Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By minhhoanganhminh
#1023688

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí xây lắp để kiểm soát dự toán chi phí xây lắp tại Tổng Công ty Sông Đà

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ Đễ

TÓM TẮT LUẬN VĂN

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP ĐỂ KIỂM SOÁT DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4

1.1. Đặc điểm của sản xuất xây lắp và chi phí xây lắp. 4

1.2. Nội dung chi tiết các khoản mục chi phí cấu thành sản phẩm xây lắp 7

1.3. Phương pháp quy nạp chi phí sản xuất trong sản xuất xây lắp. 10

1.4. Dự toỏn chi phớ xõy lắp và yờu cầu kiểm soỏt dự toỏn chi phớ 12

1.4.1. Nguyờn tắc lập dự toỏn chi phớ xõy lắp 12

1.4.2. Nội dung và phương pháp lập dự toán xây lắp 13

1.5. Hạch toán chi phí để kiểm soát dự toán chi phí 19

1.5.1. Chứng từ hạch toán 19

1.5.2. Nội dung hạch toán chi phí xây lắp để kiểm soát chi phí xây lắp 20

1.5.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20

1.5.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 21

1.5.2.3. Chi phí sản xuất chung 21

1.6. Kiểm soát chi phí là một nội dung quan trọng của kế toán quản trị 22

1.7. Về chứng từ, sổ sách kế toán 33

1.7.1. Chứng từ kế toán 33

1.7.2. Tài khoản kế toán và báo cáo kế toán 34

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP ĐỂ KIỂM SOÁT DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 36

2.1. Khái quát chung về Tổng Công ty Sông Đà 36

2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phát triển của Tổng Công ty Sông Đà 36

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty 39

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tổng Cụng ty và ảnh hưởng của nó tới công tác hạch toán chi phí và quản lý chi phớ 41

2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Tổng Công ty Sông Đà 43

2.2. Thực trạng công tác hạch toán chi phí xây lắp tại Tổng Công ty Sông Đà 45

2.2.1. Phõn loại chi phớ sản xuất 48

2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 48

2.2.3. Hệ thống chứng từ kế toỏn, tài khoản kế toỏn, sổ sỏch và bỏo cỏo kế toỏn 49

2.2.3.1. Chứng từ kế toỏn 49

2.2.3.2. Tài khoản kế toỏn 50

2.2.3.3. Sổ sỏch, bỏo cỏo kế toỏn 51

2.2.4. Nội dung hạch toỏn chi phớ xõy lắp tại Tổng Cụng ty 51

2.2.4.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 51

2.2.4.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng cụng trực tiếp 52

2.2.4.3. Hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 54

2.2.4.4. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 55

2.3.5. Kế toán theo cách khoán gọn tại Tổng Công ty. 58

2.3.5.1. Công ty, Xí nghiệp khoán chi phí cho Đội xây lắp 58

2.3.5.2. Công ty khoán chi phí cho Đội xây lắp 64

2.4. Đánh giá thực trạng hạch toán chi phí xây lắp tại Tổng Công ty Sông Đà 69

2.4.1. Những ưu điểm đạt được 69

2.4.2. Những tồn tại và nguyờn nhõn chủ yếu 70

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP ĐỂ KIỂM SOÁT DỰ TOÁN CHÍ XÂY LẮP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 73

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí xây lắp để kiểm soát dự toán chi phí xây lắp 73

3.2. Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện hạch toán chi phí xây lắp để kiểm soát dự toán chi phí xây lắp tại Tổng công ty 73

3.3. Nội dung hoàn thiện hạch toỏn chi phớ xây lắp để kiểm soát dự toán chi phí xây lắp tại Tổng Công ty Sông Đà 75

3.3.1. Xõy dựng mụ hỡnh kế toỏn quản trị chi phớ nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 75

3.3.1.1. Cỏc nguyờn tắc xõy dựng mụ hỡnh kế toỏn quản trị chi phớ 75

3.3.1.2. Mụ hỡnh kế toỏn quản trị chi phớ tại Tổng Cụng ty Sụng Đà 76

3.3.1.3. Xác định các trung tâm chi phí 77

3.3.1.4. Phõn loại chi phớ xõy lắp phục vụ yờu cầu quản trị 78

3.3.1.5. Xây dựng các định mức chi phí nội bộ 80

3.3.1.6. Xõy dựng cỏc dự toỏn chi phớ và cỏc bỏo cỏo kiểm soỏt chi phớ 83

3.3.2. Hoàn thiện việc hạch toán chi phí xây lắp để kiểm soát dự toán chi phớ xõy lắp 88

3.3.2.1. Hoàn thiện phương pháp xác định và phân bổ chi phí 88

3.3.2.2. Tổ chức thu thập thụng tin 89

3.3.3. Hoàn thiện hạch toỏn cỏc khoản mục chi phớ xõy lắp 91

3.3.3.1. Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 91

3.3.3.2. Chi phớ nhõn cụng trực tiếp 92

3.3.3.3. Chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 93

3.3.3.4. Chi phớ sản xuất chung 94

3.4. Những điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện 95

3.4.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 95

3.4.2. Về phớa Doanh nghiệp 96

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sau khi được ghi sổ kế toỏn được đưa vào bảo quản ở cỏc phần hành kế toỏn và cú thể sử dụng lại để kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toỏn tổng hợp và sổ kế toỏn chi tiết. Kết thỳc niờn độ kế toỏn, chứng từ kế toỏn được đưa vào bộ phận lưu trữ chứng từ để đảm bảo an toàn, chứng từ khụng bị mất, khi cần cú thể tỡm được nhanh chúng.
Hỡnh thức tổ chức sổ kế toỏn tại Tổng Cụng ty và cỏc đơn vị thành viờn là hỡnh thức Nhật ký chung. Hỡnh thức Nhật ký chung là hỡnh thức phản ỏnh cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh theo thời gian. Theo hỡnh thức này, cỏc chứng từ sau khi kiểm tra tớnh hợp lý, hợp lệ, hợp phỏp, kế toỏn sẽ phản ỏnh nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh vào sổ Nhật ký chung (cụng việc này được thực hiện ở trờn mỏy vi tớnh). Sau đú, căn cứ vào Nhật ký chung, số liệu sẽ được vào sổ cỏi. Đồng thời, kế toỏn phản ỏnh cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh vào cỏc sổ chi tiết.
Cuối thỏng (quý hay năm), kế toỏn cộng số liệu phỏt sinh trờn sổ cỏi và lập Bảng cõn đối số phỏt sinh (Bảng cõn đối tài khoản). Từ sổ hạch toỏn chi tiết, lập bảng tổng hợp chi tiết, cú đối chiếu với Nhật ký chung, sổ cỏi và Bảng cõn đối tài khoản. Bảng cõn đối tài khoản và Bảng tổng hợp chi tiết được sử dụng để lập Bỏo cỏo kế toỏn theo quy định.
Bỏo cỏo kế toỏn của Tổng Cụng ty bao gồm: Bảng cõn đối kế toỏn, Bỏo cỏo kết quả kinh doanh lập cuối quý và cuối năm, Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh được lập vào cuối mỗi niờn độ kế toỏn.
Xuất phỏt từ những đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và yờu cầu quản lý, việc tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại cỏc đơn vị thành viờn của Tổng Cụng ty ỏp dụng theo mụ hỡnh hỗn hợp (hay mụ hỡnh kế toỏn nửa tập trung, nửa phõn tỏn) hay mụ hỡnh tập trung.
Cỏc Cụng ty ỏp dụng theo mụ hỡnh 2 cấp tổ chức hạch toỏn kế toỏn theo hỡnh thức tập trung. Bộ mỏy kế toỏn bao gồm Phũng Tài Chớnh - Kế toỏn Cụng ty và kế toỏn cỏc đội trực thuộc. Cỏc đội khụng tổ chức hạch toỏn riờng. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty được Phũng tài chớnh - kế toỏn theo dừi và hạch toỏn theo đỳng chế độ Nhà nước quy định. Kế toỏn ở cỏc đội trực thuộc chỉ cú nhiệm vụ lập sổ phụ và một số chứng từ kế toỏn cú liờn quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đội mỡnh. Định kỳ, toàn bộ chứng từ kế toỏn được chuyển lờn phũng kế toỏn của Cụng ty.
Cũn đối với cỏc Cụng ty ỏp dụng theo mụ hỡnh 3 cấp Cụng ty - Đội - Xớ nghiệp, cụng tỏc kế toỏn được tổ chức theo mụ hỡnh hỗn hợp. Đõy là mụ hỡnh kết hợp đặc trưng của cả mụ hỡnh kế toỏn tập trung và mụ hỡnh kế toỏn phõn tỏn. Cụng ty giao quản lý vốn kinh doanh cho cỏc Xớ nghiệp trực thuộc, nờn cỏc Xớ nghiệp được phộp hỡnh thành bộ mỏy quản lý để điều hành toàn bộ hoạt động kinhh doanh tại cơ sở. Do đú, cỏc Xớ nghiệp cú tổ chức bộ mỏy kế toỏn để hạch toỏn kết quả sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Kế toỏn cỏc Xớ nghiệp thực hiện toàn bộ khối lượng cụng tỏc kế toỏn từ giai đoạn hạch toỏn ban đầu tới giai đoạn lập bỏo cỏo kế toỏn của đơn vị mỡnh. Cỏc xớ nghiệp chỉ chuyển lờn phũng Tài chớnh - Kế toỏn của Cụng ty cỏc bỏo cỏo kế toỏn để phũng Tài chớnh - Kế toỏn lập bỏo cỏo kế toỏn chung cho toàn Cụng ty.
Trong khi đú, cỏc đội trực thuộc khụng được nhận vốn kinh doanh và chưa tự chủ trong quản lý nờn cỏc đội khụng tổ chức sổ sỏch kế toỏn. Kế toỏn đội chỉ được phộp lập một số chứng từ kế toỏn và bảng biểu cú liờn quan đến hoạt động của đội. Cỏc chứng từ ban đầu phỏt sinh đều được tập hợp sau đú, chuyển lờn bộ phận Tài chớnh - Kế toỏn của Xớ nghiệp xử lý số liệu.
Cú thể núi, tổ chức kế toỏn tại Tổng Cụng ty Sụng Đà đảm bảo cho việc ghi chộp cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh vào chứng từ, sổ sỏch liờn quan tương đối đầy đủ, hợp lý, hợp lệ và hợp phỏp. Đồng thời, cung cấp thụng tin giỳp Giỏm đốc Cụng ty ra cỏc quyết định kịp thời đỳng đắn trong quỏ trỡnh điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2.2. Thực trạng cụng tỏc hạch toỏn chi phớ xõy lắp tại Tổng Cụng ty Sụng Đà
Cụng tỏc tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp xõy lắp phụ thuộc vào cơ chế phõn cấp quản lý kinh tế tài chớnh trong bản thõn doanh nghiệp xõy lắp và giữa doanh nghiệp xõy lắp với cỏc đơn vị thành vờn. Vỡ vậy Tổng Cụng ty Sụng Đà đó xõy dựng quy chế phõn cấp quản lý kinh tế tài chớnh trong nội bộ doanh nghiệp đồng thời xõy dựng cách khoỏn cho cỏc đơn vị trực thuộc. cách này đó tạo quyền chủ động trong hạch toỏn kinh doanh của từng đơn vị, phõn định rừ trỏch nhiệm giữa Tổng cụng ty với cỏc Cụng ty thành viờn, giữa Cụng ty với cỏc Xớ nghiệp, đội trực thuộc, giữa Xớ nghiệp với tổ, đội xõy dựng.
Đối với cụng ty xõy lắp 2 cấp đội xõy lắp nhận khoỏn trực tiếp với cụng ty. Đối với mụ hỡnh Cụng ty xõy lắp 3 cấp thỡ đội xõy lắp cú thể nhận khoỏn từ xớ nghiệp hay cụng ty. Như vậy đơn vị giao khoỏn cú thể là xớ nghiệp hay cụng ty. Đơn vị nhận khoỏn cú thể là xớ nghiệp hay đội xõy dựng.
Khi giao khoỏn cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, đơn vị giao khoỏn căn cứ vào hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư để ký hợp đồng giao khoỏn với đơn vị nhận khoỏn căn cứ vào giỏ trỳng thầu hay giỏ trị xõy lắp trong dự toỏn thiết kế được duyệt. Căn cứ Hợp đồng giao khoỏn đơn vị nhận khoỏn thực hiện thi cụng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh. Cỏc chi phớ phỏt sinh được kế toỏn cỏc đơn vị tập hợp hạch toỏn theo quy định của Nhà nước nhưng tớnh trung thực của chứng từ kộm do kế toỏn đó hợp thức và hoàn thiện chứng từ sao cho phự hợp với giỏ nhận khoỏn dẫn đến giỏ thành thực tế của sản phẩm xõy lắp khụng chớnh xỏc, khụng xỏc định được lói hạ giỏ thành hay xin xỏc định khụng chớnh xỏc do đú khú xỏc định biện phỏp hạ giỏ thành. Khi cụng trỡnh hoàn thành bàn giao, hai bờn giao khoỏn và nhận khoỏn lập biờn bản thanh lý hợp đồng giao khoỏn.
Cỏc hỡnh thức giao khoỏn hiện nay đang được ỏp dụng tại Tổng Cụng ty là:
- Khoỏn gọn theo cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, giai đoạn xõy lắp: Đơn vị giao khoỏn giữ lại một tỷ lệ % nhất định (gọi là thu phớ cụng trỡnh) trờn tổng giỏ trị dự toỏn được lập, phần chờnh lệch sẽ thanh toỏn cho bờn nhận khoỏn để tổ chức thi cụng.
- Khoỏn theo hạng mục chi phớ: Bờn nhận khoỏn được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện khoản mục chi phớ cụng trỡnh (chi phớ vật liệu, chi phớ nhõn cụng, chi phớ sử dụng mỏy thi cụng). Bờn giao khoỏn kiểm tra, giỏm sỏt và đụn đốc tiến hành thực hiện.
Hầu hết cỏc đơn vị thành viờn trong Tổng Cụng ty đều được thực hiện theo cách khoỏn gọn. Việc giao khoỏn ảnh hưởng rất lớn đến cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Tổng Cụng ty. Do vậy cần nghiờn cứu phương phỏp kế toỏn chi phớ sản xu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement