Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhtl7x
#1023774

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Ngọc Anh

LỜI NÓI ĐẦU 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3

QUỐC TẾ NGỌC ANH 3

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC ANH. 3

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty . 3

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Ngọc Anh. 5

1.1.2.1 Chức năng của Công ty 5

1.1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty 6

1.1.3. Mục tiêu và đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của Công ty 7

1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty 7

1.1.5.Tổ chức công tác kế toán của Công ty 11

1.1.5.1- Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Ngọc Anh. 11

1.1.5.2. Chế độ chính sách kế toán Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Ngọc Anh áp dụng 13

PHẦN II 19

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 19

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC ANH 19

2.1.Khái quát về nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Ngọc Anh. 19

2.1.1. Đặc điểm về các mặt hàng và cách bán hàng của Công ty 19

2.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán 21

2.2.2.1.Phương pháp tính trị giá hàng xuất kho. 21

2.2.2.2. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ. 21

2.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 23

2.2.3.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ 27

2.2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 29

2.2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng 38

2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 41

2.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 44

PHẦN III 50

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM 50

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH 50

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC ANH 50

3.1. Đánh giá chung công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại quốc tế Ngọc Anh 50

3.1.1.Những ưu điểm 51

3.1.2. Một số hạn chế cần hoàn thiện 53

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Ngọc Anh. 55

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện: 55

3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty thương mại quốc tế Ngọc Anh. 55

3.2.2.1 Các khoản nợ khó đòi và biện pháp thu nợ. 56

3.2.2.2. cách bán hàng. 57

3.2.2.3.Về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 58

3.2.2.4 Lập dự phòng phải thu khó đòi. 59

3.2.2.5 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


có thể bán được nhiều hàng ngoài các khách hàng lớn mua buôn thì Công ty còn bán cho các khách lẻ, những người tiêu dùng bằng cách bán lẻ tại các cửa hàng của Công ty.
Tại các cửa hàng có các tổ chức kế toán riêng, các cửa hàng theo dõi và lập hoá đơn GTGT, sổ chi tiết bán hàng, bảng kê cuối tháng gửi lên cho kế toán của Công ty.
Giá cả hàng hoá đối với người bán là khoản tiền để bù đắp chi phí mang lại lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên muốn tiêu thụ hàng hoá tốt thì giá cả phải phù hợp với chất lượng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng. Tại Công ty TNHH thương mại quốc tế Ngọc Anh giá cả các sản phẩm phụ tùng ô tô và thiết bị điện tử được xác định căn cứ trên: nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và giá cả thị trường. Đối với các đơn hàng lớn có hợp đồng hay đơn đặt hàng Công ty phải gửi báo giá để khách hàng tham khảo trước khi kí kết hợp đồng kinh tế.
cách thanh toán cũng rất đa dạng: thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hay thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Cùng với các chính sách thanh toán như thanh toán ngay, thanh toán chậm. Việc lựa chọn cách thanh toán là dựa trên tình hình của hai bên sao cho đảm bảo cho 2 bên được thuận lợi nhất và Công ty bán hàng hiệu quả, nhanh chóng thu được tiền hàng, quay vòng vốn nhanh.
2.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.2.1.Phương pháp tính trị giá hàng xuất kho.
Tại Công ty TNHH thương mại quốc tế Ngọc Anh giá vốn hàng bán chính là giá thành xuất kho thực tế của hàng hoá xuất kho để bán. Để tính được trị giá vốn thực tế hàng xuất bán, kế toán áp dụng phương pháp đơn giá bình quân gia quyền bằng cách căn cứ vào số lượng và giá trị thực tế thành phẩm tồn kho đầu tháng và hàng hoá nhập trong tháng. Kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hoá, bảng kê hàng bán để xác định số hàng hoá bán ra.
2.2.2.2. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ.
Để hạch toán giá vốn hàng bán kế toán sử dụng các chứng từ và sổ kế toán sau:
Phiếu xuất kho.
Hoá đơn bán hàng.
Bảng kê hàng hoá bán ra.
Bảng tổng hợp nhập xuất tồn.
Sổ cái tài khoản 632.
Nhật kí chung.
Biểu 01: Phiếu xuất kho
Ví dụ: Ngày 17/3/2008 Công ty xuất kho bán cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ôtô Dũng Lạc.
Phiếu xuất kho
Ngày 17/3/2008 Nợ : TK 632
Số: 179 Có : TK156
Họ tên người nhận: Công ty TNHH TM và dịch vụ Dũng Lạc
Địa chỉ : Số 52, Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, Nghệ An.
Lý do xuất : Xuất bán
Xuất tại kho : kho Công ty
Số
TT
Tên hàng hoá
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Xe tải HYUNDAI PORTER
Chiếc
1
1
70.500.000
70.500.000
2
KIA MORNING
Chiếc
1
1
105.050.000
105.050.000
Cộng
2
2
175.550.000
175.550.000
Cộng thành tiền (bằng chữ): Một trăm bảy năm năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.
Ngày 17 tháng 3 năm 2008
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
( Ký, họ tên)
2.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán.
* Tài khoản sử dụng
Để hạch toán Giá vốn hàng bán Công ty sử dụng Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán. Tài khoản này phản ánh trị giá vốn của tất cả các mặt hàng xuất bán trong kì của Công ty.
- Chứng từ hạch toán:
+ Nếu bán trực tiếp căn cứ vào Hoá đơn bán hàng và Phiếu xuất kho kế toán ghi nhận Giá vốn hàng bán.
+ Nếu bán theo hình thức gửi bán khi hàng gửi bán đã bán và có thông báo của bên đại lý kế toán ghi nhận giá vốn số hàng gửi bán đã bán.
Các sổ kế toán:
+ Nhật kí chung.
+ Sổ chi tiết tài khoản 632 (dùng ghi giá vốn tất cả các mặt hàng).
+ Sổ cái tài khoản 632.
Trình tự hạch toán:
Căn cứ vào Hoá đơn bán hàng, Phiếu xuất kho và các tài liệu khác kế toán ghi Sổ chi tiết giá vốn hàng bán. Sau đó kế toán ghi vào Nhật kí chung các nghiệp vụ này và ghi vào Sổ cái tài khoản 632- giá vốn hàng bán. Cuối kì kế toán để xác định kết quả kinh doanh kế toán thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán.
Ví dụ: Trích số liệu tháng 3/2008 của Công ty TNHH thương mại quốc tế Ngọc Anh. Từ các chứng từ xuất bán hàng hoá kế toán ghi vào các sổ kế toán như sau:
Biểu 02: Sổ chi tiết tài khoản 632
Công ty TNHH thương mại SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
quốc tế Ngọc Anh
Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán
Từ ngày 1/3/2008 đến ngày 31/3/2008
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

168
1/3/2008
Công ty TNHH Nam Hà
156
122.250.000
169
2/3/2008
Công ty HAL Việt Nam
156
180.000.000
170
5/3/2008
Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ VITEC
156
132.035.000
.
.
.
179
17/3/2008
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Dũng Lạc
156
175.550.000
..
.
.
..
Cộng số phát sinh
2.150.083.000
Ngày 31 tháng 3 năm 2008
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Kế toán cũng tiến hành ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật kí chung như sau:
Biểu 03: Sổ Nhật kí chung
Công ty TNHH thương mại SỔ NHẬT KÍ CHUNG
quốc tế Ngọc Anh Năm: 2008
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

168
1/3/2008
Gía vốn hàng bán
Hàng hoá
632
156
122.250.000
122.250.000
169
2/3/2008
Gía vốn hàng bán
Hàng hoá
632
156
180.000.000
180.000.000
170
5/3/2008
Gía vốn hàng bán
Hàng hoá
632
156
132.035.000
132.035.000
....
.....
....
....
.
..
179
17/3/2008
Gía vốn hàng bán
Hàng hoá
632
156
175.550.000
175.550.000
....
....
....
...
....
.
Cộng chuyển trang sau
Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày thángnăm
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Biểu 04: Sổ cái tài khoản 632
Từ nhật kí chung và sổ chi tiết TK 632 kế toán ghi sổ cái TK 632
Công ty TNHH thương mại SỔ CÁI
quốc tế Ngọc Anh Năm: 2008
Tài khoản : 632
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

..
..
.
.
169
2/3/2008
Giá vốn hàng bán
156
180.000.000
170
5/3/2008
Giá vốn hàng bán
156
132.035.000
171
6/3/2008
Giá vốn hàng bán
156
80.000.000
172
8/3/2008
Giá vốn hàng bán
156
350.000.000
.
..
..
179
17/3/2008
Gía vốn hàng bán
632
175.550.000
.
.
.
.
.
31/12/2008
Kết chuyển xác định kết quả
911
27.930.063.000
Cộng số phát sinh
27.930.063.000
27.930.063.000
Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày thángnăm
Giám đốc
(Ký, họ tên)
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.3.1. Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ
* Chứng từ kế toán :
Kế toán căn cứ vào các chứng từ như hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, hoá đơn bán hàng, bảng kê bán lẻ hàng hoá để hạch toán doanh thu. Công ty TNHH Thương mại quốc tế Ngọc Anh thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ do đó chứng từ sử dụng là: Hoá đơn GTGT theo mẫu số 01/GTKT - 3LL theo quy định của Bộ Tài Chính. Hoá đơn này được thành lập 3 liên.
- Một liên lưu tại quyển.
- Một liên giao cho khách hàng.
- Một liên lưu hành nội bộ dùng để ghi sổ kế toán.
Trình tự luân chuyển chứng từ:
Căn cứ vào hợp đồng, đơn đặt hàng hay yêu cầu của khách hàng cán bộ cung ứng lập hoá đơn chuyển cho Giám đốc kí, nếu khách thanh toán ngay thì kế toán thanh toán lập phiếu thu tiền mặt rồi chuyển chứng từ cho thủ quỹ thu tiền. Thủ kho căn cứ vào các chứng từ này lập phiếu xuất kho và xuất hàng bán. Cuối cùng ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement