Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dulich_tiengiang
#1022665

Download miễn phí Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị ngành nước và xây dựng Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

I.VAI TRÒ LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH. 3

1.Khái niệm. 3

2.Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 3

II.PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3

1. Phân loại lao động theo thời gian lao động. 3

1.1 Lao động thường xuyên trong danh sách : 3

1.2 Lao động tạm thời ngoài danh sách 4

2.Lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất. 4

2.1 Lao động trực tiếp sản xuất. 4

2.2 Lao động gián tiếp sản xuất . 4

3.Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 4

III.Ý NGHĨA, TÁC DỤNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC LAO ĐỘNG 5

III.CÁC KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG. 6

1. Các khái niệm. 6

1.1.Khái niệm tiền lương. 6

1.2.Khái niệm và nội dung các khoản trích theo lương. 6

2.ý nghĩa của tiền lương : 7

3. quỹ tiền lương. 7

3.1.Khái niệm quỹ tiền lương . 7

3.2.Nội dung quỹ tiền lương. 7

3.3.Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán : 7

V.CÁC CHẾ ĐỘ VỀ TIỀN LƯƠNG, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG KPCĐ, BHXH, BHYT, TIỀN ĂN GIỮA CA CỦA NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH 7

1.Chế độ của nhà nước quy định về tiền lương . 7

2.Việc tính trả tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp được thực hiện theo các hình thức sau: 8

VI. CÁC CHẾ ĐỘ CỦA NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG . 12

1.Căn cứ để tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ và tỷ lệ tính trích. 12

2. Chế độ tiền thưởng quy định. 14

VII. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG. 14

VIII. KẾ TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, TÍNH LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP BHXH 15

1.Nguyên tắc tính lương. 15

2. Các chế độ tiền lương của nhà nước hiện hành. 16

2.1.Tiền lương theo thời gian: 16

2.1. Tiền lương theo sản phẩm. 16

2.3.Tiền lương khoán 17

I X. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LIÊN QUAN. 19

X. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . 19

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ NGÀNH NƯỚC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI 25

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP . 25

1. Qúa trình phát triển của công ty thiết bị ngành nước và xây dựng Hà Nội. 25

2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm. 25

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty thiết bị ngành nước và xây dựng Hà Nội. 25

4. Đặc điểm cơ cấu quản lý sản xuất và tổ chức quản lý của công ty 26

5. Đặc điểm về công tác tổ chức bộ máy kế toán của công ty thiết bị ngành nước và xây dựng Hà Nội. 28

5.1.Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 28

5.2 Hình thức kế toán áp dụng. 29

II. THỰC TẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 30

1. Công tác tổ chức quản lý lao động ở doanh nghiệp. 31

2 . Qúa trình hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty. 32

3. Quỹ BHYT, BHXH, KPCĐ của trung tâm. 33

3.1. Quỹ BHXH. 33

3.2. Quỹ BHYT. 34

3.3. Kinh phí công đoàn ( KPCĐ ) 34

3.4. Các khoản phụ cấp. 34

4. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 34

4.2. Hạch toán chi tiết các khoản trích theo lương. 43

5. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 43

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 53

1.NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 53

II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP. 54

KẾT LUẬN 56

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ì được hưởng trợ cấp BHXH. Trợ cấp BHXH phải trả được tính theo công thức sau:
Số BHXH = số ngày nghỉ x lương cấp bậc x tỷ lệ %
Phải trả tính BHXH bq/ ngày tính BHXH
Theo chế độ hiện hành tỷ lệ tính trợ cấp BHXH trong trường hợp nghỉ ốm là 75% tiền lương tham gia góp BHXH, trường hợp nghỉ thai sản, tai nạn lao động tinh theo tỷ lệ 100% tham gia góp BHXH.
Căn cứ vào chứng từ “ phiếu nghỉ BHXH”, “ biên bản điều tra tai nạn lao động ”, kế toán tính ra trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên và phản ánh vào “ bản thanh toán BHXH ”.
Đối với các khoản tiền thưởng của công nhân viên kế toán cần tính toán và lập bảng “ thanh toán tiền lương ” để theo dõi và chi trả theo chế độ quy định. Căn cứ vào “ bảng thanh toán tiền lương ” của từng bộ phận để chi trả thanh toán tiền lương cho công nhân viên đồng thời tổ hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng lao động, tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ tài chính quy định. Kết quả tổng hợp tính toán phản ánh trong “ bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương ”.
2. Các chế độ tiền lương của nhà nước hiện hành.
Việc tính chi phí lao động có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tuỳ thao đạc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất của doanh nghiệp. Mục đích của chế độ tiền lương là nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động. Trên thực tế , các doanh nghiệp thường áp dụng các chế độ tiền lương theo sản phẩm, theo thời gian và theo lương khoán.
2.1.Tiền lương theo thời gian:
Thường áp dụng cho công tác văn phòng như hành chính , quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ, kế toán trả theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế.Có thể chia ra như sau:
- Tiền lương tuần: là tiền lương trả theo tuần.
- Tiền lương ngày: là tiền lương trả cho một ngày sản xuất.
- Tiền lương giờ: là tiền lương trả cho một giờ sản xuất.
2.1. Tiền lương theo sản phẩm.
Tiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm ra và đơn giá tiền lương tính cho một đợn vị sản phẩm. Việc trả lương thưo sản phẩm có thể tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau như trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế, trả theo sản phẩm gián tiếp, sản phẩm luỹ tiến có thường.
Lương trả theo sản phẩm không hạn chế: được căn cứ vào số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất.
Trả theo sản phẩm gián tiếp: áp dụng để trả lương cho công nhân phuc vụ sản xuất.
Trả lương theo sản phẩm có thưởng: là việc kết hợp trả lương theo sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp với các chế độ tiền thưởng trong sản xuất.
Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: là việc trả lương trên cơ sở sản xuất trực tiếp, đồng thời căn cứ vào mức độ hoàn thành định mức sản xuất.
2.3.Tiền lương khoán
Tiền lương khoán là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc mà họ hoàn thành.
Ngoài các chế độ tiền lương các doanh nghiệp còn tiến hành xây dựng chế độ tiền thưởng các cá nhân, tập thể co thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tiền thưởng bao gồm tiền thưởng thi dua, thưởng trong sản xuất kinh doanh
Bên cạnh chế độ tiền lương và tiền thưởng được hưởng trong quá trình kinh doanh người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp của quỹ BHXH, BHYT trong các trường hợp ốm đau, thai sản. các quỹ này một phần do người lao động đóng góp, phần còn lại được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó người lao động làm việc còn được hưởng những khoản tuỳ từng trường hợp vào tính chất của công việc như:
+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: là một khoản tiền trả cho công nhân viên hưởng lương theo ngạch, bậc lương chuyên môn, nghiệp vụ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo 1 tổ chức theo quyết định của nhà nước. Phụ cấp chức vụ 1 người/1 tháng = mức lương tối thiểu x hệ số phụ cấp chức vụ.
+ Phụ cấp trách nhiệm: là khoản tiền nhằm bù đắp cho người lao động vừa trực tiếp sản xuất hay làm công tác chuyên môn, nhiệm vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm hay những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao ( thủ kho, thủ quỹ, lái xe chở hàng đạc biệt…) chưa xác định trong mức lưong.
Phụ cấp = mức lương x hệ số phụ cấp
Trách nhiệm tối thiểu trách nhiệm
+ Phụ cấp khu vực: nhằm bù đắp cho công nhân, viên chức làm việc tại vùng có điều kiện khí hậu xấu, vùng xa xôI hẻo lánh, đi lại, sinh hoạt khó khăn nhằm góp phần ổn định lao động ở những vùng có địa lý tự nhiên không ổn định.
Phụ cấp khu vực = mức lương tối thiểu x hệ số phụ cấp khu vực
+ Phụ cấp thu hút: nhằm khuyến khích công nhân, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế nơi hải đảo xa đất liền ở thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động.
*Phương pháp hạch toán.
- Nếu đơn vị thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất chính:
Chế độ kế toán quy định kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải tính toán đúng, đủ về các khoản tiền lương,tiền thưởng để trả cho cán bộ công nhân viên, kế toán tiền lương phải phân loại công nhân viên.
Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp bằng toàn bộ tiền lương của cán bộ được tính theo hệ số 2 do ngân sách cấp.
Đối với doanh nghiệp có 2 hình thức.
Đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất thì sẽ hưởng lương theo hệ số cơ bản sản phẩm làm ra. Giá thành sản phẩm sẽ được tính bao gồm cả lương cho công nhân.
Đối với công nhân viên làm việc tính theo thời gian thì sẽ tính lương theo hình thức gián tiếp ( theo hệ số chức vụ và theo thời gian làm việc ).
Từ ngày 01/01/1997 Quốc hội đã thông qua quyết định tăng lương cho công nhân 20% so với bậc lương tăng năm 1993. Điều đó đã góp phần cải thiện đời sống cua công nhân viên trong doanh nghiệp. Việc phân bổ tiền lương và phân bổ BHXH công nhân nộp vào sổ BHXH mà Công ty Bảo hiểm phải trả cho công nhân cũng phải thực hiện theo quy định của nhà nước.
I X. CHứNG Từ Kế TOáN LIÊN QUAN.
Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng các chứng từ ban đầu khác nhau, tuỳ theo mọi loại hình và đặc điểm sản xuất ở từng doanh nghiệp. Mặc dù sử dụng các mẫu chứng từ khác nhau nhưng các chứng từ này bao gồm các nội dung cần thiết như tên công nhân, tên công việc hay sản phẩm, thời gian lao động,số lượng công việc hoàn thành…Đó chính là các báo cáo về kết quả như “phiếu giao, nhận sản phẩm ”, “phiếu khoán ”, “ hợp đồng giao khoán ”, “ phiếu báo thêm giờ ”, “ phiếu xác nhận hay hoàn thành ”, “ bảng kê sản lượng từng người ”.
Các chứng từ hạch toán lao động phải do người lâp ( tổ trưởng ) ký, cán bộ kiểm tra kỹ thuật xác nhận, được lãnh đạo duyệt ( quản đốc phân xưởng, trưởng bộ phận ). Sau đó các chứng từ này được chưyển cho nhân viên hạch toán phân xưởng để tổng hợp kết quả lao động toàn đôn vị rồi chuyển về phòng lao động ti...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement