đ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement