Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhitieuthu_114
#1022740 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phần I : Lý luận chung . 1
1. Tổng quan về kiểm toán 1
1.1. Khái niệm về kiểm toán 1
1.2. Phân loại kiểm toán . 5
2. Khái quát chung về Kiểm toán nội bộ ( KTNB ) . 5
2.1. Khái niệm 5
2.2. Đặc trưng của KTNB . 7
2.2.1. Chủ thể của KTNB . 7
2.2.2. Lĩnh vực hoạt động của KTNB 10
3. Sự cần thiết của KTNB đối với các tổ chức 12
4. Một số khó khăn đối với quá trình phát triển của KTNB 14
4.1. Sự cạnh tranh với các công ty kiểm toán độc lập và công ty cung cấp dịch vụ kế toán . 14
4.2. Khó khăn trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cấp quản lý và bộ phận được kiểm toán . 15
4.3. Thích ứng với thế giới công nghệ thông tin . 16
4.4. Vấn đề đào tạo kiểm toán viên nội bộ 17
Phần 2 : Tình hình hiện tại của KTNB và một số kiến nghị của bản thân 19
1. Tình hình hiện tại của KTNB . 19
1.1. Trên thế giới 19
1.2. ở Việt Nam 21
2. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình phát triển KTNB ở Việt Nam 26
2.1. Về chính sách pháp luật . 26
2.2 . Về mô hình tổ chức bộ máy KTNB . 27
2.3. Xây dựng các chương trình , các học viện đào tạo kiểm toán viên nội bộ . 27
2.4 . Xây dựng và bam hành các chuẩn mực KTNB 28
Kết luận
Lời mở đầu
Cùng với sự phát triển đa dạng và phức tạp của các hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có những hình thức và phương pháp quản lý, kiểm soát phù hợp để khắc phục những mặt trái của nó. Kiểm toán nội bộ ra đời là một trong những xu hướng tất yếu để khắc phục những mặt trái đó. Nó là một trong những yếu tố góp phần đảm bảo, duy trì tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong các hoạt động kinh tế của các đơn vị, các doanh nghiệp thuộc các ngành ở các lĩnh vực khác nhau trong xã hội.
Kiểm toán nội bộ ngày càng được hoàn thiện cùng với sự phát triên của công tác kế toán. Sự ra đời và phát triển ngày càng mạnh mẽ của hệ thống kiểm toán nội bộ đã và đang khẳng định vai trò cần thiết của nó trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Kiểm toán nội bộ đã giúp cho các nhà quản lý có được những thông tin xác thực và kịp thời, phục vụ tốt cho công tác quản lý và hoạch định chính sách, hạn chế rủi ro. ở Việt Nam, Kiểm toán nội bộ mặc dù là lĩnh vực còn mới mẻ song thực tế cho thấy công tác này cũng đã bước đầu thu được những kết quả tích cực, đã và đang làm cho công tác quản lý ngày càng hoàn thiện hơn. Nhận thức được vai trò của kiểm toán nội bộ cũng như thấy được sự cần thiết đó, là sinh viên chuyên ngành kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được các thầy cô trang bị cho những kiến thức cơ bản nhất em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài : “Kiểm toán nội bộ- một nhân tố quan trọng cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay”
Do còn hạn chế về nhận thức, về thời gian nghiên cứu và sự mới mẻ của đề tài, chuyên đề ây em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giá.


Nội dung
Phần I : Lý luận chung
1. Tổng quan về kiểm toán.
1.1. Khái niệm về kiểm toán
Thuật ngữ “Kiểm toán” thực sự xuất hiện và được sử dụng ở nước ta từ hơn chục năm cuối thế kỷ XX, vì vậy cách hiểu và cách dùng khái niệm chưa hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên có thể rút ra những kết luận chung chủ yếu từ các quan niệm khác nhau đó về kiểm toán.
ã Kiểm toán là hoạt động độc lập, chức năng cơ bản của kiểm toán là xác minh, thuyết phục để tạo niềm tin cho những người quan tâm vào những kết luận kiểm toán cho dù những kết luận này có thể hướng vào những mục tiêu cụ thể khác nhau như tính trung thực của thông tin( Information audit ), tính quy tắc trong việc thực hiện các nghiệp vụ ( Regularity audit ), tính hiệu quả ( Efficiency audit ) hay tính hiệu năng ( Effectiveness audit ) của hoạt động. Qua xác minh, kiểm toán viên bày tỏ ý kiến của mình về những lĩnh vực tương ứng. Chức năng này quyết định sự tồn tại của hoạt động kiểm toán.
ã Với bản chất và chức năng trên, kiểm toán phải thực hiện mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát những vấn đề liên quan đến thực trạng tài sản, các nghiệp vụ tài chính và sự phản ánh của nó trên sổ sách kế toán cùng hiệu quả đạt được. Những loại công việc này tự nó đã gắn chặt với nhau và đây là luận cứ cho việc tổ chức kiểm toán khoa học
ã Nội dung trực tiếp của kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng hoạt động tài chính. Một phần của thực trạng này đã được phản ánh trên các bảng khai tài chính và những tài liệu kế toán nói chung. Tuy nhiên, do giới hạn về trình độ và kỹ thuật xử lý thông tin kế toán, có những phần thông tin quan trọng khác về hoạt động tài chính chưa được phản ánh đầy đủ trong các tài liệu. Vì vậy, trong mọi trường hợp cần tận dụng những tài liệu kế toán như những bằng chứng đã có làm đối tượng trực tiếp của kiểm toán ( kiểm tra chứng từ ). Trong trường hợp thiếu bằng chứng trực tiếp này, kiểm toán cần sử dụng những phương pháp kỹ thuật để tạo lập các bằng chứng kiểm toán ( kiểm tra ngoài chứng từ ).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By harry01
#1025975 MÌnh đang tìm các tài liệu kiểm toán nội bộ, mong mọi người giúp mình. XIn Thank mọi người.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025983 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement