Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#1018231

Download miễn phí Đề tài Khảo sát nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Lake side, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này cho khách sạn

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2

3. ĐỐI TƯỢNG,PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA DỀ TÀI 2

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 3

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 3

1.1 Khái niệm về kinh doanh khách sạn 3

1.2. Khái niệm nguồn nhân lực 3

1.3. Khái niệm về quản trị 3

1.4.Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 3

2. NỘI DUNG NHỮNG LÝ LUẬN CÓ LIÊN QUAN 3

2.1.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 3

2.2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực 3

2.3.Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 3

2.4.Nguyên tắc của quản trị nguồn nhân lực 3

2.5. Các phương pháp của quản trị nguồn nhân lực 3

3. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 3

3.1. Phân tích nhiệm vụ 3

3.2. Mô tả công việc: 3

3.3. Tiêu chuẩn hoá định mức lao động 3

3.4. Chiêu mộ và tuyển chọn 3

3.5. Bổ nhiệm và giao việc 3

3.6. Đánh giá việc thực hiện 3

3.7. Đào tạo nghề nghiệp 3

3.8. Đánh giá hiệu quả sử dụng 3

3.9. Quản lí thu nhập của người lao động 3

4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 3

4.1. Môi trường bên ngoài của khách sạn 3

4.2.Môi trường bên trong khách sạn 3

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3

1. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN LAKE SIDE. 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Lake side 3

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách sạn 3

1.2.1 Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật 3

1.2.2. Đặc điểm thị trường khách 3

1.3. Kết quả kinh doanh của khách sạn Lake side 3

2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3

2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý tại khách sạn Lake side 3

2.1.1.Mô hình tổ chức bộ máy của khách sạn 3

2.1.2.Cơ cấu tổ chức trong từng bộ phận cụ thể 3

2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực 3

2.2.1. Số lượng 3

2.2.2.Chất lượng đội ngũ lao động tại khách sạn 3

2.3. Sự phân công lao động trong khách sạn. 3

2.3.1.Phân công bố trí lao động tại các phòng ban chức năng 3

2.3.2. Phân công bố trí lao động tại bộ phận ăn uống 3

2.3.3. Phân công bố trí lao động tại bộ phận tiền sảnh 3

2.3.4. Phân công, bố trí lao động tại bộ phận buồng. 3

2.3.5. Phân công bố trí lao động tại bộ phận bếp 3

2.3.6. Phân công bố trí lao động tại bộ phận kỹ thuật 3

2.3.7. Phân công bố trí lao động tại bộ phận giặt là 3

2.3.8. Phân công bố trí lao động tại bộ phận chăm sóc sức khoẻ (Fitness Center) 3

2.4. Một số những quy định về quản trị nhân lực được áp dụng tại khách sạn Lake side 3

2.4.1. Tuyển lao động 3

2.4.2. Những quy định không thể thiếu được trong công tác quản trị nhân lực 3

2.4.3. Những quy định về quyền lợi của người lao động trong khách sạn. 3

2.4.4. Các hình thức kỷ luật áp dụng tại khách sạn. 3

2.4.5.Một số quy định khác. 3

2.4.6. Công tác tiền thưởng 3

2.4.7. Chế độ tiền thưởng cụ thể : 3

2.4.8. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động 3

2.5. Những tồn tại 3

2.5.1.Mối quan hệ giữa các bộ phận chưa chặt chẽ: 3

2.5.2.Công tác tuyển lao động còn nhiều bât cập 3

2.5.3. Chế độ khen thưởng còn mang tính chung chung,bình quân 3

2.5.4.Thiếu nguồn nhân lực 3

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QTNL TẠI KHÁCH SẠN LAKE SIDE 3

1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 3

1.1 Tình hình kinh doanh khách sạn tại Hà Nội 3

1.2.Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn Lake side 3

1.2.1.Hướng nhân viên đến một môi trường có văn hoá và hiệu quả cao 3

1.2.2.Chú trọng đến yếu tố con người là việc làm trước mất cũng như lâu dài của khách sạn 3

2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHACH SẠN LAKE SIDE 3

2.1.Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực 3

2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3

2.3.Hoàn thành cơ cấu bộ máy tổ chức cuả khách sạn và đẩy mạnh liên kết giữa các bộ phận trong hệ thống 3

2.4. Ban hành các chế độ khen thưởng, kỷ luật,tiền lương,tiền thưởng cho phù hợp: 3

PHẦN KẾT LUẬN 3

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 3

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 3

3. NHỮNG THIẾU SÓT 3

4.NHỮNG KIẾN NGHỊ 3

5. LỜI CẢM ƠN 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i các khách sạn liên tục giảm giá để thu hút khách, thì khách sạn Lake side đi theo hướng khác. Họ chú trọng đến chất lượng và tiến hành đa dạng hoá sản phẩm. Hướng đi đó là hoàn toàn đúng, bởi rất nhiều khách sẵn sàng chấp nhập trả tiền cao để hưởng được dịch vụ chất lượng hoàn hảo. Vì vậy mà khách sạn luôn luôn duy trì được uy tín của mình đối với lượng khách ổn định có khả năng thanh toán cao.
+Khách sạn đã tiến hành đổi mới bộ máy quản lý nhằm đưa hoạt động của doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với thị trường. Khách sạn đã chú trọng đến việc bố trí và sử dụng nhân lực nhằm tận dụng phát huy khả năng của người lao động.
+Để nâng cao chất lượng phục vụ khách sạn đã chú ý đến đào tạo nhân lực coi đó là một nhân tố quan trọng của chất lượng phục vụ.
+Khách sạn đã tận dụng uy tín và vị trí của mình trên thị trường để thiết lập quan hệ hợp tác với các công ty gửi khách trên thế giới.
2. Thực trạng quản trị nhân lực tại khách sạn Lake side
2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý tại khách sạn Lake side
Vào năm 1999 khách sạn liên doanh chính thức đi vào hoạt động khách sạn Lake side chịu sự quản lý trực tiếp của tập đoàn king jade một tập đoàn trên thế giới. Dưới sự quản lý của tập đoàn này, cơ cấu tổ chức của khách sạn Lake side được hình thành theo khuôn mẫu và chuẩn mực vốn có do tập đoàn quyết định. Cơ cấu đó được thể hiện chi tiết và rõ nét thông qua mô hình tổ chức bộ máy cũng như từng bộ phận cụ thể
2.1.1.Mô hình tổ chức bộ máy của khách sạn
Bảng 7:Sơ đồ tổ chức bộ máy của khách sạn Lake side
Tổng giám đốc
Thư ký
Bộ phận quản trị
Bộ phận điều hành
Phó tổng giám đốc
Phòng tài chính
Bộ phận lưu trú
Phòng
nhân sự
Phòngytế
Bộ phận
bảo vệ
Bộ phận
đào tạo
Bộ phận
kế toán
Bộ phận mua
Bộ phận
Lưu trữ
Bộ phận tiền sảnh
Bộ phận
Buồng
Bộ phận
kỹ thuật
Bộ phận
giặt là
Bộ phận
Ăn uống
Bộ phận
bếp
Trung tâm
thể thao
Bộ phận Maketing và bán
Bộ phận
đặt hàng
Bộ phận
quan hệ
đỗi ngoại
Tại các bộ phận có các cấp quản lý
Giám đốc
Trợ lý giám đốc
Giám sát viên
Nhân viên chính
Nhân viên phụ
Nhân viên đào tạo
Trong tất cả các vị trí giám đốc các bộ phận của khách sạn chỉ có 2 giám đốc người Việt Nam là giám đốc nhân sự và giám đốc tiền sảnh còn lại đều là giám đốc người nước ngoài thuộc tập đoàn king jade.
Mô hình trên cho thấy mối quan hệ giữa tổng giám đốc và các bộ phận là mối quan hệ trực tuyến, các bộ phận chỉ đạo và điều hành có thể báo cáo trực tiếp lên tổng giám đốc. Các thông tin “xuôi - ngược” thông suốt. Tổng giám đốc trực tiếp ra quyết định quản lý tới các bộ phận nhằm đảm bảo các quyết định quản lý được thực hiện nhanh chóng và chính xác.
Tổng giám đốc được tham mưu bởi trợ lý tổng giám đốc và thư ký để có thể uỷ quyền trong trường hợp cần thiết.
Lãnh đạo các bộ phận chủ động điều hành công việc, các giám đốc bộ phận trực tiếp quản lý thông qua trợ lý giám đốc và kiểm soát viên.
Giữa các bộ phận có quan hệ chức năng hỗ trợ nhau đảm bảo sự hoạt động thống nhất.
Như vậy kiểu cơ cấu tổ chức này thể hiện sự phân quyền trong quản lý, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ phận chức năng, mỗi vị trí trong tổ chức đảm bảo cho công việc thực hiện thông suốt, tạo điều kiện cho cấp dưới chủ động chuyên sâu vào công việc. Cơ cấu này đã quán triệt một cách toàn diện nguyên tắc tập chung dân chủ. Một trong những động lực phát huy tiềm năng của nhân tố con người trong hoạt động kinh doanh.
Bên cạnh đó cơ cấu này còn thu hút những chuyên gia có trình độ cao vào việc nghiên cứu, chuẩn bị và quyết định những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên những khó khăn khi hoạt động với cơ cấu tổ chức này là người tổng giám đốc và các giám đốc bộ phận phải có năng lực quản lý và có khả năng chuyên môn cao để đưa các quyết định kịp thời chính xác.
Các bộ phận trong cơ cấu có tính chuyên môn hoá cao, do vậy mà trách nhiệm và quyền hạn phải được phân định rõ ràng. Nếu không rất dễ xảy ra xu hướng lạm dụng quyền hạn, nẩy sinh mâu thuẫn chồng chéo cản trở đến hoạt động chung.
Đây là sơ đồ chính thức áp dụng từ cuối năm 1998 dựa trên sơ đồ bộ máy trước song nó đã khắc phục được những hạn chế của sơ đồ trước. Cụ thể là :
Trước kia giám đốc lưu trú điều hành toàn bộ các bộ phận. Ông ta đã phải đảm nhận nhiều trách nhiệm nhiều khi vượt quá khả năng. Thì bây giờ hệ thống này chia làm 2 mảng đứng đầu mảng 1 là phó tổng giám đốc và mảng 2 là giám đốc tài chính. Mảng điều hành đứng đầu là giám đốc lưu trú bộ trách cách bộ phận còn lại. Sự phân chia này rất rõ ràng về chức năng. Nó giảm bớt trách nhiệm quá nặng nề của giám đốc lưu trú. Và điều này đã tạo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.
Một ưu điểm tiến bộ đã khắc phục được hạn chế trong sơ đồ tổ chức bộ máy trước đó là việc tách phó tổng giám đốc ra khỏi phòng nhân sự để phụ trách tổng thể bộ phận nhân sự, đào tạo, bảo vệ. Đây là sự tách bạch chức năng, nhiệm vụ, loại bỏ sự mâu thuẫn chồng chéo về quyền hạn, nhiệm vụ của phó tổng giám đốc và trưởng phòng nhân sự
Nhìn chung khách sạn hoạt động theo cơ cấu tổ chức này là hợp lý. Bởi khách sạn có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cũng như quản lý ở trình độ cao, vì vậy mà khách sạn sẽ phát huy được các ưu điểm này một cách tối đa. Nó nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên trong công việc của mình. Đồng thời, nó giúp cho người quản lý kiểm soát và điều hành nhân viên đúng giúp cho hoạt động kinh doanh của toàn bộ hệ thống khách sạn nhịp nhàng và hiệu quả.
2.1.2.Cơ cấu tổ chức trong từng bộ phận cụ thể
Trong mỗi bộ phận luôn tồn tại 5 cấp :Trưởng bộ phận (giám đốc ),trợ lý giám đốc,, nhân viên chính, nhân viên phụ, nhân viên học việc. Cơ cấu này được thể hiện trong các bộ phận
*Bộ phận tiền sảnh
-Một trưởng bộ phận tiền sảnh :phụ trách chung trong việc quản lý nhân viên và điều hành mọi hoạt động của bộ phận.
-Hai trợ lý chịu trách nhiệm hỗ trợ cho trưởng bộ phận trong công tác quản lý.
-12 nhân viên chính, 15 nhân viên phụ.
Bộ phận tiền sảnh được chuyên môn hóa thành
Bộ phận lễ tân, bộ phận gác cửa,bộ phận đặt trước, bộ phận tổng đài, bộ phận quan hệ với khách, trung tâm thương mại
Nhiệm vụ : Nhận đặt chỗ trước.
Đón tiếp khách và phục vụ khách ban đầu :làm thủ tục nhập phòng (trao thẻ, chìa khoá..)
Phục vụ trong thời gian khách lưu lại :Bảo quản giao nhận chìa khoá, hành lý, giữ thư tín, bưu phẩm.
Thanh toán về tiễn khách.
*Bộ phận buồng.
Giám đốc bộ phận buồng chịu trách nhiệm chung về hoạt động kinh doanh của bộ phận cũng như quản lý thuyên chuyển nhân viên.
2 trợ lý giám đốc hỗ trợ cho giám đốc trong việc quản lý.
31 nhân viên lao động trực tiếp
Nhiệm vụ :
+ Chuẩn bị đón khách, làm vệ sinh phòng, kiểm tra trang thiết bị
+ Đón khách và bàn giao phòng
+ Ph
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement