Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Nyle
#1024444

Download miễn phí Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh

Lời nói đầu 1-2

Phần I:Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh 3

Qúa trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh. 3-6

Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ của công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh. 7

Đặc điểm tổ chức sản xuất 7

Đặc điểm quy trình công nghệ. 7-10

Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh. 11-12

Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh. 13

Hình thức tổ chức và cơ cấu bộ máy kế toán. 13

Hình thức kế toán 14-18

PhầnII:Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành thành phẩm của công ty cổ phần tư ván điện chiếu sáng Bình Minh. 19

Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 19

Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 20-21

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ,đối tượng tính giá , kỳ tính giá. 22

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 22

Đối tượng tính giá. 23

Kỳ tính giá. 23

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 23

Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 23-32

Kế toán tập hợp chi nhân công trực tiếp. 33-38

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 39-40

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 40-45

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 46-52

Công tác tính giá thành sản phẩm. 53

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 53-59

Các phương pháp tính giá xây lắp. 60-62

Kết luận 71

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ổng hợp CPSX cho các đối tượng
Chứng từ gốc
Sổ chi tiết CPSX theo từng đối tượng
Đối chiếu
Cuối kỳ
Cuối kỳ
Cuối kỳ
Chi phí trực tiếp
Sổ chi tiết CPSXC
CPSX chung
Phân bổ (kết chuyển)
*Niên độ kế toán: áp dụng từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm.
*Công ty thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và mở tài khoản 133 - thuế GTGT được khấu trừ để hạch toán.
*Đồng tiền sử dụng của công ty là: VNĐ.
*Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
*Hệ thống tài khoản sử dụng:
TK 621 - “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”
TK 622 - “Chi phí nhân công trực tiếp”
TK 623 – “Chi phí máy thi công”
TK 627 - “Chi phí sản xuất chung”
Ngoài ra kế toán còn sử dụng các TK 152, 153, 154, 133, 111, 112, 334, 338, 214, 331, 631.
Công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh cũng đã áp dụng một số chuẩn mực kế toán trong “22 Chuẩn mực kế toán” hiện hành như: Trích khấu hao TSCĐ theo Quyết định số 206/2003/ QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Tài chính.
Công ty đã vận dụng chế độ kế toán mở sổ chi tiết cấp 2 cho các tài khoản mà Công ty sử dụng.
I. công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng bình minh .
* Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh.
- ở Công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh do đối tượng tập hợp các phân xưởng là từng xí nghiệp. Vậy khoản mục để tập hợp chi phí sản xuất là: TK621, TK622, 623,TK627)
trình tự luân chuyển trong hạch toán chi phí ở công ty
cổ phần tư vấn điện chiếu sáng bình minh
Chứng từ gốc
Bảng phân bổ 1,2,3
Sổ cái các TK
Nhật ký chung
Sổ chi tiết
Bảng kê
Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò thực sự quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước đây, trong cơ chế kế hoạch tập trung các xí nghiệp được bao cấp toàn bộ đầu vào, bao tiêu toàn bộ đầu ra nên họ không quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh mà chỉ chú trọng thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao. Do đó chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thường bị bóp méo và không trung thực.
Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với nhau để tồn tại và phát triển. Vì vậy thông tin về chi phí phải được cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác. Từ đó qua việc xem xét các thông tin về chi phí dưới các góc độ khác nhau, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tìm ra các yếu tố bất hợp lý trong việc sử dụng tài sản, lao động, tiền lương, tiền vốn, vật tư. Nhờ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn nhằm sử dụng chi phí có hiệu quả và tìm ra biện pháp quản lý xuyên suốt quá trình sản xuất một cách hữu hiệu nhất. Đó là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .
Vì vậy hơn bao giờ hết các nhà quản trị cần nắm bắt thông tin một cách chính xác và đầy đủ về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của mình.
*Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất, thi công trong một thời kỳ nhất định.
1.Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm nhiều loại có nội dung kinh tế khác nhau, mục đích và công dụng của chúng trong quá trình sản xuất cũng khác nhau. Vì vậy có nhiều cách phân loại chi phí khác nhau, nhưng cách phân loại phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành giúp cho việc quản lý chi phí theo định mức để tính giá thành sản phẩm có các khoản mục chi phí :
*Chi phí nguyên vật liệu (NVL): Bao gồm toàn bộ các khoản hao phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế mà doanh nghiệp đã sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.
VD:Công trình thay mới hệ thống đèn chiếu sáng PH đầu cầu trắng thị xã Hà Đông.
-Nguyên vật liệu chính bao gồm:Đèn PH 5 tầng + hộp điều khiển ,đồng hồ thời gian, Cầu đèn ỉ400, cần đèn L 1,5m.
-Nguyên vật liệu phụ : Cáp lụa, Sơn ghi sáng, Sơn chống rỉ, Băng dính nhỏ , cổ dề, dây thít,băng keovv
*Chi phi nhân công (NC): Bao gồm toàn bộ số tiền lương, phụ cấp, và các khoản trích theo lương ( BHXH, BHYT, KPCĐ) phải trả cho công nhân và nhân viên hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.
VD:Chi phí nhân công phục vụ cho công trìnhcầu trắng thị xã Hà Đông .
-Chi phí nhân công trực tiếp làm công trình là:29.870.500.
- Trích BHXH :737.489
-Trích BHYT :4.480.582
*Chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ trong kỳ của doanh nghiệp.
VD:Trong tháng 1 năm 2007 tổng chi phí khấu hao TSCĐ của toàn DN là:24.861.175
*Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm các khoản chi trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài, phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp như tiền điện, điện thoại, tiền nước
VD:Trong tháng 1 năm 2007 tổng tiền điện thoại , điện nước của công ty là :1.121.000.
*Chi phí sản xuất chung: bao gồm các khoản chi phí phục vụ chung cho sản xuất như: Lương nhân viên phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí vật liệu, chi phí công cụ sản xuất, chi phí khác bằng tiền.
*Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi ra cho hoạt động sản xuất trong kỳ mà chưa được chi vào các yếu tố chi phí kể trên.
2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính Z SP , kỳ tính giá.
2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất:
Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra , giám sát chi phí sản xuất cần tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra , giám sát chi phí sản xuất và yêu cầu tính giá sản phẩm
Thực chất của xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là xác đinh:
-Nơi phát sinh chi phí là phân xưởng, tổ đội sản xuất, toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất (toàn doanh nghiệp ).
- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là sản phẩm A, sản phẩm B (cụ thể là các cột đèn chiếu sáng , đèn chiếu sáng) nhóm sản phẩm, theo đơn dặt hàng, theo công trình, theo hạng mục công trình .
-Tạị công ty cổ phần tư vấn điện chiếu sáng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh là cấc công trình như :Công trình giao nhận thầu thi công đèn tranh trí cây dừa thị xã Hà Đông , giao nhận thầu thi công công trình đèn trang trí hoạ tiết lôgô thị xã Vĩnh Yên , giao nhận thầu thi công công trình đèn trang trí hoạ tiết lôgô thị xã Bác Ninh ,giao nhận thi công công trình đèn chiếu sáng đô thị thị xã Sơn Lavv
Xác định được đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thường dựa vào những căn cứ như địa bàn sản xuất, cơ cấu tổ chức sản xuất, tính chất quy trình công nghệ sản xuất , loại hình sản xuất, đặc điểm sản xuất, yêu cầu quản lí , trình độ và phương tiện của kế toán. Các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể được xác định là các...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement