Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1018206 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Lý luận chung về năng lực đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp 3
I. Tổng quan về đấu thầu đối với doanh nghiệp xây lắp. 3
1. Khái niệm chung về đấu thầu. 3
2. Một số khái niệm liên quan. 4
3. Vai trò của đấu thầu đối với các doanh nghiệp xây lắp. 5
3.1. Đối với chủ đầu tư. 5
3.2. Đối với các nhà thầu. 6
3.3. Đối với Nhà Nước. 6
4. Các loại hình đấu thầu. 7
4.1. Đấu thầu mua sắm hàng hóa. 7
4.2. Đấu thầu xây lắp. 7
4.3. Đấu thầu lựa chọn đối tác thực hiện dự án. 8
II. Đấu thầu xây lắp. 8
1. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu xây lắp. 8
1.1. Nguyên tắc bảo đảm năng lực cần thiết. 8
1.2. Nguyên tắc công bằng. 8
1.3. Nguyên tắc bí mật. 8
1.4. Nguyên tắc trách nhiệm phân minh. 9
1.5. Nguyên tắc dữ liệu đầy đủ. 9
2. Năng lực đấu thầu. 9
2.1. Khái niệm năng lực đấu thầu. 9
2.2. Sự cần thiết nâng cao năng lực đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp. 9
2.3. Năng lực tài chính. 10
2.4. Năng lực máy móc thiết bị. 12
2.5. Chỉ tiêu nguồn nhân lực. 13
2.6. Chỉ tiêu về giá dự thầu. 13
Chương II: Thực trạng năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 15
I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. 15
1 .Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 15
2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 16
3.Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 17
4.Năng lực của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. 21
4.1. Năng lực tài chính. 21
4.2.Năng lực nguồn nhân lực. 24
4.3.Năng lực máy móc thiết bị và công nghệ thi công. 27
II. Thực trạng kết quả đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội giai đoạn từ năm 2003-2007. 30
1. Quy trình thực hiện hoạt động đấu thầu của Công ty. 30
1.1. Thông tin hồ sơ mời thầu. 30
1.2. Đăng ký dự thầu. 31
1.3. Mua hồ sơ mời thầu. 31
1.4. Lập hồ sơ dự thầu. 31
1.5. Nộp hố sơ dự thầu. 32
1.6. Theo dõi kết quả. 32
1.7. Thương thảo ký kết hợp đồng. 32
2. Công tác lập hồ sơ dự thầu. 32
2.6. Hồ sơ pháp lý. 34
2.6.1. Đơn dự thầu. 34
2.6.2. Bảo lãnh dự thầu. 35
2.6.4. Hồ sơ kinh nghiệm 38
2.6.5. Tài liệu tài chính. 39
2.6.6. Các tài liệu khác.
2.6.7 Biện pháp thi công.
2.6.8. Tiến độ thi công. 42
3. Kết quả hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội giai đoạn 2003-2007. 43
4.Những khó khăn và tồn tại trong hoạt động đấu thầu của Công ty. 49
4.6. Hạn chế về khách hàng, thị trường. 49
4.7. Hạn chế về năng lực. 50
4.8. Hạn chế trong hiệu quả kinh tế nhiều gói thầu. 50
4.9. Hạn chế trong công tác lập HSDT. 51
III. Đánh giá chung về năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. 51
1. Đánh giá năng lực thực hiện qua mô hình SWOT. 51
1.1. Các cơ hội với Công ty(O). 52
1.2. Các đe dọa đối với Công ty (T). 52
1.3. Những điểm mạnh của Công ty(S). 53
1.4. Những điểm yếu của Công ty(W). 53
2. Nguyên nhân hạn chế về năng lực đấu thầu của Công ty. 54
2.1. Nguyên nhân khách quan. 55
2.2. Nguyên nhân chủ quan. 55
Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội 57
I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2008. 57
1. Phương hướng nhiệm vụ chung năm 2008. 57
2. Định hướng trong hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội tới năm 2010. 58
II. Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. 59
1. Giải pháp cho khách hàng, thị trường. 59
2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực của nhà thầu. 59
2.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính. 59
2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 62
2.3. Giải pháp nâng cao năng lực kỹ thuật, máy móc thiết bị của Công ty. 64
3. Nhóm giải pháp cho công tác lập HSDT. 64
3.1. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin về hoạt động đấu thầu. 64
4. Tham gia hiệp hội các nhà thầu. 67
5. Tăng cường thực hiện hình thức liên doanh, liên kết. 68
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 69
KẾT LUẬN 71
TẠI LIỆU THAM KHẢO 72
LỜI MỞ ĐẦU
Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân. Là ngành mà quá trình mua bán lại xảy ra trước lúc bắt đầu giai đoạn thi công xây dựng công trình hay chính là trước giai đoạn sản xuất, thông qua việc đấu thầu, thương lượng và ký kết hợp đồng xây dựng. Quá trình này còn được tiếp diễn qua các đợt thanh toán trung gian đến khi bàn giao và quyết toán công trình xây dựng.
Đấu thầu trong giai đoạn hiện nay đã trở thành cách phổ biến trong ngành xây dựng ở nước ta. Thông qua một quá trình xem xét, lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng, trên cơ sở cạnh tranh công khai lành mạnh giữa các nhà thầu sẽ tìm ra một nhà thầu tối ưu nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động xây dựng. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh tốt cho các doanh nghiệp Xây dựng và trên thực tế đấu thầu là hình thức cạnh tranh giúp cho việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản một cách có hiệu quả nhất.
Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội là một doanh nghiệp vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì, khai thác hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, cũng như các công trình công nghiệp và dân dụng vừa đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng khả năng thắng thầu trong nhiều năm nay. Công ty đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ và phần nào khẳng định được vị trí của mình trong Tổng Công ty cũng như trong thị trường xây lắp. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập, phát triển và mở cửa thị trường hiện nay đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Vì vậy áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với Công ty nên vấn đề làm sao để nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp là bài toán mà Công ty cần tìm lời giải đáp. Với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của năng lực đấu thầu đối với Công ty nên em đã lựa chọn đề tài:


“ Một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội”.
Chuyên đề tốt nghiệp này gồm ba chương chính:
Chương I: Lý luận chung về năng lực đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Thực trạng hoạt động đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.
Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.
Do kiến thức, thời gian và năng lực còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được những nhận xét, đóng góp ý kiến của Thầy giáo, các cô chú phòng Tổ chức Lao động- Hành chính, anh chị phòng Kinh tế thị trường để đề tài này được hoàn thiện và có ý nghĩa thực tế hơn.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Mai Văn Bưu, các cô chú phòng Tổ chức Lao động- Hành chính, các anh chị phòng Kinh tế thị trường của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement