Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012300 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2
1.1.1 Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ 2
1.1.2 Vai trò của kiểm soát nội bộ 2
1.1.3 Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ 2
1.1.3.1 Môi trường kiểm soát 2
1.1.3.2 Hệ thống kế toán 3
1.1.3.3 Hoạt động kiểm soát (Thủ tục kiểm soát) 3
1.1.3.4 Đánh giá rủi ro 3
1.1.3.5 Kiểm toán nội bộ (KTNB) 3
1.1.4 Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ 3
1.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRÌNH TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.2.1 Đặc điểm của tiền 3
1.2.2 Mối quan hệ giữa tiền và các chu trình nghiệp vụ khác 4
1.2.3 Đặc điểm các sai phạm thường gặp đối với tiền 4
1.3 CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHỦ YẾU ĐỐI VỚI THU, CHI VÀ TỒN QUỸ 6
1.3.1 Kiểm soát nội bộ đối với thu tiền 6
1.3.1.1 Trường hợp thu tiền trực tiếp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ 6
1.3.1.2 Trường hợp thu nợ của khách hàng 7
1.3.2 Kiểm soát nội bộ đối với chi tiền 7
1.3.2.1 Sử dụng các hình thức thanh toán qua ngân hàng, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán. 7
1.3.2.2 Vận dụng đúng nguyên tắc ủy nhiệm và phê chuẩn 7
1.3.2.3 Xây dựng các thủ tục xét duyệt các khoản chi. 7
1.3.2.4 Đối chiếu hàng tháng với sổ phụ của ngân hàng. 7
1.3.3 Kiểm soát nội bộ đối với số dư bằng tiền 8

CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 9
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 9
2.1.1 Chức năng của công ty 9
2.1.2 Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu mà Công ty đang kinh doanh 10
2.1.3 Sơ đồ tổ chức hành chình của công ty 11
2.2 TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA ĐƠN VỊ 13
2.2.1Mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị 13
2.2.1.1 Bảng câu hỏi 13
2.2.1.2 Nhận xét: 18
2.2.1.3 Xác định các sai sót tiềm tàng và các thủ tục kiểm soát chủ yếu 18
2.3 THỦ TỤC KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI THU, CHI VÀ TỒN QUỸ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 19
2.3.1 Thủ tục kiểm soát đối với thu tiền 20
2.3.2 Thủ tục kiểm soát đối với chi tiền 25
2.3.2.1 Đối với chuyển khoản 25
2.3.2.2 Đối với tiền mặt 28
2.3.3 Thủ tục kiểm soát số dư bằng tiền 29
CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH TIỀN TẠI CÔNG TUY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 31
3.1. NHẬN XÉT CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 31
3.1.1 Đối với nghiệp vụ thu tiền 31
3.1.2 Đối với nghiệp vụ chi tiền 32
3.1.3 Đối với số dư vốn bằng tiền 34
3.1.3.1 Ưu điểm: 34
3.1.3.2 Nhược điểm 34
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 35
3.2.1 Tăng cường tính độc lập và năng lực cho Ban kiểm soát 35
3.2.2 Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ 36
KẾT LUẬN 37
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, các công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và gay gắt trên thị trường. Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh ngoài chiến lược kinh doanh hiệu quả, đội ngũ quản lý tốt... các công ty còn cần xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả. Với vai trò quan trọng là đảm bảo cho hoạt động tài chính kế toán của đơn vị được rõ ràng, chính xác, hệ thống KSNB không những giúp cho đơn vị kiểm soát được các hoạt động kinh tế mà còn ra các biện pháp ngăn chặn các rủi ro trong kinh doanh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đặt ra ở đơn vị.
Tiền là một trong các loại tài sản trọng yếu và đóng vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động kinh doanh của một công ty. Chính vì thế việc xây dựng kế hoạch để quản lý một cách hiệu quả tiền sẽ giảm thiểu rủi ro về khả năng thanh toán cũng như tăng hiệu quả sử dụng đồng tiền của công ty, đồng thời giúp ngăn ngừa các hành vi gian lận về tài chính.
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt và công trình cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chu trình thu, chi tiền tại Công ty diễn ra thường xuyên và liên tục, hoạt động phân phối hàng hóa ngày càng mở rộng, doanh thu bán hàng tại công ty ngày một gia tăng. Tại công ty đã thiết lập các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình thu, chi tiền và tồn quỹ. Tuy nhiên, việc kiểm soát còn nhiều bất cập và hạn chế. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tui đã thực hiện nghiên cứu đề tài “Phân tích hoạt động Kiểm soát nội bộ chu trình tiền tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định”, nhằm đi sâu và hiểu rõ hơn về vấn đề này.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement