Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011488 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
đề cương ôn tập phân tích lợi ích chi phí

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ
1) Anh/Chị hãy cho biết vai trò của phân tích kinh tế là gì?
2) Khác biệt giữa khái niệm hiệu quả Pareto và cải thiện Pareto là gì? Và khác biệt giữa khái
niệm cải thiện Pareto thực tế và cải thiện Pareto tiềm năng?
3) Tiêu chí phúc lợi nền tảng cho việc đánh giá dự án/chính sách là gì?
4) Chi phí cơ hội là gì?
5) Giá sẵn lòng trả là gì?
6) Phương pháp luận của phân tích lợi ích chi phí là gì? Việc sử dụng phương pháp luận đó
có ý nghĩa như thế nào trong các quyết định phân bổ nguồn lực khan hiếm?
7) Anh/Chị xem xét tình huống sau đây ở một huyện X:
 Trước năm 2007, có khoảng 50 đến 75 trường hợp bệnh đau dạ dày trong một tháng
do nguồn nước bị ô nhiễm;
 Để khắc phục tình trạng này, vào năm 2007 một dự án xử lý nước được khởi công và
hoàn thành vào năm 2009;
 Theo báo cáo cập nhập từ phòng y tế, trong giai đoạn từ 2010 đến 2012, có khoảng
từ 100 đến 125 trường hợp bệnh đau dạ dày trong một tháng ở huyện này.
 Có người đưa ra kết luận như sau: “Dự án xử lý nước thải này là một thất bại.”
Anh/Chị sẽ phản biện như thế nào?
8) Trình bày ngắn gọn các bước thực hiện một phân tích lợi ích – chi phí? Theo Anh/Chị,
bước quan trọng nhất trong phân tích lợi ích – chi phí là gì? Giải thích ngắn gọn?
9) Những khác biệt cơ bản giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế dự án là gì? Nếu có
sẵn thông tin cần thiết thì làm thế nào để mở rộng từ kết quả phân tích tài chính sang
phân tích kinh tế dự án?
10) Anh/Chị cho biết nhóm các dự án nào thường rơi vào trường hợp “khả thi về mặt tài
chính, nhưng không khả thi về mặt kinh tế”? Trường hợp như vậy, nếu là chuyên viên
phân tích thì Anh/Chị sẽ đề xuất như thế nào?
11) Anh/Chị cho biết nhóm các dự án nào thường rơi vào trường hợp “khả thi về mặt kinh
tế, nhưng không khả thi về mặt tài chính”? Trường hợp như vậy, nếu là chuyên viên
phân tích thì Anh/Chị sẽ đề xuất như thế nào?
12) Nhiều nhà ra quyết định thường dựa vào những ngụy biện về chi phí chìm (sunk cost
fallacies) để bảo vệ các quyết định của mình. Anh/Chị cho biết điều này là tốt hay xấu
trong việc phân bổ nguồn lực xã hội?
13) Anh/Chị có đồng ý với phát biểu sau đây: “Chúng ta không thể dừng dự án thủy điện
Đồng Nai 6A6 vì chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền của cho việc khảo sát thăm dò” hay
không? Giải thích.
14) Anh/Chị có đồng ý với phát biểu sau đây: “Một dự án hay chính sách hiệu quả cả về mặt
tài chính và kinh tế thì chắc chắn sẽ được thực hiện vì đó là một dự án hay chính sách
tốt.” Bình luận.
15) Giá ẩn là gì? Tại sao phải sử dụng giá ẩn trong phân tích kinh tế?
16) Anh/Chị có đồng ý với nhận định sau: “Nếu thị trường là cạnh tranh hoàn hảo và nếu nó
không tồn tại những biến dạng, thì chúng ta chỉ cần sử dụng giá thị trường để đo lường
chi phí kinh tế và lợi ích kinh tế của dự án.” hay không? Giải thích?
17) Xuất lượng (nhập lượng) tăng thêm và xuất lượng (nhập lượng) thay thế là gì? Việc phân
biệt này có ý nghĩ như thế nào khi ước tính giá trị kinh tế?
18) Nguyên tắc chung đế đo lường giá trị kinh tế của các lợi ích và chi phí có thị trường là gì?
Minh họa bằng đồ thị?
19) Sử dụng đồ thị để chỉ ra sự khác biệt giữa giá trị lợi ích tài chính (doanh thu) và giá trị lợi
ích kinh tế trong trường hợp dự án gây tác động không biên tế (dự án quy mô lớn so với
thị trường) trong một thị trường cạnh tranh?
20) Sử dụng đồ thị để chỉ ra sự khác biệt giữa giá trị chi phí tài chính và giá trị chi phí kinh tế
trong trường hợp dự án gây tác động không biên tế (dự án quy mô lớn so với thị trường)
trong một thị trường cạnh tranh?
21) Tại sao đôi khi thuế và/hay trợ cấp được loại trừ đôi khi lại được tính vào trong phân
tích kinh tế? Hãy sử dụng đồ thị để minh họa cho các lập luận của mình.
22) Anh/Chị cho biết cách xử lý thuế và trợ cấp như thế nào khi ước tính giá trị kinh tế của
hàng hóa/dịch vụ phi ngoại thương, có thị trường đối với dự án lớn. Lưu ý, sinh viên trả
lời theo bảng mẫu dưới đây:
Thay thế Tăng thêm
Xuất lượng
Nhập lượng
23) Anh/Chị hãy giải thích ngắn gọn tại sao khi đo lường lợi ích kinh tế của xuất lượng dự án,
thì phần xuất lượng tăng thêm (incremental output) có tính thuế (doanh số) nhưng phần
xuất lượng thay thế (replaced output) thì không?
24) Anh/Chị hãy giải thích ngắn gọn tại sao khi đo lường chi phí kinh tế của đầu vào dự án,
thì phần nhập lượng tăng thêm (incremental input) không có tính thuế (doanh số)
nhưng phần nhập lượng thay thế (replaced output) thì có tính thuế?
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement