Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By totinhbentaidiec_5000
#1023045

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động và chuyên gia của Công ty Quan hệ Quốc tế - Đầu tư

LỜI NÓI ĐẦU. 1

Phần I: Những vấn đề chung

I.Khái quát chung về Công ty Quan hệ Quốc tế.1

1.Quá trình hình thành và phát triển.1

2.Hệ thống bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công ty.2

2.1.Chức năng của Công ty.3

2.2.Nhiệm vụ của Công ty.3

2.3.Tổ chức bộ máy của Công ty.

3.Đặc điểm hoạt động sản xuát kinh doanh của Công ty.

3.1.Đặc điểm về yếu tố đầu vào.

3.2.Đặc điểm về Quy trình công nghệ.

3.3.Đặc điểm về các mặt hàng.

4.Một số kết quả đạt đựơc của Công ty.

4.1.Một số kết quả đạt dược .

4.2.Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

II.Thực trạng công tác quản lý lao động.

1.Thực trạng quản lý nguồn nhân lực.

1.1.Tuyển chọn, tuyển dụng lao động.

1.2.Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo.

1.3.Quản lý chất lượng nguồn nhân lực.

1.4.Thực trạng Điều kiện lao động.

1.5.Công tác đào tạo tại công ty.

1.6.Tạo động lực về tinh thần cho người lao động.

2.Định mức lao động tại công ty.

 

 

3.Tiền lương trong Công ty.

4.Quản lý nhà nước về lao động tiền lương.

5.Thực hiện pháp luật lao động tại công ty.

Phần II: Chuyên đề:

Nâng cao hiệu quả Xuất khẩu lao động và chuyên

gia tại công ty Quan hệ Quốc tế-Đầu tư sảnxuât.

I.cơ sở lý luận và thực tiễn.

1.Cơ sở lý luận.

1.1.Các khái niệm.

1.2.Các chỉ tiêu.

2.Cơ sảo thực tiễn.

II.Thực trạng hiệu quả XKLĐ và chuyên gia.

1.Những yếu tố ảnh hưởng .

2.Thực trạng hiệu quả Xuất khẩu lao động.

2.1.Số lượng Xuất khẩu lao động và chuyên gia.

2.2.Thời hạn bình quân của những lao động đi xuất khẩu.

2.3.Thu nhập bình quân của những lao động đi xuất khẩu.

2.4.Lợi nhuận bình quân của Công ty.

2.5.Công tác Quản lý lao động trong và ngoài nước.

3.Đánh giá chung.

3.1.Ưu điểm.

3.2.Những tồn tại.

III. Một số khuyến nghị và đề xuất.

1.Phương hướng nâng cao hiệu quả Xuât khẩu lao động và chuyên gia.

2. Đề xuất một số các biện pháp nhằm nâng cao.

3.Một số khuyến nghị.

Kết luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nâng 1 lần nhưng phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không vi phạm các nội quy lao động và các điều khoản Hợp đồng.
-Xây dựng quy chế trả lương: Theo quy chế của Nhà nước
+Hội đồng lương: Giám đốc, 1 Chủ tịch Hội đồng, 1 Chủ tịch Công đoàn, 1 người là Đoàn thanh niên, 1 người Phòng Kế toán, 1 người là Trường phòng Tổ chức cán bộ lao động.
+Xác định quỹ lương:
Năm 2002: 6.398.000.000đ
Năm 2003: 7.379.000.000đ
Năm 2004: 9.983.000.000đ.
+Phương án phân phối quỹ lương cho các phòng ban, bộ phận trong Công ty:: Hành chính trả lương thời gian, bộ phận lắp ráp xe máy trả lương khoán.
-Các hình thức và chế độ thưởng: Thưởng từ lợi nhuận, thưởng thi đua, thưởng sáng chế phát minh, ngoài ra Công ty còn thqưởng hực hiện tốt công tác vệ sinh lao động.
4. Quản lý nhà nước về lao động tiền lương.
- Cách thức tiếp nhận và được hướng dẫn các văn bản quản lý Nhà nước về láo động tiền lương của công ty Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất:
Khi tiếp nhận văn bản với thái độ nghiêm túc vá nhiệt tình tuyên truyền.
Khi nhận được các ăn bản hướng dẫn về pháp luật lao dộng tiền lương thì công ty đều sao gửi các cho các đơn vị Công ty để đơn vị phổ biến cho người lao động biết và thực hiện.
Để việc phổ biến pháp luật lao động tơid người lao động, các bộ phận, các phân xưởng. Công ty tổ chức triệu tập tất cả người lao động đến sau đó mới phổ biến.
Để đảm bảo tốt công tác tiền lương thì Công ty giao cho phòng kế toán Kế toán quản lý. Phòng Tổ chức chức duyệt bảng lương đưa vào kết quả xuất kinh doanh để:
+ Xem tổng lương có đúng với kết quả sản xuất kinh doanh hay không.
+ Xét duyệt và ký vào bảng lương.
- Vấn đề triển khai thực hiện các văn bản này ở Công ty Quan hệ Quốc tế:
Ngay từ khi thành lập, công ty nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý quỹ tiền lương, Thực hiện nghiêm túc nhanh chóng phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý quỹ tiền lương, tuyên truyền cho mọi người lao động và tất cả các phòng ban trong công ty thực hiện.
-Những vướng mắc khi triển khai thực hiện:
Khi thực hiện thì do Công ty là Công ty Nhà nước mọi người làm việc theo giờ hành chính và vì nhiều quan điểm là vào Công ty là an phận nên họ thực hiện rất nhanh chóng, nghiêm túc không cò gì khó khăn trong quá trình thực hiện.
-Vấn đề thanh tra kiểm tra:
Để đảm bảo cho thực hiện tốt các quy định pháp luật lao động. Đảm bảo an toàn trong Công ty. vì vậy, Công ty đã thành lập ban thanh tra công nhân.
-Ban thanh tra công nhân hoạt động thường xuyên, kiểm tra đột xuất.
-Khi phát hiện ra vi phạm pháp luật lao động thì ban thanh tra xử lý như sau:
+ Nếu vi phạm của người lao động tương đối nhẹ, ban thanh tra sẽ nhắc nhở để người vi phạm rút kinh nghiệm.
+ Nếu vi phạm của người lao động khá nghiêm trọng và mang tính thường xuyên thì sẽ xử lý tuỳ theo mức độ nặng nhẹ.
+ Công ty luôn thanh tra kiểm tra việc thực hiện lao động tiền lương tương đối tốt.
5. Thực hiện pháp luật lao động tại công ty Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất.
Do Công ty là công ty Nhà nước nên mọi vấn đề về pháp luật công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, việc tranh chấp lao động và đình công chưa bao giờ xảy ra, đặc biệt là trong việc thực hiện thuế và lương của công nhân viên không bao giờ chậm trễ vì trong họ có suy nghĩ là phải cố gắng thực hiện pháp luật lao động để gắn bó với Công ty.
PHần II: Chuyên đề
Một số biện pháp nhằm Nâng cao hiệu quả tuyển dụng – sử dụng cán bộ ở công ty quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất.
I.Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc tuyển dụng - sử dụng cán bộ.
1.Cơ sở lý luận.
1.1.Bản chất của việc tuyển dụng và sử dụng cán bộ.
a. Khái niệm.
Cán bộ quản lý là những người lao động trong bộ máy quản lý tham gia vào việc thực hiện các chức năng quản lý như: hướng dẫn, điều hoà phối hợp hoạt động lao động nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.
b. Phân loại .
Xét theo cơ cấu vị trí cán bộ lao động quản lý :
+ Cán bộ lãnh đạo :là những người lao động quản lý trực tiếp thực hiện chức năng lãnh đạo. Bao gồm thủ trưởng, phó trưởng các đơn vị cơ sở ngành, các phó phòng, các ban chuyên môn. Nhiệm vụ của các cán bộ lãnh là lựa chọn, bố trí, đào tạo cán bộ, điều phối lao động, kiểm tra quá trình làm việc, động viên tập thể lao động thực hiện quá trình sản xuất, công tác và giáo dục chính trị tư tưởng văn hoá tinh thần cho người lao động.
+ Chuyên gia: là người có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết, nắm bắt tri thức nhiều lĩnh vực (kỹ thuật, công nghệ, tổ chức bộ máy quản lý, pháp luật). Bao gồm cán bộ làm công việc cố vấn, hỗ trợ cho quá trình quyết định của cán bộ lãnh đạo và cũng chính là người giúp cán bộ lãnh đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định quản lý .
+ Nhân viên nghiệp vụ : là những người lao động quản lý thực hiện các công việc chuyên môn, nhiệm vụ được cán bộ lãnh đạo giao (nhân viên kinh tế, kỹ thuật, hành chính phục vụ ).
Xét theo chức năng, vai trò đối với việc quản lý .
+ Cán bộ nhân viên quản lý kỹ thuật gồm: giám đốc, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, trưởng, phó phòng (kế hoạch, vật tư, thống kê, lao động tiền lương) cán bộ nhân viên thuộc các phòng, bộ phận trên.
+ Cán bộ nhân viên quản lý hành chính : những người làm công tác thi đua khen thưởng, quản trị hành chính, văn thư, thường trực, lái xe con, tài vụ .
1.1.1. Tuyển dụng cán bộ:
a.Khái niệm.
Là lựa chọn nhân viên có trình độ học vấn, có khả năng phù hợp với yêu cầu của công việc,tích cực có khă năng đóng đúng vai trò trong nhóm khi đảm nhận một công việc đã được sắp xếp phù hợp với viễn cảnh của doanh nghiệp vào một thời điểm và ở nơi phù hợp với một chi phí có thể chấp nhận được.
Là quá trình lựa chọn trong số các ứng viên đăng ký xin việc những người phù hợp với yêu cầu của họ .
b.Nội dung của tuyển dụng
Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng: trong bước này gồm có.
* Lập kế hoạch tuyển dụng:
Thành lập hội đồng tuyển dụng quy định rõ thành phần của hội đồng tuyển dụng. Nghiên cứu kỹ các loại văn bản, quy định của nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến tuyển dụng như: Bộ luật lao động, quy chế tuyển dụng của công ty
* Xác định các tiêu chuẩn tuyển chọn:
Theo Lewis tiêu chuẩn tuyển chọn cần được biểu hiện ở 3 khía cạnh :
Tiêu chuẩn chung đối với tổ chức doanh nghiệp .
Tiêu chuẩn của các phòng ban hay của bộ phận cơ sở.
Tiêu chuẩn đối với cá nhân thực hiện công việc
Bước 2:Thông báo tuyển dụng:
Có thể áp dụng 1 hay kết hợp các hình thức thông báo tuyển dụng như sau.
- Qua đài, báo, ti vi, mạng Internet
- Thông qua các trung tâm dịch vụ lao động việc làm.
- Hội nghị toạ đàm các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, các trường Trung học chuyên nghiệp
Bước 3: Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ:
Nghiên cứu hồ sơ nhằm ghi lại các thông tin chủ yếu của ứng viên: bao gồm:
- Học vấn, kinh nghiệm các quá trình công tác.
- Khả năng tri thức.
- Sức khoẻ.
- Tính tình, đạo đứ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement