Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuyenvothithanhtuyen
#1023227

Download miễn phí Kế toán tiêu thụ, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Lời mở đầu .1.

CHƯƠNG I : Các vấn đề chung về các chế độ tài chính kế toán liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .3

1.1. Khái niệm về thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng .3

. 1.2 Các phương pháp xác định giá gốc.4

 1.3 Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng , nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả kin doanh .6

1.3.1 Khái niệm doanh thu và điều kiện thu nhận doanh thu .6

1.3.2 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu.7

 1.4 Các cách bán và các cách thanh toán.7

1.4.1 Các cách bán hàng.7

1.4.2 cách thanh toán.9

 1.5 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm , bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.9

 1.6 Chứng từ kế toán và các cách kế toán thành phẩm .10

1.6.1. Chứng từ kế toán.10

1.6.2 Các phương pháp kế toán.10

 1.7 Kế toán tổng hợp thành phẩm.12

 1.8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các cách thanh toán.14

 1.8.1 Các tài khoản sử dụng.14

 1.8.2 Kế toán bán hàng theo các cách bán hàng chủ yếu.20

 1.9 Kế toán xác định kết quả bán hàng.23

 1.9.1 Kế toán chi phí bán hàng.23

 1.9.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.26

 1.9.3 Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính.30

 1.9.4 Chi phí và thu nhập khác.33

1.9.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng.37

 Chương II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm , bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Nguyên Chương.39

 I.Đặc điểm chung của doanh nghiệp.39

 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Nguyên Chương.39

 1.1.2 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty .40

 1.1.3 Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.40

 II. Đặc điểmtổ chức công tác kế toán ở công ty TNHH Nguyên Chương.47

 1.Bộ máy kế toán của công ty.47

 2. Chính sách kế toán ở công ty .49

 III. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Nguyên Chương.53

1. Nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty .53

2. Kế toán quá trình bán hàng.54

2.1 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng tại công ty.54

2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.73

2.2.1 Kế toán bán hàng.73

2.2.2 Kế toán quản lý doanh nghiêp.74

2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.85

 Chương III Nhận xét và kiến nghị về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Nguyên Chương.96

 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.96

 3.2 Các ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.99

 3.3 Một số ý kiến với nhà trường .99

 Kết luận

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


oàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được sử dụng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
Kết cấu và nội dung của TK 911- Xác đinh kết quả kinh doanh .
TK 911- Xác định quyết quả kinh doanh
-Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ.
-Chi p hí thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Chi phí tài chính trong kỳ.
- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ.
- Chi phí khác trong kỳ.
- Kết chuyển số lãi từ hoạt động kinh doanh trong kỳ.
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu thuần hoạt động tài chính trong kỳ.
-Thu nhập thuần khác trong kỳ.
- Kết chuyển số lỗ từ hoạt động kinh doanh trong kỳ.
TK 911- Xác đinh kết quả kinh doanh không có số dư.
1.9.5.2. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu
TK 911
TK 511,512
TK 512
TK 515
TK 632
TK 635
TK 811
TK 641
TK 642
TK 711
TK 421
(2) K/c trị giá vốn trực tiếp hàng đã bán
(5) K/c chi phí tài chính
(6) K/c DTT hoạt động TC
(10) K/c doanh thu thuần BHXH nội bộ
(1) K/c DTT của hoạt động và CCDV
(7) K/c thu nhập thuần từ hoạt động khác
(4) K/c chi phí QLDN
(3) K/c chi phí bán hàng
Chờ K/c
TK 142
(8) K/c chi phí khác
Chờ K/c
(9.1) K/c lỗ
(9.2) K/c lãi
Chương II
Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng
và xác định kết quả kinh doanh của
công ty tnhh nguyên chương
I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp .
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Nguyên Chương.
* Vị trí địa lý:
Công ty TNHH Nguyên Chương có trụ sở sản xuất đặt tại 19-H2 Tập thể ĐHSP phường Dịch Vọng –Cầu Giấy – Hà Nội
Vị trí địa lý trên rất thuận lợi về thương mại, giao thông, đủ điều kiện để giao lưu hàng hoá, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong cả nước đặc biệt là thủ đô Hà Nội.
* Cơ sở pháp lý và hình thành của công ty:
Công ty TNHH Nguyên Chương là một công ty độc lập có tư cách pháp nhân với tên giao dịch quốc tế là Nguyên Chương company Ltd. Được thành lập ngày 29 tháng 12 năm 2004 theo số 5892/ QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp.
Tel/fax: 04.7547606
Mã số thuế : 0102455581.
Tài khoản : 225874900192. Tại ngân hàng VPBank Hoàng Quốc Việt. Chi nhánh Thăng Long Hà Nội.
* Quá trình phát triển của công ty:
Công ty TNHH Nguyên Chương được thành lập tính đến năm nay 2008 đã được 4 năm. Do Công ty mới thành lập nên đã gặp không ít những khó khăn về công tác tổ chức, tiền vốn máy móc thiết bị. Song, nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công ty đã đầu tư và nâng cấp hệ thống bộ máy hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm , hạ giá thành để có sức cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sự phát triển của công ty được biểu hiện cụ thể qua các chỉ tiêu đạt được như sau:
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Vốn số định
4112
4212
4310
Tổng quỹ lương
620
680
710
Tiền lương bình quân
0,9
1,0
1,3
Doanh thu
3326,5
3672
3832
Lợi nhuận trước thuế
87,68
97,28
104,96
Lợi nhuận sau thuế
68,8
76
22
Qua bảng số liệu ta thấy tất cả các chỉ tiêu trong 3 năm đều tăng rõ rệt. Doanh thu năm 2005- 2007 tăng từ 3326,5 lên 3832( Triệu đồng) chứng tỏ doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng để chiếm lĩnh thị phần trên thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.
Tỷ lệ tăng doanh thu cao hơn tỷ lệ chi phí, như vậy doanh nghiệp đã tiết kiệm chi phí tốt.
1.1.2 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Nguyên Chương.
Sản phẩm chính của công ty là hai mặt hàng được làm từ gỗ, bàn, ghế. Các sản phẩm của công ty phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng và đặc biệt là trường học và khách sạn.
Sản phẩm của công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường các nước.
1.1.2.2. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Nguyên Chương
a. Về lao động
Tổng số lao động của Công ty là 100 người. Trong đó:
44 lao động nữ : chiếm 44%
56 lao động nam : chiếm 56%
Với tỷ lệ lao động hợp lý giữa lao động nam và lao động nữ đã tạo ra sự hài hoà trong bố trí sắp xếp công việc. Hầu như lao động của Công ty đều ở độ tuổi 23đ 45 nên đảm bảo được cả về sức khoẻ và chất lượng lao động.
Phân loại theo nghiệp vụ.
+ Trực tiếp sản xuất: 76 người:
* Gián tiếp sản xuất: 24 người
b. Thu nhập của người lao động
Công ty THHH Nguyên Chương rất quan tâm đến đời sống của người lao động.
Tổng quỹ lương 2007 là 710.000.000.(đồng).Ngoài ra công ty còn áp dụng việc tính lương theo sản phẩm do đó mức lương như vậy đời sống của người lao động luôn đảm bảo và ổn định.
c. Cơ cấu ban giám đốc, phòng ban và các bộ phận sản xuất kinh doanh
Để tổ chức doanh thu tốt, bộ máy sản xuất quản lý Công ty đã được sắp xếp một cách gọn nhẹ và hợp lý theo chế độ một thủ trưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh .
Ban giám đốc Công ty gồm: Ba lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp sản xuất .
- Giám đốc: là người đứng đầu Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động , quản lý tài sản, là chủ quản của Công ty và làm nhiệm vụ đầy đủ với Nhà Nước theo pháp luật quy định.
- Phó giám đốc kinh doanh : là người giúp việc cho giám đốc, điều hành, đôn đốc các bộ phận thuộc lĩnh vực kinh doanh . Kế toán tài vụ, tiêu thụ, bán hàng, maketing và tổ chức sản xuất cho có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu mà Công ty và giám đốc đề ra.
- Phó giám đốc kỹ thuật: Là người quản lý và điều hành công tác bộ phận kỹ thuật công nghệ, quản lý máy móc, thiết bị nhằm ổn định sản xuất , chất lượng sản phẩm , đảm bảo thống nhất, đầu tư sửa chữa bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh .
Để giúp việc cho ban giám đốc còn có 5 phòng ban với chức năng và nhiệm vụ khác nhau.
- Phòng tổ chức hành chính:
Là bộ phận tham mưu giúp cho giám đốc về tổ chức lao động theo quy mô sản xuất. Tuyển chọn cán bộ công nhân có năng lực, tay nghề giúp cho Công ty có được những công nhân, cán bộ quản lý tốt lao động nhiệt tình Phòng tổ chức hành chính còn phụ trách việc tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản mua sắm phương tiện giúp GĐ thực hiện những công việc hành chính như: Bảo quản con dấu, công văn đi, công văn đến
Phòng tiêu thụ bán hàng (phòng kinh doanh): Đây là bộ phận rất quan trọng của Công ty bởi nó tác động trực tiếp đến khối lượng tiêu thụ, khối lượng sản phẩm sản xuất ra được bộ phận bán hàng đem đi tiêu thụ như bán buôn, bán lẻ, bán đại lý
Ngoài ra, phòng còn làm công tác tiếp thu nắm bắt yêu cầu thị trường đáp ứng với từng đối tượng, từng địa bàn một cách thuận lợi và thanh toán tiền hàng theo quyết định của Công ty.
- Phòng kỹ thuật công nghệ: Là một bộ phận thực hành và nghiên cứu công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm , hướng dẫn phân xưởng và từng bộ phận làm đúng quy trình công nghệ chế biến, kiểm tra chất lượng từng khâu vật tư, nguyên vật liệu đến sản xuất. Ngoài ra, phòng còn thực hiện công tác kiểm định chất...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement