Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013859 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những thập niên gần đây, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc
tế đã và đang tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Đây là một xu thế mang
tính tất yếu khách quan với những biểu hiện mới về vai trò của thương mại
quốc tế, đầu tư quốc tế, chuyển giao công nghệ. Quá trình này đã có tác động
rất lớn đối với nền kinh tế thế giới và đặc biệt là tạo điều kiện rất thuận lợi cho
thương mại quốc tế phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Kết quả là tốc độ
tăng trưởng của thương mại quốc tế lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng
sản xuất, trong đó thương mại nội ngành đã đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng
trưởng của mậu dịch quốc tế.
Trong bối cảnh đó Việt Nam gia nhập Asean thể hiện mục tiêu và ý chí
của mình trong việc điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế theo hư ớng tự
do hóa và hội nhập quốc tế. Những biến đổi tích cực này đã góp phần mang lại
nhiều thành tựu to lớn cho Việt Nam, đặc biệt là trong quan hệ thương mại
giữa Việt Nam và các nước Asean. Nếu như kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam sang các nước Asean vào năm 1990 chỉ đạt 154,09 triệu USD, thì năm
2000 con số này đã tăng lên 2.617,38 triệu USD và 11.235,14 triệu USD năm
2010 (United Nations Commodity Trade Statistics Database). Tương tự như
vậy, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ các nước Asean cũng tăng nhanh
từ 42,8 triệu USD năm 1990 lên 4.448,98 triệu USD năm 2000 và 16.407,53
triệu USD năm 2010 (United Nations Commodity Trade Statistics Database).
Đây là những tín hiệu tốt của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
Thương mại hai chiều hay thương mại nội ngành ngày càng trở nên quan
trọng đối với thương mại quốc tế của các quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc
gia ở khu vực Asean, khi cộng đồng Asean được thành lập năm 2015. Vậy
mức độ thương mại nội ngành của Việt Nam và các nước Asean – 5 như thế
nào, cơ cấu mặt hàng trong thương mại nội ngành giữa Việt Nam và các nước
Asean – 5 có đa dạng không, tỷ trọng thương mại nội ngành theo chiều dọc và
theo chiều ngang so với tổng thương mại nội ngành giữa Việt Nam và Asean –
5 như thế nào. Để làm sáng tỏ những vấn đề trên đề tài “ thương mại nội
ngành giữa Việt Nam với các nước Asean – 5” được thực hiện.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Thương mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước Asean – 5
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Khái quát tình hình thương mại của Việt Nam và các nước
trong Asean – 5
- Mục tiêu 2: Thương mại nội ngành, thương mại nội ngành theo chiều
ngang và theo chiều dọc của Việt Nam với các nước Asean – 5
- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại giữa
Việt Nam và Asean nói chung cũng như thương mại nội ngành giữa Việt Nam
với các nước Asean nói riêng
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Tình hình thương mại của Việt Nam và các nước trong Asean – 5 trong
những năm hiện nay như thế nào ?
- Thương mại nội ngành, thương mại nội ngành theo chiều ngang và theo
chiều dọc của Việt Nam với các nước Asean – 5 có những đặc điểm gì ?
- Những đề xuất gì để thúc đẩy thương mại nói chung cũng như thương
mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước Asean nói riêng.
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu về thương mại nội ngành giữa Việt Nam với các nước
Asean – 5. Vì vậy, không gian nghiên cứu của đề tài là trên lãnh thổ Việt Nam
và các nước trong Asean – 5 bao gồm năm nước (Indonesia, Malaysia,
Singapore, Philippines, Thái Lan).
1.4.2 Thời gian nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu của đề tài được thực hiện từ ngày 19 tháng 8 năm
2013 đến ngày 9 tháng 12 năm 2013. Trong đó số liệu thứ cấp được thu thập
trong mười năm từ năm 2001 đến hết năm 2011.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement