Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012298 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nội dung: Quy trình kiểm soát tiền
DANH SÁCH NHÓM 4:
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
NỘI DUNG:
Đặc điểm của tiền
Các chức năng cơ bản trong quy trình
Mục tiêu của quy trình
Rủi ro của quy trình
Cơ chế kiểm soát được áp dụng
Một số gian lận thường gặp và biện pháp kiểm soát tương ứng
Hệ thống chứng từ trong quy trình


1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TIỀN
TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP BAO GỒM:
Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng
Tiền đang chuyển

 Tiền là tài sản quan trọng đối với mọi đơn vị và phần lớn hoạt động của đơn vị đều cần đến tiền bằng những cách thức khác nhau.

Những đặc điểm của tiền khiến nhà quản lý quan tâm


Tiền có mối quan hệ mật thiết với các chu trình nghiệp vụ chủ yếu như: chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình mua hàng và trả tiền, chu trình tiền lương, chu trình sản xuất.
rất dễ bị sai sót, tham ô, biển thủ hay bị chiếm dụng.Mối quan hệ giữa tiền với các chu trình nghiệp vụ khác
Thu tiền Chi tiền
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TIỀN KHIẾN NHÀ QUẢN LÝ QUAN TÂM (TT)
Tiền ở nhiều đơn vị thường có phát sinh lớn, nghiệp vụ phát sinh nhiều.
 Sai phạm rất dễ xảy ra và nhiều khi rất khó phát hiện.
Việc quản lý tốt tiền sẽ giảm thiểu rủi ro về khả năng thanh toán cũng như tăng hiệu quả sử dụng tiền của đơn vị.
Tiền là một tài sản rất nhạy cảm vì khả năng gian lận, biển thủ thường cao hơn các tài sản khác.


2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN TRONG QUY TRÌNH:
Thu tiền
Chi tiền
Kiểm quỹ
Đối chiếu số dư tiền
Các đối tượng liên quan chủ yếu đến quy trình:
Khách hàng, nhà cung cấp
Kế toán doanh thu – công nợ, Kế toán tiền, thủ quỹ
Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
Các bộ phận khác
Ngân hàng

3. MỤC TIÊU CỦA QUY TRÌNH:
Thu/ chi tiền đúng, đủ, kịp thời, phù hợp nhu cầu, không lãng phí;
Duy trì số dư tồn quỹ hợp lý;
Các nghiệp vụ thu, chi tiền cần được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời;
Việc thu chi tiền phù hợp với các quy định của pháp luật và tuân thủ quy chế tài chính của đơn vị và của Nhà nước.
3. MỤC TIÊU CỦA QUY TRÌNH (TT)
Việc kiểm soát tốt tiền sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả ba mục tiêu chung như Báo cáo COSO (1992):
Sự hữu hiệu và hiệu quả trong hoạt động,
Báo cáo tài chính đáng tin cậy, và
Tuân thủ pháp luật và các quy định.
4. RỦI RO CỦA QUY TRÌNH:
Thu, chi không đúng, không đủ, không kịp thời, không phù hợp nhu cầu, lãng phí;
Số dư tồn quỹ không hợp lý;
Ghi chép không đầy đủ, kịp thời, chính xác;
Việc thu, chi tiền không phù hợp với các quy định của pháp luật, không tuân thủ quy chế tài chính của đơn vị.

5. CƠ CHẾ KIỂM SOÁT ĐƯỢC ÁP DỤNG:
Sử dụng nhân viên có đủ năng lực và trung thực
Phân chia trách nhiệm đầy đủ,
Kiểm soát quá trình xử lý thông tin,
Phân tích và rà soát,
Bảo vệ tài sản.
6. MỘT SỐ GIAN LẬN THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI TIỀN VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT THÍCH HỢP
Thu tiền
Biển thủ ngân quỹ
Chi tiền
6.1. Thu tiền
Thủ thuật skimming
Thủ thuật gối đầu
Chiếm dụng hay biển thủ tiền thu nợ của khách hàng
Thủ thuật skimming
Cách thực hiện gian lận:
Người thực hiện sẽ lấy tiền thu bán hàng hay cung cấp dịch vụ của đơn vị mà không ghi vào sổ sách.
Biện pháp kiểm soát:
Phân nhiệm nhân viên bán hàng khác với nhân viên thu tiền, kết hợp với việc kiểm kê hàng hóa.


Thủ thuật gối đầu
Cách thực hiện gian lận
Ghi nhận trễ khoản tiền đã thu và bù đắp bằng những khoản tiền thu được sau đó.
Biện pháp kiểm soát
- phân nhiệm thủ quỹ khác với kế toán.
- đối chiếu công nợ chi tiết và thường xuyên.
VÍ DỤ
Chiếm dụng hay biển thủ tiền thu nợ của khách hàng
Cách thực hiện gian lận:
Nhân viên thu nợ thông đồng với kế toán thay đổi địa chỉ khách hàng
Biện pháp kiểm soát:
Phân nhiệm giữa nhân viên thu nợ và kế toán.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement