Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khiem_duyenb4
#1023864

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Xuất nhập khẩu Hai Bà Trưng

Vì không sử dụng những tài khoản này nên khi phát sinh những khoản, giảm giá hàng bán hay hàng bị trả lại kế toán ghi giảm luôn doanh thu(ghi Nợ TK 511). Như vậy là chưa đúng chế độ kế toán hiện hành.

 Một vấn đề nữa đó là về chi phí quản lý của doanh nghiệp. Đến cuối kỳ khi tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán kết chuyển 100% cho hoạt động bán hàng chịu chứ không phân bổ nó cho các hoạt động kinh doanh như: hàng hoá kinh doanh thương mại(bán hàng), hàng hoá kinh doanh dịch vụ, hàng hoá tài chính. Do vậy, hàng hoá thương mại phải chịu toàn bộ chi phí quản lý trong kỳ, nh vậy là chưa hợp lý.

 Hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật phát triển việc ứng dụng công tác tin học vào công tác kế toán là cần thiết. Nó sẽ giúp cho việc tính toán các số liệu nhanh và chính xác. Hiện nay, phòng kế toán của công ty có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có am hiểu về lĩnh vực tin học nhưng công tác tin học vẫn chưa được áp dụng vào công tác kế toán cho nên việc tính toán ở công ty hiện nay còn khá vất vả cho các cán bộ kế toán.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iệu cho việc lập quyết toán được đầy đủ và kịp thời. Lập và gửi báo cáo kinh doanh đúng chế độ và kịp thời.
Đến cuối kỳ kinh doanh kế toán phải xác định đúng đắn tổng số thu nhập và tổng chi phí trong kỳ từ đó mà xác định chính xác kết quả kinh doanh của đơn vị, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh cũng như các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở các đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:
- Xác định đúng đắn thời điểm bán hàng hoá được coi là bán.
Bán hàng là việc chuyển giao hàng sở hữu và quyền sử dụng nó cho khách hàng, xí nghiệp không còn quyền sở hữu và quyền sử dụng nó. Vì vậy, mà xác định đúng đắn thời điểm bán hàng có ý nghĩa rất quan trọng, có xác định đúng thì mới xác định thời điểm kết thúc việc quản lý chúng, mới tạo điều kiện cho công tác kế toán sử dụng đúng đắn tài khoản kế toán và phản ánh chính xác doanh thu của hàng hoá tiêu thụ. Trên cơ sở đó tính toán chính xác thuế doanh thu và kết quả bán hàng trong kỳ kinh doanh của đơn vị.
Về nguyên tắc, chỉ khi nào hàng hóa chuyển quyền sở hữu từ đơn vị bán sang khách hàng thì khi đó hàng hoá mới được tính là hàng đã bán.
- Tổ chức hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ hợp lý.
Kế toán cần có đầy đủ các chứng từ hợp pháp về nghiệp vụ bán hàng, tổ chức việc luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán một cách hợp lý nhằm phản ánh được số liệu phục vụ cho công tác quản lý kinh doanh, tránh việc trùng lặp, phức tạp một cách không cần thiết, nâng cao hiệu quả của công tác kế toán.
- Báo cáo kịp thời tình hình bán hàng.
Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình hàng bán, tình hình thanh toán với khách hàng theo từng loại hàng, từng hợp đồng kinh tế, từng thời gian... đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý là phải giám sát chặt chẽ hàng hoá tiêu thụ trên các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian. Đôn đốc việc thu nộp tiền bán hàng để sử dụng cho các mục đích cá nhân.
- Xác định chính xác chi phí bán hàng phát sinh và phân bố hợp lý chi phí bán hàng.
Xác định và tập hợp đầy đủ phí bán hàng phát sinh trong kỳ đồng thời phân bổ hợp lý, chính xác chi phí bán hàng cho hàng còn lại và hàng bán ra, xác định đúng đắn trị giá vốn của hàng hoá bán ra từ đó mà xác định đúng đắn kết quả kinh doanh bán hàng.
Hoạt động bán hàng diễn ra thường xuyên liên tục với nội dung có tính chất phức tạp, việc xác định chính xác kết quả kinh doanh cũng rất khó khăn. Vì vậy, để phản ánh và giám đốc chúng một cách chính xác kịp thời cần tổ chức chặt chẽ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, từ việc hạch toán ban đầu đến ghi sổ kế toán.
2. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
a) Tài khoản sử dụng.
* Sử dụng các tài khoản sau:
TK 511 –”Doanh thu bán hàng”
TK 512 –”Doanh thu bán hàng nội bộ”
TK 531- hàng bán bị trả lại
TK 532 –”Giảm giá hàng bán”
TK 632 –”Giá vốn hàng bán”
TK 641 –”Chi phí bán hàng”
TK 642 –”Chi phí quản lý doanh nghiệp”
TK 911 –”Xác định kết quả kinh doanh”
* Nội dung, kết cấu các tài khoản:
- Các TK loại 5:
+ TK 511: Phản ánh doanh thu bán hàng theo hoá đơn và doanh thu thuần.
Kết cấu của TK này như sau:
Bên nợ: - Phản ánh thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.
Phản ánh doanh thu thuần.
Phản ánh các khoản điều chỉnh giảm doanh thu.
Bên có: - Phản ánh doanh thu bán hàng theo hoá đơn.
+ TK 531: Hàng bán bị trả lại, dùng để phản ánh trị giá của hàng bán nhưng bên mua trả lại vì hàng giao không đúng điều kiện hợp đồng.
Kết cấu của tài khoản này như sau:
Bên nợ: - Phản ánh trị giá bán của số hàng bán bị trả lại.
Bên có: - Kết chuyển trị giá bán hàng bị trả lại để điều chỉnh giảm doanh nghiệp bán hàng.
+ TK 532: Giảm giá hàng bán, dùng để phản ánh số tiền giảm giá hàng bán cho người mua về số hàng đã bán, vì hàng giao không đúng điều kiện hợp đồng.
Kết cấu của tài khoản này như sau:
Bên nợ: - Phản ánh số tiền giảm do giảm giá hàng bán.
Bên có: - Kết chuyển số tiền giảm giá hàng điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng.
* Các loại TK loại 6: Các TK phản ánh chi phí hoạt động kinh doanh thương mại trong kỳ.
+ TK 632: Phản ánh giá trị giá vốn thực tế của hàng tại thời điểm bán hàng(xuất kho để bán).
Bên nợ: - Trị giá vốn thực tế của hàng đã xác định tiêu thụ.
Bên có: - Kết chuyển giá vốn thực tế của hàng tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả.
+ TK 64: Chi phí bán hàng: Tập hợp và kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ.
Bên nợ: - Tập hợp những khoản được tính là chi phí bán hàng trong kỳ.
Bên có: - Các khoản giảm chi phí bán hàng.
- Kết chuyển chi phí bán hàng phân bổ cho hàng đã bán vào TK 911 hay chi phí bán hàng phân bổ cho hàng chưa bán vào TK 142.
+ TK 642: Chi phí quản ký doanh nghiệp : tập hợp và kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
Kết cấu của TK này như sau:
Bên nợ: - Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.
Bên có: - Các khoản giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 hay TK 142.
* Các loại TK loại 9.
+ TK 911: Tính toán kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Kết cấu của tài khoản này như  sau:
Bên nợ: - Trị giá vốn tại thời điểm xuất kho của hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán.
- Chi phí hàng hoá tài chính và chi phí bất thường.
- Số lãi trước thuế của các hàng hoá kinh doanh.
Bên có: - Doanh thu thuần về bán hàng hoá, dịch vụ.
- Thu nhập về hoạt động tài chính và thu nhập bất thường.
- Trị giá vốn hàng bị trả lại(của số hàng đã kết chuyển và TK xác định kết quả).
- Số lỗ của hàng hoá kinh doanh.
b) Phương pháp hoạch toán của các nghiệp vụ bán hàng.
* Trường hợp bán buôn hàng hoá.
- Tại thời điểm hàng hoá được coi là bán, cán bộ kế toán căn cứ vào chứng từ bán hàng ghi:
Nợ TK 131, 111, 112...
Có TK 511: Doanh thu bán hàng(5111).
- Tính thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp(nếu có) kế toán ghi.
Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng(5111).
Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nơớc.
* Trờng hợp bán lẻ hàng hoá: Cán bộ kế toán căn cứ vào báo cáo bán hàng và giấy nộp tiền cho thủ quỹ ghi:
Nợ TK 111: Số tiền thực nộp.
Có TK 138(1381) : Số tiền thiếu nếu có.
Có TK 511(5111) : Doanh thu bán hàng.
* Trường hợp bán hàng trả góp: Doanh số bán bàn ghi theo doanh số bình thường. Số tiền người mua phải trả cao hơn do trả góp, thì số chênh lệch cao hơn phản ánh vào thu nhập họat động tài chính. Kế toán căn cứ vào chứng từ bán hàng trả góp ghi:
Nợ TK 111: Số tiền trả ngay lúc mua hàng.
Có TK 131 : Số tiền người mua phải trả góp.
Có TK 511 : Doanh thu bán bình thường.
Có TK 711: Số tiền lãi người mua phải trả do trả góp.
* Trường hợp bán hàng đại lý (ký gửi): hàng nhận đại lý hay ký gửi được phải ánh ở Bên nợ TK ngoài bảng TK 033. Khi bán hàng được hàng ghi có ở TK ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement