Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By playboy_102
#1022675

Download miễn phí Đề tài Đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây

Lời mở đầu 1

Chương I: Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHTM 3

1.1. Hoạt động cho vay của NHTM 3

1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM 3

1.1.2. Đặc điểm hoạt động cho vay của NHTM 4

1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với NHTM 5

1.1.4. Phân loại hoạt động cho vay của NHTM 6

1.1.5. Các cách cho vay của NHTM 9

1.1.6. Quy trình cho vay của NHTM 13

1.1.7. Điều kiện vay vốn của NHTM 14

1.2. Cho vay đối với doanh nghiệp của NHTM 15

1.2.1. Sự khác nhau trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của NHTM 15

1.2.2. Vai trò của vốn vay NHTM đối với doanh nghiệp 17

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHTM 19

Chương II: Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tây 25

2.1.1. Điều kiện tự nhiên của Hà Tây 25

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tây 26

2.1.3. Khái quát về các doanh nghiệp ở Hà Tây 27

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà tây 28

2.2.1. Hoạt động huy dộng vốn 31

2.2.2. Hoạt động đầu tư tín dụng 34

2.2.3. Nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại 39

2.2.4. Công tác tài chính 39

2.3. Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo & PTNT Hà Tây 40

2.3.1. Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây 40

2.3.2. cách cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tây 42

2.3.3. Chính sách lãi suất trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHNo&PTNT Hà Tây 42

2.3.4. Kết quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHNo&PTNT Hà Tây 43

2.3.5. Chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Hà Tây 49

2.4. Đánh giá về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHNo&PTNT Hà Tây 52

2.4.1. Những mặt đã đạt được 52

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHNo&PTNT Hà Tây 54

Chương III: Ý kiến đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tây 59

3.1. Định hướng trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của NHNo&PTNT Hà Tây 59

3.2. Ý kiến đề xuất 60

3.2.1. Nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng 60

3.2.2. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, thu thập thông tin về doanh nghiệp 62

3.2.3. Mở rộng hệ thống màng lưới để tiếp cận được nhiều hơn và gần hơn với doanh nghiệp 63

3.2.4. Tiếp tục làm tốt công tác khoán tài chính đến từng CBTD 64

3.2.5. Hoàn thiện chính sách tín dụng, trong đó chính sách lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp cần linh hoạt hơn và các cách cho vay đối với doanh nghiệp cần đa dạng hơn. 64

3.2.6. Hoàn thiện quy trình cho vay đối với doanh nghiệp, trong đó khâu thẩm định tài sản bảo đảm cần thông thoáng và khâu kiểm tra kiểm soát trong và sau khi cho vay cần được nâng cao 65

3.2.7. Triển khai nghiệp vụ cho thuê tài chính, đổi mới công nghệ ngân hàng và phát triển các dịch vụ đi kèm với hoạt động cho vay doanh nghiệp 66

3.3. Kiến nghị 68

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


c doanh nghiệp này gặp phải nhiều khó khăn vì những hạn chế đó đã làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng đối với các doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư cho vay của Nhno&PTNT Hà Tây đối với khối doanh nghiệp này đã bị hạn chế rất nhiều. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển và nâng cao năng lực cho khối doanh nghiệp này NHNo&PTNT Hà Tây cần đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các đối tượng doanh nghiệp này trên cơ sở nắm bắt được hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có những biện pháp thích hợp trong hoạt động cho vay.
2.2. Giới thiệu về NHNo&PTNT Hà Tây
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 28-9-1991, Tổng giám đốc NHNo Việt Nam ra quyết định số 192/NH-QĐ thành lập chi nhánh NHNo tỉnh Hà Tây. Ngày 1-10-1991, NHNo tỉnh Hà Tây chính thức làm việc. Trụ sở được đặt tại số 34 đường Tô Hiệu, thành phố Hà Đông, Hà Tây.
Ban đầu, NHNo tỉnh Hà Tây có 7 phòng nghiệp vụ (đó là các phòng: Tổ chức cán bộ và đào tạo, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế kế hoạch, Tín dụng, Kế toán, Hành chính và Kinh doanh Tổng hợp), 14 chi nhánh cơ sở, 28 phòng giao dịch và bàn tiết kiệm với tổng biên chế gồm 1181 cán bộ trên toàn tỉnh. Nhiệm vụ của ngân hàng được định rõ là “đi vay để cho vay” kinh doanh tiền với lãi suất dương. Song, thực tế hoạt động của ngân hàng còn bộc lộ nhiều yếu kém và tồn tại. Nguồn vốn huy động được là 77 tỷ đồng, dư nợ là 46 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay doanh nghiệp Nhà nước và hợp tác xã (chiếm 90%). Chất lượng vốn đầu tư thấp, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 17% tổng dư nợ. Kết quả tài chính lỗ trong kinh doanh.
Cuối năm 1996, NHNo tỉnh Hà Tây được đổi tên thành NHNo&PTNT Hà Tây.
Năm 2006, NHNo&PTNT tỉnh Hà Tây đã thực hiện xây dựng hệ thống mạng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn tỉnh, đến nay có 76 điểm giao dịch trong đó có hội sở giao dịch NHNo&PTNT Tỉnh và 17 chi nhánh ngân hàng cấp II, 45 ngân hàng cấp III và 9 phòng giao dịch trực thuộc NHNo tỉnh, bình quân cứ 4 xã lại có một điểm giao dịch gần dân, sát dân, tạo thuận lợi tăng tiện ích cho người dân sử dụng các loại sản phẩm và dịch vụ của NHNo, đã thúc đẩy mở rộng thị phần kinh doanh của NHNo.
Tính đến thời điểm hiện nay, trên toàn tỉnh Hà Tây có 17 NHNo&PTNT huyện, thị xã; 45 Ngân hàng cấp 3 và 9 phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh trung tâm NHNo&PTNT Hà Tây, có chức năng chỉ đạo hệ thống các chi nhánh cấp dưới. Dưới các chi nhánh cấp huyện còn có các chi nhánh loại 4.
NHNo&PTNT tỉnh Hà Tây có các hoạt động chính như sau:
* Về hoạt động huy động vốn: Ngân hàng huy động vốn của các tầng lớp dân cư, các tổ chức kinh tế xã hội, bao gồm các loại tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn. Ngoài ra, ngân hàng còn thực thi việc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu… ngắn hạn, dài hạn do NHNo&PTNT Việt Nam. Mặt khác, ngân hàng cũng tiếp nhận vốn tài trợ, vốn uỷ thác đầu tư từ ngân sách nhà nước, từ các tổ chức quốc tế, quốc gia và các cá nhân ở trong và ngoài nước cho các chương trình các dự án đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
* Về cho vay, NHNo&PTNT Hà Tây cho vay ngắn hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ, cho vay trung và dài hạn với các dự án có hiệu quả, mục tiêu tài trợ tuỳ tính chất và khả năng nguồn vốn. Ngân hàng được giao nhiệm vụ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá.
* Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, công tác thanh toán quốc tế thông qua mạng SWIFT NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh ngoại tệ, các dịch vụ kiều hối và chuyển tiền, mở tài khoản cho khách hàng nước ngoài.
* Ngoài ra, Ngân hàng còn cung cấp các dịch vụ khác cho các khách hàng mà NHNN cho phép.
Dưới đây là mô hình cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT tỉnh Hà Tây
KToán và NQuỹ
Tổ Thẻ
Kiểm soát
Vi tính
Công đoàn
Hành chính
KDNtệ và TTQT
Thẩm định
Tín dụng
Nvốn và KHTH
TCCB Đào tạo
Đlý nhận lệnh CK
Tổ tiếp thị
Các phòng NHNo Tỉnh
NHNo Thanh Xuân Nam
17 NHNo huyện, thị xã (cấp II)
Phòng giao dịch Hà Đông
NHNo&PTNT tỉnh Hà Tây
(Chi nhánh cấp I)
PGD số 1
PGD số 6
PGD số 3
PGD số 2
PGD số 5
PGD số 7
PGD số 4
PGD số 8
PGD số 9
Tổ
Tín dụng
Tổ Ktoán NQuỹ
Các phòng NHNo Huyện
45 NHNo cấp III
Tổ kế toán
Tổ tín dụng
Ktoán NQuỹ
Tín dụng
Giao dịch
HC nhân sự
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Tây
2.2.2.1. Hoạt động huy dộng vốn
Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của NHTM nói chung và NHNo&PTNT Hà Tây nói riêng. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động khác của mình. Hoạt động huy động vốn tuy không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng nhưng nó lại là một hoạt động rất quan trọng, không có hoạt động này xem như không có các hoạt động khác của NHTM.
Với phương châm chủ động khai thác nguồn vốn nội tỉnh để chủ động mở rộng cho vay cân đối tại chỗ, NHNo&PTNT Hà Tây trong thời gian qua đã chú trọng đến công tác huy động các loại vốn ngắn hạn, dài hạn để chủ động mở rộng cho vay trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu cho vay có hiệu quả trên địa bàn đồng thời hỗ trợ vốn cho toàn ngành. Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Hà Tây trong những năm gần đây được thể hiện thông qua bảng số liệu và biểu đồ sau:
Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn phân theo tính chất nguồn vốn huy động
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
1. TG dân cư
2.231.129
56,8%
2.962.660
62,2%
3.858.323
67,9%
2. TG TCKT-XH
511.949
13,1%
634.907
13,3%
695.603
12,3%
3. TG TCTD
360.214
9,2%
239.522
5%
25.310
0,4%
4. TG UTĐT
821.500
20,9%
930.200
19,5%
1.100.369
19,4%
5. Tổng
3.924.792
100%
4.767.289
100%
5.679.688
100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004, 2005, 2006)
Bảng số liệu trên được thể hiện trên biểu đồ sau:
Biểu đồ 1:
Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn
Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy: Nguồn vốn huy động của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Tây trong những năm gần đây đạt mức tương đối cao. Tuy tốc độ tăng trưởng giữa các năm không đồng đều nhưng đều vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể là: Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2004 là 3.924.792 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 17,22%, đạt 97,5% kế hoạch được giao. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2005 là 4.924.792 triệu đồng, tăng 842.497 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 21,5%, đạt 106% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2006 là 5.679.688 triệu đồng, tăng 912.399 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 19,2%, đạt 103,3% kế hoạch được giao.
Trong tổng nguồn huy động thì tiền gửi dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và liên tục tăng cả về số tuyệt đối và số tương đối qua các năm. Năm 2004, số tiền huy đông từ dân cư là 2.231.129 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 56,8% tổng nguồn vốn. Năm 2005, số tiền huy động từ dân cư là 2.962.600 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 62,2% tổng nguồn vốn. Năm 2006, số tiền huy động từ dân cư là 3.858.323 triêu đồng, chiếm tỷ trọng 67,9% tổng nguồn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement