Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#1018233

Download miễn phí Đề tài Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Trung Quốc tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên

LỜI MỞ ĐẦU 4

Chương 1 6

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁCH SẠN, KINH DOANH KHÁCH SẠN, KHÁCH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 6

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 6

1.1.1 Khái niệm du lịch 6

1.1.2.1 Khái niệm về nhu cầu du lịch 8

1.1.2.2 Đặc điểm của nhu cầu du lịch 9

1.1.3 Khái niệm khách sạn và kinh doanh khách sạn 10

1.1.3.1 Khách sạn 10

1.1.3.2 Kinh doanh khách sạn 12

1.1.3.3 Sản phẩm của khách sạn 17

1.2 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH CỦA MỘT SỐ KHÁCH SẠN 22

1.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 22

1.2.1.1 Điều kiện tự nhiên và hệ thống tài nguyên du lịch của một điểm du lịch, một vùng, một quốc gia. 22

1.2.1.2 Tình hình chính trị, luật pháp 23

1.2.1.3 Mối quan hệ giữa ngành du lịch với các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân 24

1.2.1.4 Mức độ cạnh tranh trên thị trường khách sạn 24

1.2.1.5 Sức ép từ phía nhà cung cấp và các tổ chức trung gian trong các kênh phân phối của sản phẩm khách sạn 24

1.2.1.6 Xu hướng vận động của cầu thị trường 25

1.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan 25

1.2.2.1 Vị trí kiến trúc của khách sạn 25

1.2.2.2 Uy tín và thứ hạng của khách sạn. 25

1.2.2.3 Chính sách marketing mix của khách sạn 26

1.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THU HÚT KHÁCH TRONG KHÁCH SẠN 27

1.3.1 Nâng cao chất lượng phục vụ. 28

1.3.2 Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, tạo tính dị biệt cho sản phẩm khách sạn 28

1.3.3 Sử dụng chính sách giá hợp lý 29

1.3.4 Tăng cường hoạt động quảng cáo khuyếch trương. 29

1.3.5 Tập hợp và xây dựng mối quan hệ với các đơn vị khác. 30

CHƯƠNG 2: 32

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC TRONG TIÊU DÙNG DU LỊCH - THỰC TRẠNG KHAI THÁC KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN KIM LIÊN 32

2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC KHI ĐI DU LỊCH 32

2.1.1 Đặc điểm tiêu dùng khách du lịch Trung Quốc ở Việt Nam 32

2.1.1.1 Động cơ và mục đích chuyến đi 32

2.1.1.2 Sở thích và thói quen tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc 33

2.1.2 Đặc điểm tiêu dùng của khách Trung Quốc phân theo giấy tờ xuất nhập cảnh 36

2.2 GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 38

2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 38

2.2.2 Mô hình quản lý và tổ chức 41

2.2.3 Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 46

2.2.3.1 Trong kinh doanh lưu trú 46

2.2.3.2 Trong kinh doanh phục vụ ăn uống 49

2.2.3.3 Dịch vụ bổ sung. 50

2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên trong những năm gần đây 51

2.3 THỰC TRẠNG NGUỒN KHÁCH VÀ DU LỊCH TRUNG QUỐC TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 54

2.3.1 Đặc điểm nguồn khách của công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 54

2.3.2 Đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 56

2.3.2.1 Số lượng 57

2.3.2.2 Cơ cấu khách du lịch Trung Quốc tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên. 57

2.3.2.3 Cơ cấu chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc tại công ty khách sạn Kim Liên trong một ngày 59

2.4 NHỮNG BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN KIM LIÊN 59

2.4.1 Hoàn thiện nâng cao chất lượng phục vụ 60

2.4.2 Nâng cao chất lượng lao động 62

2.4.3 Hoàn thiện chính sách giá cả 63

2.4.4 Chính sách phân phối 66

2.4.5 Tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết 67

2.4.6 Chính sách quảng cáo 68

3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 71

3.2 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN. 73

3.3 PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN. 76

3.3.1 Phương hướng chung 76

3.3.2 Mục tiêu 78

3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN. 80

3.4.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 80

3.4.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đội ngũ quản lý. 81

3.4.3 Tổ chức nghiên cứu thị trường 83

3.4.4 Xây dựng chính sách sản phẩm 86

3.4.5 Hoàn thiện chính sách giá cả 89

3.4.6 Tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. 89

3.4.7 Xây dựng một môi trường làm việc tốt 90

3.4.8 Liên kết với các ban nghành chức năng hữu quan và các công ty du lịch khác trong việc khắc phục những hậu quả từ môi trường, kinh tế, xã hội 91

KÊT LUẬN 93

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ấp tiến tới Đại hội lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam. Công ty phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi xây dựng đơn vị, giành nhiều thành tích xuất sắc.
Công ty khách sạn du lịch Kim Liên đã vượt qua giai đoạn đầu tạo dựng nên một thương hiệu – Kim Liên trong lòng du lịch Việt Nam để có thể sánh vai với các công ty du lịch hàng đầu trong cả nước. Một tin vui làm tăng thêm lòng tin yêu đối với bạn bè, du khách gần xa, tô thăm thêm thương hiệu “ Kim Liên - Bông Sen Vàng” và truyền thống Kim Liên đó là công ty khách sạn Kim Liên được nhà nước trao tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kì đổi mới” tháng 4 năm 2006. Vinh quang này là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ không mệt mỏi của các thế hệ CBCNV trong suốt 45 năm qua.
Năm 2007 là một năm có nhiều biến chuyển với khách sạn, khách sạn cổ phần hóa
Mô hình quản lý và tổ chức
Mô hình và cơ cấu tổ chức:
1. Tên doanh nghiệp: Công ty khách sạn du lịch Kim Liên
Điện thoại: 8.522522 * 5.741477 Fax: 8.524919
2. Tên Giám đốc Công ty: Phan Đức Mấn
Cơ cấu tổ chức quản lý là tổng hợp toàn bộ các bộ phận khác nhau có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau được chuyên môn hóa và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định được bố trí theo cấp bậc, chức vụ nhằm đảm bảo khâu quản lý, điều hành và phục vụ theo các mục đích đề ra. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty KSDL Kim Liên áp dụng theo mô hình trực tuyến - chức năng được thể hiện trong sơ đồ 1.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế hoạch
Phòng kế toán
Bộ phận buồng
Bộ phận lễ tân
Bộ phận tu sửa
Bộ phận giặt là
Bộ phận nhà ăn
Bộ phận bảo vệ
Trung tâm công nghệ TT
Chức năng của các phòng ban
Ban giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của Công ty và quyết định mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch được Tổng cục Du lịch phê duyệt.
Phòng tổ chức hành chính: chịu trách nhiệm tổ chức quản lý cán bộ, giải quyết chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
Phòng kế hoạch: có chức năng lập kế hoạch kinh doanh cho giám đốc Công ty và giao nhiệm vụ cho các bộ phận thực hiện theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đề ra.
Phòng kế toán: chịu trách nhiệm quản lý tiền vốn, tài sản của Công ty, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng chế độ thống kê của Nhà nước, giúp cho giám đốc thực hiện công tác giám đốc tài chính đảm bảo cho Công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả.
Bộ phận buồng: có trách nhiệm chăm lo nghỉ ngơi cho khách trong thời gian khách nghỉ tại Công ty.
Bộ phận lễ tân: chịu trách nhiệm quan hệ trực tiếp với khách hàng để đáp ứng nhu cầu của khách và là cầu nối giữa khách với các bộ phận trực tiếp khác như nhà buồng, chế biến ....
Bộ phận tu sửa: chịu trách nhiệm sửa chữa những tài sản, thiết bị của Công ty khi bị hỏng.
Bộ phận giặt là: chịu trách nhiệm giặt là cho khách khi có yêu cầu.
Bộ phận bảo vệ: chịu trách nhiệm về sự an toàn cho khách và tài sản của Công ty.
Bộ phận nhà ăn: Bộ phận này phục vụ nhu cầu ăn uống, các cuộc liên hoan, tiệc cưới, hội nghị ... theo yêu cầu của khách.
Trung tâm công nghệ thông tin: có chức năng tham mưu cho giám đốc, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý sử dụng các thiết bị điện tử, hệ thống điện, tổng đài, mạng vi tính để đảm bảo thông tin thông suốt trong quá trình hoạt động của Công ty.
Tình hình nhân lực của công ty khách sạn du lịch Kim Liên
Trong tổng số 700 CBCNV của Công ty thì lực lượng lao động nữ chiếm 56.57% và nam là 43.43%. Tỷ lệ lao động nữ là lớn, chủ yếu tập trung ở các bộ phận như nhà hàng, các nhà phòng, 2 lễ tân, thu ngân ( thuộc phòng kế toán) và khu dịch vụ bổ sung còn lao động nam thường tập trung ở các bộ phận như: bảo vệ, tu sửa, bể bơi v.v Tỷ lệ này là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của ngành kinh doanh khách sạn nhất là với những bộ phận yêu cầu sự khéo léo, tỉ mỉ trong công việc. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đang dần thay đổi cùng với sự bình đẳng về giới, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch nói chung và công ty KSDL Kim Liên nói riêng cần chú trọng hơn nữa trong việc tìm hiểu thị trường lao động để có chính sách tuyển dụng thích hợp lực lượng lao động cho đơn vị mình.
Bảng 1: Cơ cấu lao động theo bộ phận và giới tính
TT
Bộ Phận
Nam
Nữ
Tổng số
1.
Ban Giám đốc
2
1
3
2.
Phòng Tổ chức hành chính
6
6
12
3.
Phòng kế toán tài vụ
5
18
27
4.
Phòng kế hoạch
4
7
14
5.
Trung tâm Du lịch
5
9
14
6.
Trung tâm CNTT
5
9
14
7.
Trung tâm Thương mại
1
2
3
8.
Đội tu sửa
30
5
35
9.
Đội giặt là
11
19
34
10.
Đội bảo vệ
27
7
34
11.
Các dịch vụ bổ sung
15
37
52
12.
Nhà hàng
121
130
271
13.
Khách sạn Kim Liên I:
+ Phòng lễ tân
+ Đội phòng
+ Bể bơi
10
20
11
13
70
2
23
90
13
14.
Khách sạn Kim Liên II:
+ Phòng lễ tân
+ Đội phòng
9
17
15
44
24
82
15.
Khách sạn Kim Liên III:
5
0
5
Tổng số:
304
396
700
(Nguồn: bảng báo cáo lao động công ty khách sạn Kim Liên)
Trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của công ty KSDL Kim Liên đã không ngừng được nâng lên song vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được những đòi hỏi từ thực tế. Để có thể đánh giá rõ hơn, chúng ta xem xét thêm cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty qua một số tiêu chí khác:
+ Theo trình độ học vấn:
Nhìn chung trình độ học vấn của đội ngũ CBCNV của Công ty là chưa cao. Tổng số lao động của Công ty là 700 người, chỉ có 130 người có trình độ đại học và trên đại học, chiếm 18,60% tập trung chủ yếu ở đội ngũ cán bộ quản lý, các phòng ban chức năng, lễ tân. Trình độ văn hóa không cao là một trong những yếu tố hạn chế nhận thức của CBCNV về vai trò vị trí của ngành, của công việc họ đang thực hiện, nhất là trong điều kiện doanh nghiệp vừa ra khỏi cơ chế bao cấp trong suốt một thời gian dài. Nó cũng ảnh hưởng tới việc tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ và quy trình tiên tiến trong việc tổ chức phục vụ khách theo những tiêu chuẩn mà các quốc gia và khu vực có ngành du lịch phát triển đã và đang làm.
Bảng 2: bảng cơ cấu lao động
Stt
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Số lượng
1
Tổng số lao động
Người
700
2
Hợp đồng dài hạn
Người
468
3
Hợp đồng ngắn hạn
Người
13
4
Lao động trực tiếp
Người
517
5
Lao động gián tiếp
Người
83
6
Trình độ đại học
Người
130
7
Trình độ trung cấp
Người
250
8
Trình độ ngoại ngữ
Người
260
9
Độ tuổi trung bình
Người
35.42
10
Định mức lao động
Người
1.5
(Nguồn: bảng báo cáo lao động công ty khách sạn Kim Liên)
Hiện nay Công ty có 700 CBCNV. Công ty tự hào có đội ngũ cán bộ mạnh, khá hoàn chỉnh, đồng bộ, luôn được bồi dưỡng và đào tạo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ rất đa dạng trong ngành Du lịch.
Trình độ chuyên môn:
Tiến sĩ, Thạc sĩ:    4 người chiếm 0,60%
Đại học:               130 người chiếm 18,60%
Trung cấp:           250 người chiếm 35,70%
Sơ cấp:               256 người chiếm 36,50%
Trình độ giáo dục phổ thông:
 TH phổ thông: 60 người chiếm 8,60%
Trình độ chính trị:
Cao c

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement