Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011566 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
CHƯƠNG 1 3
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỊA LÝ KINH TẾ 3
1.1. Đối tượng nghiên cứu của Địa lý Kinh tế 3
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu: 3
1.1.2. Vị trí của môn học trong hệ thống các ngành học : 4
1.3. Phương pháp nghiên cứu 5
1.3.1. Phương pháp khảo sát thực địa 5
1.3.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 5
1.3.3. Phương pháp bản đồ 6
1.3.4. Phương pháp viễn thám 6
1.3.5. Phương pháp dự báo 6
1.3.6. Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích 6
CHƯƠNG 2 7
CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 7
2.1. Các nguồn lực tự nhiên của Việt Nam 7
2.1.1. Những đặc điểm và điều kiện tự nhiên độc đáo của Việt Nam 7
2.1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam 9
2.2.Tài nguyên nhân văn 18
2.2.1. Những vấn đề lý luận về phát triển, phân bố dân cư và sử dụng nguồn lao động 18
2.2.2. Dân cư 20
Biểu 4.1. Dân số Việt Nam qua các năm (Đơn vị tính: triệu người) 21
Biểu 4.3. Chỉ số phát triển con người của các nước 23
2.2.3. Phân bố dân cư và sử dụng nguồn lao động 32
2.2.4. Nguồn lao động 35
CHƯƠNG 3 39
TỔ CHỨC LÃNH THỔ NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 39
3.1. Vị trí ngành sản xuất công nghiệp trong phát triển và phân bố sản xuất 39
3.2. Đặc điểm tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất công nghiệp 40
3.2.1. Đặc điểm chung 40
3.2.2. Đặc điểm tổ chức lãnh thổ của một số ngành công nghiệp chủ yếu 41
3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 43
3.3.1. Nhân tố lịch sử-xã hội 43
3.3.2. Sự phân bố của các nguồn tài nguyên thiên nhiên 44
3.3.3. Cơ sở kinh tế-xã hội 44
3.4. Tình hình phát triển và phân bố công nghiệp Việt Nam 44
3.4.1. Tình hình chung 44
3.4.2. Tình hình phân bố các ngành công nghiệp 46
CHƯƠNG 4 53
TỔ CHỨC LÃNH THỔ NGÀNH NÔNG-LÂM-NGƯ NGHIỆP 53
A. NÔNG NGHIỆP 54
A4.1. Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 54
A4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố và phát triển sản xuất nông nghiệp 61
A4.3. Thực trạng phân bố và phát triển nông nghiệp Việt Nam 62
A4.4. Định hướng phân bố và phát triển nông nghiệp Việt Nam 71
B. LÂM NGHIỆP 74
B4.1. Vai trò của lâm nghiệp 74
B4.2. Đặc điểm phân bố và phát triển lâm nghiệp Việt Nam 75
B4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố và phát triển lâm nghiệp 75
B4.4. Hiện trạng - định hướng phân bố và phát triển lâm nghiệp Việt Nam 76
C. NGƯ NGHIỆP 78
C4.1. Vai trò của ngư nghiệp 78
C4.2. Đặc điểm phân bố và phát triển ngư nghiệp 78
C4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngư nghiệp 79
C4.4. Hiện trạng và định hướng phân bố, phát triển ngành ngư nghiệp Việt Nam 80
CHƯƠNG 5 84
TỔ CHỨC LÃNH THỔ DỊCH VỤ VIỆT NAM 84
5.1. Vai trò của dịch vụ trong đời sống kinh tế xã hội 84
5.2. Đặc điểm của tổ chức lãnh thổ dịch vụ 84
5.2.1. Khái niệm dịch vụ 84
5.2.2. Phân loại dịch vụ 84
5.2.3. Đặc điểm tổ chức lãnh thổ dịch vụ 85
5.3. Hiện trạng phát triển và phân bố một số ngành dịch vụ chủ yếu 86
5.3.1. Ngành giao thông vận tải 86
5.3. 2. Ngành thông tin liên lạc 92
5.3.3. Thương mại 94
5.3.4. Du lịch 97

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement