Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Freddy
#1017027

Download miễn phí Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group

 

Lời mở đầu 1

Phần 1: Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn

tài chính ACA Group .3

1.5 Quá trình hình thành và phát triển của

công ty ACA Group .3

1.6 Lĩnh vực hoạt động .5

1.2.1. Các dịch vụ liên quan đến kiểm toán .5

1.2.2 Các dịch vụ liên quan đến tư vấn .6

1.7 Đặc điểm hoạt động kinh doanh .7

1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh .7

1.3.2 Uy tín và kinh nghiệm của Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group trên thị trường kiểm toán 9

1.8 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .10

Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán tại công ty ACA Group 15

2.1 Phương pháp tiếp cận kiểm toán và chu trình kiểm toán .15

2.1.1 Phương pháp tiếp cận kiểm toán 15

2.1.2 Quy trình kiểm toán cụ thể tại ACA Group .16

2.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán 26

2.2.1 Quá trình đánh giá khách hàng .26

2.2.2 Kiểm soát chất lượng các hồ sơ .28

2.3 Tổ chức hồ sơ kiểm toán 30

Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán tại

 Công ty kiểm toán ACA Group .35

3.1 Những ưu điểm .35

3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .36

Kết luận .39

Tài liệu tham khảo 40

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công ty được tổ chức tương đối hợp lý theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý của công ty
Ban giám đốc
Phòng kiểm toán
Phòng hành chính tổng hợp
Phòng tư vấn tài chính
Phòng kiểm toán 1
Phòng kiểm toán 2
Phòng kiểm toán 3
Dịch vụ hỗ trợ
dự án
Dịch vụ hỗ trợ đào tạo ACA - Training
Dịch vụ tư vấn thuế,
pháp luật kinh doanh
Dịch vụ tư vấn
kế toán
Dịch vụ tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
Thành phần Ban giám đốc bao gồm
+ Ông Trần Văn Dũng (Tổng Giám đốc - CPA-VN, CPA Australia , MBA, LLB).
Tổng Giám đốc là người thay mặt hợp pháp, người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc có quyền và nhiệm vụ:
- Tổ chức điều hành mọi hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.
- Quyết định về việc xây dựng và thành lập các phòng ban chuyên môn, bổ nhiệm người đứng đầu phòng ban.
- Quyết định về nhiệm vụ, chức năng, tổ chức tại các phòng ban.
- Kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của từng phòng ban thông qua trưởng phòng.
- Quản lý đội ngũ nhân viên kiểm toán trong công ty.
- Giám sát và kiểm tra công việc của các kiểm toán viên.
+ Ông Chu Quang Tùng (CPA-VN, BAF).
Phó Tổng giám đốc, được Tổng giám đốc uỷ quyền ký kết các hợp đồng có giá trị từ 50 triệu trở xuống. Phó Tổng giám đốc sẽ điều hành mọi hoạt động của công ty trong trường hợp Tổng giám đốc đi vắng. Ngoài ra Phó tổng giám đốc còn kiêm luôn nhiệm vụ kế toán trưởng công ty.
+ Ông Vũ Lâm (MBA, CPA-VN, BAF).
Giám đốc kiểm toán, phụ trách chính trong các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực trình độ của nhân viên trong công ty.
Phòng Hành chính tổng hợp bao gồm 5 nhân viên
Nhiệm vụ là chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến nhân sự, thiết kế môi trường làm việc luôn đảm bảo đổi mới mang tính chuyên nghiệp, kế toán, và các vấn đề mang tính chất hành chính tổng hợp khác.
Phòng Kiểm toán (ACA – Audit deparment ) cung cấp các dịch vụ kiểm toán chất lượng cao cho khách hàng.
Phòng kiểm toán công ty chia ra làm 3 phòng, đứng đầu mỗi phòng là
các senior, đều là những kiểm toán viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm.
Phòng Tư vấn (ACA-Consulting) được xây dựng trên cơ sở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên môn và văn hóa, với chuyên ngành kế toán, thuế, luật pháp, đầu tư và tài chính ngân hàng.
ACA – Consulting cung cấp hàng loạt các dịch vụ liên quan tới thuế, kế toán, tài chính, Trong ACA – Consulting bao gồm các nhóm nhỏ phụ trách các mảng dịch vụ riêng :
Dịch vụ hỗ trợ đào tạo
- Dịch vụ tư vấn kế toán
- Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
- Dịch vụ tư vấn thuế, luật pháp
- Dịch vụ hỗ trợ dự án
PHẦN 2:
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY ACA GROUP
2.1 Phương pháp tiếp cận kiểm toán và chu trình kiểm toán
2.1.1 Phương pháp tiếp cận kiểm toán
Đối với ACA, việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán nhất quán, tối ưu là kim chỉ nam cho hoạt động của công ty cũng như của khách hàng. Công ty cung cấp các dịch vụ cho một số lượng và nhóm khách hàng lớn ở Việt Nam, từ các công ty đa quốc gia đến các công ty trong nước, từ khu vực nguồn lực đến công nghệ cao, từ các công ty sản xuất đến các công ty dịch vụ. Nhóm kiểm toán của công ty cung cấp một loạt các dịch vụ có tính truyền thống như kiểm toán hàng năm, soát xét định kỳ và kiểm toán tổng hợp cho các tập đoàn đa quốc gia, chưa nói tới các dịch vụ soát xét chẩn đoán và dịch vụ về tư vấn sáp nhập và giải thể, mua bán vay vốn quốc tế, và tài trợ vốn, Các dịch vụ kiểm toán đầu tư cho các dự án đầu tư đã kết thúc theo yêu cầu của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là một nhánh khác trong các chức năng của công ty.
Toàn bộ các kiểm toán viên của công ty đều được trang bị những kiến thức sâu rộng về quản lý, kiểm toán và chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm phong phú tích luỹ qua nhiều năm công tác. Đặc biệt, các kiểm toán viên của công ty còn thông hiểu về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán hiện hành ở Việt Nam cũng như các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Phòng kiểm toán công ty ACA Group luôn áp dụng các công nghệ, phương pháp tiếp cận và phương pháp luận mới nhất theo quy định và hướng dẫn của quốc tế cũng như từ sự hỗ trợ và cộng tác của các hẫng kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng để đảm bảo rằng các dịch vụ đó đạt chất lượng cao nhất. Với tất cả các dịch vụ kiểm toán, Công ty đang sử dụng Hệ thống kiểm toán thông minh quốc tế ( International SAS ) - một hệ thống kiểm toán ứng dụng đã được khẳng định qua thực tế, là sự kết hợp giữa công nghệ quốc tế và thực tế Việt Nam. Tóm lại, các dịch vụ kiểm toán của công ty cung cấp cho khách hàng bao quát, nhưng không chỉ hạn chế ở, các nội dung sau:
- Kiểm toán độc lập
- Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
- Kiểm soát tính tuân thủ của dự án
- Đánh giá khả năng thực hiệ cua dự án
- Hướng dẫn quản lý dự án
2.1.2 Quy trình kiểm toán cụ thể tại ACA Group
Phương pháp thực hiện kiểm toán của phòng kiểm toán ACA Group là tập trung theo ngành nghề kinh doanh, tìm hiểu kỹ tình hình hoạt động cũng như vấn đề kiểm soát nội bộ của khách hàng. Phương pháp kiểm toán này bao gồm việc đánh giá rủi ro, áp dụng quy trình thử nghiệm kiểm toán, kiểm tra tính liên tục về hoạt động và tình hình kinh doanh của khách hàng.
phòng kiểm toán ACA Group luôn đảm bảo thực hiện công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định về chuẩn mực kiểm toán độc lập tại Việt Nam, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Việc kết hợp các phương pháp kiểm toán, hồ sơ kiểm toán chuẩn với công nghệ thông tin hiện đại cho phép phòng kiểm toán ACA Group nâng cao hiệu quả, giảm chi phí cho hoạt động kiểm toán. Chương trình này không những đáp ứng đầy đủ các quy định pháp lý mới ban hành, duy trì thế mạnh về chất lượng dịch vụ của phòng kiểm toán ACA Group trên thị trường mà còn tạo ra điểm nổi bật để phòng kiểm toán ACA Group tiếp cận với các công cụ, kiến thức, phương pháp và nguồn nhân lực nhằm tạo nên chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp cho mọi cuộc kiểm toán.
Quy trình kiểm toán của công ty bao gồm các bước:
Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán.
Trong giai đoạn này công ty tiến hành thu thập đầy đủ thông tin ban đầu về tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng khi có yêu cầu kiểm toán từ phía khách hàng. Qua đó kiểm toán viên tiến hành việc nhận định, đánh giá về khách hàng, xem có nên chấp nhận kiểm toán hay không, việc chấp nhận có mang lại rủi ro cho hoạt động của kiểm toán viên cũng như làm hại đến hình ảnh và uy tín công ty hay không. Đây chính là giai đoạn kiểm toán viên nhận diện các lý do kiểm toán của công ty khách hàng. Kiểm toán viên phải xác định xem người sử dụng và quan tâm đến Báo cáo Tài chính là ai, và mục đích sự dụng của họ là gì? Việc làm này giúp cho kiểm toán viên ước tính số lượng bằng chứng phải thu thập và mức độ chính xác của ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo kiểm toán. Nếu các Báo cáo Tài chính được sử dụn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement