Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lazzaro
#1024437

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phát

Do đó ở mỗi doanh nghiệp, tuỳ theo loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, quy mô của doanh nghiệp cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình mà có chế độ kế toán tiền lương sao cho hợp lý, luôn nghiên cứu và hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, các chế độ hưởng BHXH, các chế độ khen thưởng, để sao cho quyền lợi của người lao động động luôn được đảm bảo và được đặt lên hàng đầu , góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích được người lao động trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề rất quan trọng.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Do đó, nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động.

Việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở mỗi doanh nghiệp nói chung là rất cần thiết và quan trọng nhưng nó đòi hỏi phải luôn đảm bảo nguyên tắc công bằng và xứng đáng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra. Tiền lương nhận được thoả đáng thì người lao động sẵn sàng nhận công việc được giao trong điều kiện sức lực và trí tuệ của họ cho phép.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:- Chứng từ về bán hàng gồn có Hoá đơn GTGT MS 01GTKT - 3 LL, hợp
đồng bán hàng, giấy báo có của ngân hàng và phiếu thu.
- Chứng từ về hàng tồn kho gồm các chứng từ theo quy định như phiếu nhập kho MS01 - VT; Phiếu xuất kho MS02 - VT, Biên bản kiểm kê hàng hoá..
- Chứng từ về tiền mặt gồm có phiếu thu, phiếu chi, giấy đề ghị thanh toán, giấy thanh toán tạm ứng...
Ngoài ra công ty còn sử dụng một số loại chứng từ có liên quan như bảng thanh toán lương, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, hoá đơn thanh toán tiền điện, tiền nước, điện thoại ...
* Hệ thống tài khoản
Hiện nay tại Công ty đang áp dụng chuẩn mực, chế độ, thể lệ kế toán cũng
như việc sử dụng BCTC và hệ thống tài khoản do Bộ Tài Chính ban hành theo quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Là một công ty Cổ phần lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là thương nghiệp nên các tài khoản đang sử dụng tại công ty hầu như không được lập chi tiết ngoại trừ một số TK như TK 333.11- Thuế giá trị gia tăng phải nộp và TK 3333.4- Thuế thu nhập doanh nghiệp.
1.4.3. Hệ thống sổ sách sử dụng tại Công ty.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phát là một Công ty có quy mô vừa ngành nghề kinh doanh chủ yếu là buôn bán hàng hoá nên khối lượng sổ sách cũng như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không nhiều. Để phù hợp với tình hình thực tế đó hiện hay Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phát đang áp dụng hình thức sổ Nhật Ký Chung. Hiện tại Công ty đang sử dụng máy tính để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán do đó mọi sổ sách đều được lưu trong máy.
* Trình tự ghi sổ kế toán:
Hằng ngày, khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các cửa hàng kế toán tiến hành lập chứng từ gốc sau đó kiểm tra đối chiếu, xin chữ ký rồi chuyển lên phòng kế toán công ty giao cho kế toán phần hành từ đó nhập vào máy( vào các sổ có liên quan như sổ chi tiết, Nhật Ký Chung...) sau khi hoàn tất công việc thì cuối tháng số liệu sẽ được cộng phát sinh thấy khớp đúng thì sẽ được dùng để lập báo cáo tài chính.
Các chứng từ gốc sau khi được phản ánh cào các sổ kế toán thích hợp thì sẽ được lưu trữ theo sự phân loại của Công ty để kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.
(Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phát).
* Báo cáo tài chính sử dụng tại Công ty.
Theo định kỳ mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm thì kế toán trưởng tiến hành lập các báo cáo theo quy định như:
Báo cáo kết quả kinh doanh.
Bảng cân đối kế toán.
Tờ kê khai thuế.
Thuyết minh báo cáo tài chính.
Khi báo cáo tài chính ( Phụ Lục ) hoàn tất sẽ được ban giám đốc xem xét, ký duyệt sau đó được nộp lên các cơ quan có thẩm quyền như.
Chi cục thuế quận Hoàn Kiến
Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Cơ quan thống kê .
Việc lập báo cáo một cách đầy đủ giúp cho Công ty nắm bắt được tình hình tăng giảm tài sản cũng như tình hình công nợ của Công ty trong quá trình kinh doanh.
Sơ đồ 4:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung tại
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tiến Phát
Chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc
Báo cáo tài chính
Bảng cân đối tài khoản
Sổ cái
Nhật ký chung
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ thẻ chi tiết
Sổ quỹ
Ghi chúGhi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Phần II.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍC THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN PHÁT.
2.1. Khái quát chung về lương và các khoản trích theo lương tại tông ty.
Để cho quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp nói riêng được diễn ra thường xuyên liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động, vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ.
Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành lên giá thành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Việc sử dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm về chi phí lao động sống dẫn đến hạ giá thành sản xuất sản phẩm tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động.
Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hiện nay Công ty Tiến Phát đang quản lý lao động theo hai loại, bao gồm:
+ Lao động dài hạn: gồm tất cả các công nhân viên trong công ty.
+ Lao động ngắn hạn: đây là những lao động Công ty thuê thêm khi công việc nhiều và có nhu cầu giao hàng ngay.
* Về công tác quản lý tiền lương, Công ty quản lý theo hai loại:
- Quỹ tiền lương chính: là tiền lương trả cho người lao động trong thời
gian làm nhiệm vụ chính đã quy định cho họ bao gồm tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên.
- Quỹ tiền lương phụ: là tiền lương trả cho người lao động trong những thời gian không làm nhiệm vụ chính nhưng vẫn được hưởng theo chế độ quy định như tiền lương trong thời gian nghỉ phép, nghỉ ốm..
* Về công tác quản lý lao động.
Lao động là một trong những yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nó là yếu tố quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nếu thiếu một trong các yếu tố này hoạt động sản xuất kinh doanh không thể tiến hành. Để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao thì doanh nghiệp cần quản lý lao động trên cả 3 mặt: số lượng, thời gian và kết quả. Muốn quản lý lao động tốt nhà quản lý phải phân chia lực lượng lao động của mình ra từng nhóm, theo các tiêu thức khác nhau. Sau đây là bảng tổng hợp số lượng lao động 3 năm gần đây (Bảng 2: Bảng tổng hợp lao động trong 3 năm tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tiến phát )
Nhận xét: Qua bảng cho ta thấy lao động có trình độ đại học trong Công ty là tương đối ít. Năm 2005 - 2006 chỉ có 5 người, đến năm 2007 cũng chỉ có thêm một lao động có trình độ đại học.
Nhìn chung qua bản tổng hợp lao động trong công ty ta nhận thấy lao động có trình độ trong công ty có trình độ cao đẳng là chiếm đa số.
Bảng 2: Bảng tổng hợp lao động trong 3 năm
tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tiến phát
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Phân theo trình độ
- lao động có trình độ đại học
- Lao động có trình độ CĐ
- Trung học chuyên nghiệp
- CN có tay nghề cao
- Thợ phụ
- Thợ học việc
5
7
3
4
5
7
5
7
5
10
5
5
6
10
5
10
5
8
Tổng Cộng
31
37
44
(Nguần số liệu lấy tại phòng kế toán Công ty)
2.2. Quy trình kế toán lương và thanh toán với CNV tại công ty.
2.2.1. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán lương và các khoản trích trích theo lương tại Công ty.
Đối với các doanh nghiệp nói chung thì tiền lương có thể nói lên được tình hình phát triển của doanh nghiệp đó và nó có thể là công cụ thúc đẩy người lao động tích cực tạo ra năng suất cao. Vì thế bộ phận kế toán lao động tiền lương trong doanh nghiệp là không thể thiếu, nhiệm vụ của kế toán tiền lương là luôn phải giám sát, phản ánh đầy đủ, chính xác thời gian v...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement