Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tinhmy
#1024425

Download miễn phí Thực trạng về công tác tổ chức kế toán tài sản cố dịnh ở công ty cổ phần sông Đà 11

Chương 1:

Những vấn đề lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất

1.1 Vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh và vai trò của kế toán trong công tác quản lý và sử dụng TSCĐ

1.1.1 Khái niệm TSCĐ

1.1.2 Đặc điểm của TSCĐ

1.1.3 Vai trò của TSCĐ

1.1.4 Yêu cầu quản lý TSCĐ

1.1.5 Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý và sử dụng TSCĐ

1.2 Phân loại và đánh giá TSCĐ

1.2.1 Phân loại TSCĐ

1.2.1.1 Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện

1.2.1.2 Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu

1.2.1.3 Phân loại TSCĐ theo hình thái sử dụng kết hợp với đặc trưng kỹ thuật

1.2.2 Đánh giá TSCĐ

1.2.2.1 Đánh giá theo nguyên giá TSCĐ

1.2.2.2 Đánh giá theo giá trị còn lại của TSCĐ

1.3 Kế toán chi tiết TSCĐ

1.3.1 Đánh số TSCĐ

1.3.2 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ tại nơi sử dụng

1.3.3 Kế toán chi tiết TSCĐ tại bộ phận kế toán

1.4 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ

1.4.1 Các tài khoản sử dụng chủ yếu

1.4.2 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ

1.4.2.1 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ

1.4.2.2 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ

1.5 Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ

1.5.1 Tính khấu hao TSCĐ

1.5.2 Kế toán khấu hao TSCĐ

1.5.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng

1.5.2.2 Trình tự kế toán khấu hao

1.6 Kế toán sửa chữa TSCĐ

1.7 Sổ kế toán sử dụng trong kế toán TSCĐ

1.8 Tổ chức kế toán TSCĐ trong điều kiện ứng dụng máy vi tính

Chương 2:

Thực trạng về công tác tổ chức kế toán TSCĐ ở công ty cổ phần sông Đà 11

2.1 Đặc điểm chung về công ty cổ phần sông Đà 11

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần sông Đà 11

2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần sông Đà 11

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý của Công ty

2.1.4 Bộ máy tổ chức và công tác kế toán ở Công ty

2.1.4.1 Bộ máy kế toán của Công ty

2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán mà Công ty đang vận dụng

2.1.4.3 Phần mềm kế toán máy đang được áp dụng tại Công ty

2.2 Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán TSCĐ ở Công ty

2.2.1 Đặc điểm TSCĐ và công tác quản lý TSCĐ của công ty

2.2.1.1 Đặc điểm TSCĐ ở Công ty

2.2.1.2 Công tác quản lý TSCĐ ở Công ty

2.2.2 Phân loại TSCĐ và đánh giá TSCĐ ở Công ty

2.2.2.1 Phân loại TSCĐ

2.2.2.2 Đánh giá TSCĐ

2.2.3 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán ở Công ty

2.2.4 Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình ở Công ty

2.2.4.1 Kế toán chi tiết tăng TSCĐ

2.2.4.2 Kế toán chi tiết giảm TSCĐ

2.2.5 Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ ở Công ty

2.2.5.1 Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ ở Công ty

2.2.5.2 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ ở Công ty

2.2.6 Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ ở Công ty

2.2.7 Kế toán sửa chữa TSCĐ

2.2.8 Báo cáo tài sản

Chương 3:

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty cổ phần sông Đà 11

3.1Những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán TSCĐ tại Công ty

3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán TSCĐ tại Công ty

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán TSCĐ tại Công ty

3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty

3.2.2 Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


p có cấp điện áp đến 500 KV, kết cấu công trình, quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước và đô thị.
Xâp lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, lắp ráp tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và các dây truyền công nghệ có cấp điện áp đến 500 KV.
Sản xuất và kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí, quản lý và vận hành kinh doanh bán điện.
Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư, thiết bị phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới, phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ.
Kinh doanh xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp.
Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý của Công ty.
Công ty sông Đà 11 được cổ phần từ doanh nghiệp Nhà nước. Có nhiệm vụ kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, mà địa bàn hoạt động rất rộng nên Công ty tổ chức bộ máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo quy mô vừa tập trung vừa phân tán. Công ty tổ chức quản lý theo một cấp đứng đầu là Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của Công ty, giúp việc cho giám đốc là các phó giám đốc và các phòng ban chức năng.
Đứng đầu bộ máy quản lý là Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống công nhân viên toàn công ty.
Dưới Tổng giám đốc là 3 phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc từng mặt của công ty (kinh tế, kỹ thuật,thi công).
Ngoài ra, Công ty còn có 5 phòng ban chức năng sau:
Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện các phương án sắp xếp cải tiến tổ chức lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý điều phối tuyển dụng lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động, thực hiện công tác văn thư lưu trữ
Phòng kỹ thuật cơ giới: Giám sát đôn đốc về công tác cơ giới và vật tư, quản lý chất lượng công trình, an toàn bảo hộ lao động toàn Công ty.
Phòng kinh tế kế hoạch: Có nhiệm vụ lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, báo cáo về tổ chức công ty, đồng thời lập kế hoạch giao cho đơn vị, theo dõi thực hiện kế hoạch.
Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra giám sát về kỹ thuật chất lượng các công trình đồng thời đề ra các sáng kiến thay đổi biện pháp thi công, ngoài ra còn có nhiệm vụ quản lý vật tư cơ giới toàn công ty, lập kế hoạch, mua sắm và giám sát tình hình sử dụng, dự trữ vật tư thiết bị của các đơn vị theo dõi hiện trạng máy móc thiết bị toàn doanh nghiệp để tham mưu cho việc mua sắm, thanh lý máy móc bổ sung.
Phòng dự án: Theo dõi, quản lý dự án của công ty.
Dưới các phòng ban của Công ty, tại các xí nghiệp trực thuộc cũng tổ chức các phòng ban tương tự trực tiếp quản lý hoạt động của từng đơn vị mình, đồng thời chịu sự chỉ đạo của các phòng ban trên công ty. Giữa các phòng ban cơ quan Công ty và dưới xí nghiệp có sự phân công quản lý và phối hợp chặt chẽ.
Bộ máy tổ chức và công tác kế toán ở Công ty.
2.1.4.1 Bộ máy tổ chức:
Bộ máy kế toán của Công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác kế toán trong phạm vi toàn Công ty kể cả các đơn vị thành viên. Giúp giám đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, thông tin kinh tế, đề ra các giải pháp tài chính kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý và quy mô sản xuất, kinh doanh ở Công ty gồm nhiều xí nghiệp thành viên, trung tâm, ban quản lý dự án và có trụ sở giao dịch ở nhiều nơi khác nhau trên địa bàn cả nước cho nên bộ máy kế toán ở công ty được tổ chức theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán. Hàng tháng, bộ phận kế toán của các đơn vị thành viên sẽ tập hợp số liệu gửi lên phòng tài chính kế toán của Công ty có nhiệm vụ tổng hợp số liệu chung toàn Công ty và lập báo cáo tài chính hàng kỳ.
Hiện nay phòng tài chính kế toán của Công ty gồm 12 người được bố trí theo các chức năng nhiệm vụ sau:
Kế toán trưởng: Giúp Tổng giám đốc Công ty tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, tín dụng và thông tin kinh tế toàn công ty. Tổ chức hạch toán kế toán trong phạm vi toàn công ty theo các quy định về quản lý kinh tế tài chính và điều lệ kế toán trưởng.
Phó kế toán trưởng: Phụ trách kế toán tổng hợp toàn Công ty và giúp việc cho kế toán trưởng. Thay mặt kế toán trưởng Công ty khi kế toán trưởng đi vắng (Có ủy quyền từng lần cụ thể).
Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp số liệu quyết toán chi phí, tính giá thành và tổng hợp kết quả tiêu thụ, tính lợi nhuận và lập báo cáo cuối kỳ.
Kế toán ngân hàng: Lập kế hoạch vốn tín dụng, quản lý hồ sơ, chứng từ thanh toán và theo dõi thanh toán qua Ngân hàng, thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến Ngân hàng.
Kế toán Nhật ký chung: Có nhiệm vụ nhập số liệu.
Kế toán vật tư và tài sản cố định: Theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ, khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ.
Kế toán tiền lương và BHXH: Theo dõi các khoản thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương trên cơ sở tiền lương thực tế và tỷ lệ phần trăm quy định hiện hành.
Kế toán tạm ứng và thanh toán: theo dõi quản lý các khoản tạm ứng, quản lý các nghiệp vụ thu chi quỹ và các khoản thanh toán.
Kế toán thuế và công nợ nội bộ: Tính số thuế của từng loại thuế mà doanh nghiệp phải chịu, quyết toán thuế, nộp thuế cho cơ quan Nhà nước và tình hình thanh toán giữa các đơn vị trực thuộc với công ty.
Thủ quỹ: Có nhiệm vụ tập hợp chứng từ thu chi vào sổ quỹ, mở sổ.
Kế toán tại các đơn vị trực thuộc: Thực hiện hạch toán theo các quy định quản lý tài chính của Công ty và chịu sự chỉ đạo của các bộ phận kế toán trên Công ty.
Biểu 01
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kế toán tiền lương và BHXH
Kế toán tạm ứng và thanh toán
Kế toán thuế và công nợ nội bộ
Kế toán ngân hàng
Kế toán tổng hợp
Thủ quỹ
Kế toán nhật ký chung
Kế toán vật tư và TSCĐ
Kế toán các đơn vị trực thuộc
Hình thức sổ kế toán mà Công ty đang vận dụng:
Công ty cổ phần sông Đà 11 có tình hình biến động TSCĐ tương đối lớn, phong phú, đa dạng, địa điểm kinh doanh sản xuất xa nằm rải rác khắp mọi miền đất nước. Để thuận tiện cho công tác hạch toán kế toán Công ty đang áp dụng hình thức “Nhật ký chung”. Các sổ kế toán đang sử dụng tại công ty: Các sổ cái, Sổ nhật ký chung, Các bảng bao gồm: bảng phân bổ lương, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí, Sổ quỹ, các sổ chi tiết (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng),Các bảng kê.
Sơ đồ tổng quát: hình thức nhật ký chung
Chứng từ gốc
Chứng từ mã hóa nhập liệu vào máy tính
Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh
Sổ chi tiết
Sổ cái
Nhật ký chung
Các bút toán điều chỉnh kết chuyển
Bảng cân đối số phát sinh thử
Bảng cân đối số phát sinh hoàn chỉnh
Báo cáo tài chính và các báo cáo khác
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu hàng ngày
Phần mềm kế toán đang được áp dụng tại Công ty.
Thông tin kế toán đòi hỏi ngày càng phải nhanh, kịp th

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement