Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bt_long
#1022281

Download miễn phí Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty may Chiến Thắng

 

Contents

Lời mở đầu 1

Chương I - Giới thiệu khái quát về công ty may Chiến Thắng 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Chiến Thắng 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 5

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 6

* Chức năng nhiệm vụ của phòng ban 7

4. Đặc điểm quy trình công nghệ 10

Chương II: Đặc điểm hoạt động sản xuất của công ty 12

1. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may Chiến Thắng 12

2. Phương hướng đổi mới và phát triển 13

3. Tình hình biến động lao động 14

Chương III. Công tác quản lý nhân lực ở công ty may Chiến Thắng 18

1. Vai trò của quản trị nhân lực trong công ty may Chiến Thắng. 18

2. Cơ cấu phòng tổ chức cán bộ lao động - tiền lượng 18

1. Đồng chí Nguyễn Thị Nga 18

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh. 19

3. Đồng chí Phạm Thị Thuấn 19

4. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn. 19

5. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng. 20

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thi 20

3. Các hoạt động của phòng tổ chức cán bộ lao động - tiền lương. 21

a. Tuyển dụng lao động 21

b. Bố trí sử dụng lao động. 23

c. Tổ chức hiệp tác lao động ở công ty may Chiến Thắng. 24

d. Cải thiện điều kiện lao động 25

đ. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 25

e. Đào tạo, đào tạo lại phát triển nguồn nhân lực 26

g. Tạo động lực trong lao động 26

i. Hình thức trả lương 27

k. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 27

n. Kỹ thuật lao động 27

Kết luận 29

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trình ở cơ sở số 10 Thành Công đã cơ bản được hoàn thành, tạo điều kiện cho công ty tập trung bộ phận quản lý về một điểm tạo thuận lợi cho giao dịch kinh doanh.
Đến 01/2000 bộ phận (cơ sở may 8B Lê Trực) tách ra thành công ty cổ phần theo chủ trương của nhà nước cổ phần hoá một phần doanh nghiệp nhà nước (chuyển 500 công nhân và máy móc thiết bị của 2 phân xưởng) sang công ty cổ phần. Từ đây cơ sở 8B Lê Trực sẽ hạch toán độc lập tách khỏi công ty may Chiến Thắng.
Năm 2001, công ty may Chiến Thắng lại đầu tư một cơ sở mới dưới sự chỉ đạo của Bộ Công nghiệp nhẹ và cơ sở này đặt tại thành phố Thái Nguyên. Việc xây dựng thêm cơ sở mới góp phần ổn định năng lực sản xuất của công ty khi cơ sở 8B Lê Trực tách ra.
Tóm lại, trong những năm qua công ty may Chiến Thắng đã phát triển từ một xí nghiệp may với quy mô nhỏ, sản xuất đơn thuần theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nước trở thành công ty may Chiến Thắng ngày nay, lớn mạnh cả về quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh, công ty đã trụ vững và ngày càng phát triển trong cơ chế thị trường.
Cơ sở vật chất của công ty đã được đổi mới toàn diện, theo hướng CNH-HĐH. Quy mô và năng lực sản xuất ngày càng phát triển theo hướng đa dạng công nghệ, tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ công nhân viên ban đầu từ 325 người khi mới thành lập đến nay lên tới gần 3000 người, trong đó nhân viên quản lý hơn 200 người, thu nhập bình quân mỗi lao động năm 2003 là 925.000đ, đời sống cán bộ ngày càng được cải thiện và ổn định.
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
* Chức năng: là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, công ty may Chiến Thắng có chức năng chủ yếu là sản xuất kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc như: sản xuất găng tay da, găng tay gol, các loại sản phẩm thêu.
* Nhiệm vụ: là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, công ty may Chiến Thắng có đầy đủ tư cách pháp nhân trong sản xuất kinh doanh và hạch toán kinh tế độc lập.
Khi mới thành lập, công ty có nhiệm vụ sản xuất các loại quần áo, mũ vải, găng tay… theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà nước. Từ năm 1975 trở lại đây, nhiệm vụ sản xuất của công ty ngày càng nặng nề hơn, hàng năm ngoài phần trăm kế hoạch nhà nước giao, công ty còn phải tự chủ trong việc tìm kiếm nguồn hàng, tổ chức sản xuất, gia công các mặt hàng may mặc theo các hợp đồng kinh tế với các tổ chức nước ngoài cũng như trong nước, sản xuất hàng may mặc bán FOB, xuất khẩu các sản phẩm thảm len, da… Nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước và quốc tế. Công ty còn phải làm tròn nhiệm vụ do Tổng công ty Dệt may giao, phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
Công ty may Chiến Thắng là một doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Dệt may Việt Nam và trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Sau 37 năm xây dựng và trưởng thành công ty đã có được bộ máy tổ chức khoa học, hợp lý và khá ổn định. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty gồm có:
* Ban giám đốc gồm 5 người
- Một Tổng giám đốc
- Một phó tổng giám đốc
- Giám đốc điều hành 1
- Giám đốc điều hành 2
- Giám đốc điều hành 3
* Các phòng ban chức năng thuộc công ty
1- Phòng tổ chức cán bộ lao động tiền lương.
2 - Phòng tài vụ.
3 - Phòng kinh doanh tiếp thị.
4 - Phòng phục vụ sản xuất.
5 - Phòng kỹ thuật.
6 - Phòng hành chính.
7 - Phòng xuất nhập khẩu.
8 - Phòng bảo vệ quân sự.
9 - Phòng kinh doanh nội địa.
10 - Phòng quản lý hệ thống chất lượng.
11 - Phòng kỹ thuật cơ điện.
12 - Trạm y tế.
* Hiện nay công ty may Chiến Thắng có 9 đơn vị sản xuất và phục vụ sản xuất.
- Xí nghiệp may: bao gồm 7 xí nghiệp (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10)
- Xí nghiệp da.
- Xí nghiệp thêu.
Cơ cấu tổ chức công ty may
Tổng giám đốc
Phó tổng giám đóc
G. đốc điều hành 1
G. đốc điều hành 2
G. đốc điều hành 3
XN 1, XN 2
XN 3, XN 4
XN 2A, XN 10
XN 2B, XN thêu
XN da
Phòng KTCN
May CN Bắc Kạn
Xí nghiệp 9
Một số phòng nghiệp vụ
* Chức năng nhiệm vụ của phòng ban
1. Văn phòng tổng hợp
- Quản lý công tác hành chính quản trị: văn thư, tiếp khách, điện thoại, phục vụ nước uống, đời sống, vệ sinh công cộng…
- Công tác kiến thiết cơ bản, sửa chữa cải tạo nhà xưởng, quản lý đất đai.
- Theo dõi tổng hợp phong trào thi đua.
2. Phòng tổ chức cán bộ lao động tiền lương
- Công tác tổ chức nhân sự.
- Định mức lao động, đơn giá tiền lương, kế hoạch lao động tiền lương.
- Chế độ chính sách người lao động: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
- Công tác đào tạo cán bộ, công nhân…
3. Phòng xuất nhập khẩu
- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm
- Theo dõi kế hoạch tiến độ sản xuất.
- Cân đối vật tư nguyên liệu, thanh quyết toán các đơn hàng
- Làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư.
- Tìm khách hàng, lập các hợp đồng kinh tế.
4. Phòng tài chính kế toán.
- Công tác hạch toán thống kê
- Quản lý vật tư, thiết bị, tiền vốn
- Cùng các phòng liên quan (kỹ thuật-văn phòng) làm dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
5. Phòng kỹ thuật công nghệ.
- Quản lý định mức kinh tế kỹ thuật.
- Công tác sáng kiến cải tiến.
- Nghiên cứu chế thử may mẫu.
- Quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng vật tư nguyên liệu.
- Xây dựng giáo trình đào tạo công nhân thi nâng bậc.
6. Phòng kỹ thuật cơ điện.
- Quản lý thiết bị, cữ giá
- Quản lý hệ thống điện.
- Công tác an toàn lao động. (BHLĐ)
7. Phòng phục vụ sản xuất.
- Cung ứng vật tư nguyên liệu
- Quản lý phương tiện vận tải.
- Quản lý kho tàng hàng hoá.
8. Phòng kinh doanh tiếp thị.
- Theo dõi các hợp đồng bán FOB.
- Chuẩn bị các vật tư nguyên liệu cho các hợp đồng bán FOB.
9. Kinh doanh nội địa.
- Chuẩn bị vật tư nguyên liệu cho hợp đồng nội địa.
- Chuẩn bị mẫu, tài liệu kỹ thuật cho các hàng nội địa.
- Thiết kế may mẫu hàng thời trang, hàng cho triển lãm.
- Tiêu thụ sản phẩm: quản lý các cửa hàng, đại lý.
10. Phòng quản lý hệ thống chất lượng
- Công tác thiết kế chuyền, nghiên cứu cải tiến thao tác
- Định mức thời gian thao tác công nghệ
- Quản lý hệ thống chất lượng (ISO)
11. Trạm y tế.
- Quản lý theo dõi sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người lao động.
12. Phòng bảo vệ quân sự.
- Bảo vệ cơ quan nhà máy, bảo vệ vật tư tài sản của công ty.
- Công tác an ninh trật tự công ty.
- Công tác phòng chống cháy nổ.
4. Đặc điểm quy trình công nghệ
Sơ đồ quy trình công nghệ may
Sản xuất mẫu đối (sản xuất thử)
Giao nhận nguyên phụ liệu (số lượng, chủng loại vật tư) cân đối nguyên phụ liệu
Quy trình công nghệ và giải mẫu sơ đồ
Cắt bán thành phẩm (cắt thô, cắt tinh)
Phối mẫu
May theo dây chuyền (may theo chi tiết và lắp ráp
Thu hoá sản xuất
Giặt, tẩy, là
KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm)
Nhập kho, đóng gói và xuất xưởng
Lỗi
Lỗi
* Nội dung các bước công việc trong quy trình công nghệ.
Khi công ty nhận được đơn đặt hàng và nguyên liệu do bên đặt hàng cung cấp cùng với các tài liệu và thông số kỹ thuật, nhóm kỹ thuật công ty...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement