Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ephrem
#1017032

Download miễn phí Đề tài Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group

Lời mở đầu . 1

Mục lục

Các ký hiệu viết tắt trong bài .3

Bảng phụ lục và sơ đồ trong Báo cáo 4

Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính

ACA Group .5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .5

1.2. Lĩnh vực hoạt động .6

1.2.1. Các dịch vụ liên quan đến kiểm toán 6

1.2.2 Các dịch vụ liên quan đến tư vấn .7

1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh .9

1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh .9

1.3.2 Uy tín và kinh nghiệm của Công ty Kiểm toán và tư vấn

tài chính ACA Group trên thị trường kiểm toán. .10

1.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 11

1.7. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại ACA Group .15

1.5.1 Phương pháp tiếp cận kiểm toán .15

1.5.2 Quy trình kiểm toán cụ thể tại ACA Group .16

Chương 2: Thực trạng về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group .29

2.1 Khái quát về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính .29

2.1.1 Vai trò của kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 29

2.1.2 Yêu cầu của việc kiểm toán doanh thu .30

2.1.3 Những rủi ro thường gặp trong việc hạch toán doanh thu 30

2.1.4 Các căn cứ để kiểm toán doanh thu .32

2.1.5 Mục tiêu của kiểm toán doanh thu .33

2.2 Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group .35

2.2.1 Quy trình kiểm toán tại Công ty cổ phần BDA .35

1.Tiếp cận khách hàng .35

2. Lập kế hoạch kiểm toán .37

2.1 Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng 37

2.2 Tìm hiểu về hệ thống kế toán và môi trường kiểm soát nội bộ .39

2.3 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán 41

2.4 Thiết kế chương trình kiểm toán .42

3. Thực hiện kiểm toán .44

3.1 Thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với doanh thu 44

3.2 Thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát doanh thu .47

3.3 Thực hiện kiểm tra chi tiết doanh thu .49

3.4 Thực hiện kiểm toán chi tiết các khoản phải thu của khách hàng .53

4. Kết thúc kiểm toán doanh thu 54

4.1 Soát xét các sự kiện xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán .54

4.2 Kiểm tra lại giấy tờ làm việc của kiểm toán viên 55

4.3 Kết luận, lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý .56

2.2.2 Quy trình kiểm toán tại Công ty Cổ phần MNY .57

1. Tiếp cận khách hàng .57

2. Lập kế hoạch kiểm toán 58

2.1Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng .58

2.5 Tìm hiểu về hệ thống kế toán và môi trường kiểm soát nội bộ 60

2.6 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán 61

2.7 Thiết kế chương trình kiểm toán .62

3. Thực hiện kiểm toán .64

3.1 Thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với doanh thu 64

3.2 Thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát doanh thu .65

3.3 Thực hiện kiểm tra chi tiết doanh thu .66

3.4 Thực hiện kiểm toán chi tiết các khoản phải thu của khách hàng .71

4. Kết thúc kiểm toán doanh thu 72

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group .75

3.1 Đánh giá chung về công tác kiểm toán .75

3.1.1 Ưu điểm 75

3.1.2 Nhược điểm .76

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán doanh thu .78

 

Kết luận .82

Tài liệu tham khảo .83

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n có kết quả kinh doanh cũng trái ngược, một đang làm ăn có lãi còn một thì đang thua lỗ liên tục.
2.2.1 Quy trình kiểm toán tại Công ty cổ phần BDA
Tiếp cận khách hàng
Công ty kiểm toán ACA Group trước mỗi mùa kiểm toán sẽ gửi thư mời đến các công ty khách hàng kể cả cũ lẫn những khách hàng mới . Trong thư mời gửi cho khách hàng mới, công ty sẽ gửi kèm tập tài liệu giới thiệu các dịch vụ của công ty, trình bày về khả năng đáp ứng dịch vụ của công ty, năng lực công ty. Qua những phần này công ty khách hàng sẽ có một cái nhìn sơ bộ về công ty ACA Group, có thể hiểu về những quyền lợi mà họ được hưởng, chi phí của một cuôc kiểm toán, và có thể so sánh với các công ty kiểm toán khác để họ có thể lựa chọn. Còn đối với các công ty khách hàng cũ, do khách hàng đã hiểu về uy tín, năng lực của ACA Group cho nên công ty sẽ chỉ phát hành thư mời kiểm toán. Nếu khách hàng chấp nhận, ACA Group sẽ gửi hợp đồng kiểm toán đến cho khách hàng. Việc gửi hợp đồng kiểm toán có thể được gửi qua đường bưu điện, cũng có thể trực tiếp do nhân viên của ACA Group mang đến, đặc biệt nếu đó là những khách hàng mới, những khách hàng hoạt động trong địa bàn thành phố Hà Nội. Hợp đồng kiểm toán do ACA Group cung cấp được lập theo đúng quy định trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 210 - Hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán gồm những nội dung cơ bản sau đây:
Phạm vi kiểm toán, chi tiết tên công ty và các công ty con hay chi nhánh mà ACA cung cấp dịch vụ.
Thời gian tiến hành,địa điểm và thời gian kết thúc của cuộc kiểm toán, thời gian, số lượng báo cáo kiểm toán được phát hành.
Trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan từ khi tiến hành ký kết hợp đồng đến khi thanh lý xong hợp đồng.
Phí kiểm toán và cách thanh toán.
Chữ ký và dấu xác nhận của giám đốc ACA và công ty khách hàng.
Công ty BDA là một khách hàng mới, có quy mô tương đối lớn do đó ACA Group đã gửi thư mời kiểm toán và kèm theo tài liệu giới thiệu về công ty. BDA chấp nhận kiểm toán và hợp đồng kiểm toán được lập ngay sau đấy. Thời gian kiểm toán dự kiến diễn ra trong 6 ngày từ ngày 23 đến 28 tháng 1 năm 2008. Số lượng kiểm toán viên là 4 người, trong đó có 2 kiểm toán viên chính và 2 trợ lý kiểm toán viên. Danh sách những tài liệu ACA Group yêu cầu BDA cung cấp bao gồm:
Báo cáo tài chính năm 2007 của cả công ty và các công ty thành viên.
Báo cáo kiểm toán năm 2006.
Sổ sách kế toán, bao gồm sổ cái, sổ chi tiết, sổ đối ứng của các tài khoản.
Biên bản kiểm kê tiền mặt, kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định.
Các quyết định của hội đồng quản trị, các chính sách, quy chế của công ty, các hợp đồng kinh tế
Các chứng từ và hoá đơn phát sinh trong kỳ.
Lập kế hoạch kiểm toán
Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng
BDA là một công ty hoạt động trong lĩnh vực lắp máy, là thành viên của một tổng công ty lắp máy lớn tại Việt Nam với một thương hiệu nổi tiếng về chất lượng. Cho đến nay sau 47 năm hoạt động công ty BDA được xem là lá cờ đầu ngành xây lắp trong nước. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm
Xây dựng các công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế đến 220V.
Xây dựng nhà ở, trang trí nội thất, kinh doanh bất động sản.
Lắp đặt thiết bị và dây chuyền thiết bị công nghệ. Lắp đặt điện nước, thông gió, điều hòa các công trình công nghiệp và dân dụng.
Chế tạo thiết bị, bình bể chịu áp lực, bồn bể chứa xăng dầu và kết cấu thép, sơn mạ thiết bị kết cấu thép.
Thiết kế chế tạo cầu trục, cổng trục.
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật.
Đến nay, hầu như khắp mọi miền đất nước đều có công trình của BDA. Năm 2004, lần đầu tiên trong lịch sử ngành cơ khí chế tạo máy Việt Nam đã xuất khẩu được sản phẩm thiết bị lọc bụi tĩnh cho Nhật Bản do công ty BDA sản xuất. Sản phẩm đã được khách hàng nước ngoài khen ngợi và đánh giá cao. Đây là thiết bị đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe và chính xác cao với 18800 chi tiêt các loại. Trong tương lai, các hợp đồng cam kết sản xuất, tiêu thụ giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ được ký giữa công ty với khách hàng để xuất khẩu sản phẩm lọc bụi tăng nhanh, góp phần đưa doanh thu của công ty lên cao. Đặc biệt BDA vừa làm lễ động thổ công trình thuỷ điện Thắc Xăng ( Lạng Sơn) có công suất thiết kế là 16 MW, lớn nhất tỉnh Lạng Sơn do BDA đầu tư. Trong năm 2007, để ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của công nhân viên công ty BDA, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao cho công ty giải thưởng : “ Cúp vàng ISO – chìa khoá hội nhập ”. Ngoài ra công ty còn được nhận thêm giải thưởng “Nhà quản lý giỏi” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng.
Sơ đồ 4:Bộ máy tổ chức công ty BDA
Đại hội cổ đông
Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc
PTGĐ kỹ thuật
PTGĐ nhà máy
PTGĐ kinh doanh
Ban kiểm soát
Phòng kinh tế kỹ thuật
P. tài chính kế toán
P.kinh doanh XNK
P. kế hoạch và đầu tư
P. Cung ứng vật tư
P. Tổ chức
P. Quản lý máy
P. Hành chính
Các đội xây lắp
Xí nghiệp chế tạo thiết bị và kết cấu thép.
P. hành chính
P. tài chính
P. cung ứng vật tư
P. kỹ thuật
P. QA - QC
BDA hiện nay đang làm ăn rất có hiệu quả, mặc dù có quy mô không lớn so với các công ty xây lắp khác nhưng về mặt hiệu quả trong kinh doanh BDA hiện đang dẫn đầu trong các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty, được chọn thí điểm cho việc tham ra thị trường chứng khoán.
Bảng 5: Kết quả kinh doanh của công ty BDA
( Triệu đồng)
Chỉ tiêu
2005
2006
2007
Tổng giá trị tài sản
43.258
48.147
120.369
Doanh thu
53.589
62.145
124.325
Lợi nhuận sau thuế
2.514
3.025
9.456
Có thể thấy qua các số liệu ở trên thì công ty đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đang xây dựng được thương hiệu cũng như uy tín trên thị trường. Một ưu điểm của công ty BDA nữa là một doanh nghiệp quốc doanh nhưng công ty đã minh bạch hóa báo cáo tài chính bằng việc thuê kiểm toán độc lập từ nhiều năm nay. Do đó kết báo cáo tài chính của công ty là rất đáng tin cậy, là cơ sở vững chắc cho khách hàng đặt niềm tin vào công ty.
Tìm hiểu về hệ thống kế toán và môi trường kiểm soát nội bộ
Công ty BDA hiện nay áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam vào việc tiến hành lập báo cáo tài chính. Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung, niên độ năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 năm dương lịch. Các chính sách đối với khoản mục doanh thu của công ty BDA là ghi nhận khi kết quả của việc giao dịch hàng hóa được xác định một cách đáng tin cậy, Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế trong tương lai tương ứng với giao dịch này. Khoản mục doanh thu của Công ty BDA chia là hai phần là doanh thu bán hàng và doanh thu trong các hợp đồng xây lắp. Đối với doanh thu bán hàng thì sẽ được ghi nhận là doanh thu trong trường hợp giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua. Đối với doanh thu trong các hợp đồng xây lắp, công ty BDA ghi nhận doanh thu theo hình thức thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement