Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011454 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương I
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm chung về tiền lương:
+ Tiền lương thực tế
+ Tiền lương danh nghĩa
+ Tiền lương tối thiểu
+ Hệ thống thang, bảng lương
+ Các loại phụ cấp
2. Bản chất của tiền lương
3. Vai trò của tiền lương
4. Mục đích của tiền lương
5. Đặc điểm tiền lương
6. Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương
Chương II
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG KHU VỰC CÔNG
1, Khái quát chung về chính sách tiền lương
- Việc Chính phủ ban hành các Nghị định quy định thang bảng lương,
mức lương tối thiểu, mức phụ điều kiện và thời gian nâng bậc lương để các đơn
vị khu vưc công áp dụng.
+ Mức lương tối thiểu chung
+ Mức lương tối thiểu vùng
+ Hệ thống thang bảng lương:
- Đối với các doanh nghiêp
- Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp
- Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang
+ Hình thức trả lương :
- Đối với các doanh nghiêp
2
- Đối với các đơn hành chính vị sự nghiệp lực lượng vũ trang
2. Ưu điểm:
+ Về chính sách tiền lương nói chung
+ Về mức lương tối thiểu
+ Về thang bảng lương
3. Nhược điểm
+ Về chính sách tiền lương nói chung
+ Về mức lương tối thiểu
+ Về thang bảng lương
Chương III
KHUYẾN NGHỊ
1. Khuyến nghị chung
2. đối với từng khu vực
Chương IV
KẾT LUẬN
ĐẶT VẤN ĐỀ
3
+ Sự cần thiết: Chính sách tiền lương có ảnh hưởng đến lớn đến sự phát
triển kinh tế - xã hội và có tác động lớn đến hệ thống kinh tế - xã hội của cả nước
trên tầm vĩ mô, tác động lớn đến bản thân người lao động hưởng lương và gia
đình họ; do vậy tiền lương là mối quan tâm hàng đầu và là động lực làm việc của
người lao động trong bất cứ tổ chức nào. Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng
một hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích năng suất và
chất lượng, hiệu quả lao động luôn là nhiệm vụ lớn đặt ra cho các cơ quan Nhà
nước, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động của khu vực Nhà nước kém hấp
dẫn hơn so với khu vực tư nhân và làn sóng ra đi của những người tài, có năng lực
trong các cơ quan Nhà nước đang gia tăng. Mặc dù trong những năm qua luôn
được Nhà nước quan tâm cải cách, điều chỉnh song chính sách tiền lương khu vực
công ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và bất hợp lý, ảnh hưởng không
nhỏ tới hoạt động của các cơ quan Nhà nước nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã
hội nói chung. Với tầm quan trọng và thực trạng của chính của chính sách tiền
lương khu vực công của nước ta hiện nay, nhóm đã chọn đề tài '' Phân tích chính
sách tiền lương khu vực công''


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement