Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011225 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI GIỚI THIỆU
Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây trải qua những bất
ổn vĩ mô kéo dài bởi những khiếm khuyết cơ bản của nền kinh tế
khi duy trì quá lâu mô hình tăng trưởng theo chiều rộng. Mặc dù nền
kinh tế đã có giai đoạn tăng trưởng cao vào những năm đầu của thế
kỷ 21 và đã gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình trên thế
giới, nhưng những diễn biến tiêu cực gần đây của tăng trưởng, lạm
phát, tỉ giá, thâm hụt thương mại, thâm hụt ngân sách cao và nợ công
tăng nhanh đang làm xấu thêm các chỉ số kinh tế vĩ mô.
Những thách thức về nợ công hiện nay cho thấy đã đến lúc cần
có một cuộc cải cách tài khóa triệt để và toàn diện nhằm đưa ngân
sách dần trở về trạng thái cân bằng nhằm bảo đảm tính bền vững của
nợ công và duy trì sự ổn định lâu dài cho nền kinh tế. Để có được
các khuyến nghị chính sách khả thi đó, nghiên cứu do nhóm tác giả
trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng các cộng sự đã cố gắng đánh
giá toàn diện thực trạng và dự báo nợ công nhằm nhận diện các rủi
ro và thách thức trong việc giám sát và quản lý nợ công. Nghiên cứu
bao gồm các nội dung cụ thể như: xem xét kinh nghiệm quốc tế và
bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, phân tích thực trạng và những
tác động tiêu cực của thâm hụt tài khóa và nợ công tăng nhanh đối
với các biến số vĩ mô, đánh giá rủi ro và tính bền vững của nợ công,
dự báo nợ công Việt Nam theo những kịch bản kinh tế khác nhau và
đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, khả
năng giám sát và quản lý nợ công theo hướng bền vững trong tương
lai ở Việt Nam.
Nghiên cứu được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ
nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế
vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do UNDP tài trợ. Mọi nhận
định, phân tích và đánh giá trong báo cáo này thể hiện quan điểm của
các tác giả và không phản ánh quan điểm của Ủy ban Kinh tế, Ban
Quản lý Dự án cũng như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 11
DẪN NHẬP 13
CHƯƠNG 1. KHỦNG HOẢNG NỢ TRÊN THẾ GIỚI VÀ
BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
KHủNg HoảNg Nợ ở CÁC NềN KINH TẾ MớI NổI THẬP Kỷ 1980 Và 1990 15
Khủng hoảng nợ châu Mỹ Latin những năm 1980 15
Khủng hoảng nợ tại Mexico 1994 18
Khủng hoảng tài chính Đông Á những năm cuối thập niên 1990 20
So sánh các cuộc khủng hoảng thập niên 1980 với 1990 và bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam 22
KHủNg HoảNg Nợ CôNg CHâu âu 25
Diễn biến và các phản ứng chính sách 26
Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 37
CHƯƠNG 2. THÂM HỤT NGÂN SÁCH VÀ NỢ CÔNG Ở
VIỆT NAM
THựC TrạNg THâM HỤT NgâN SÁCH Và Nợ CôNg 41
Thâm hụt ngân sách và nợ công tăng nhanh 41
Tỉ lệ thu thuế cao 44
Nhiều khoản thu không bền vững 47
Chi tiêu ngân sách cao kéo dài 49
Đầu tư công lớn, dàn trải và kém hiệu quả 52
rủi ro từ khối DNNN 56
TÁC ĐộNg CủA THâM HỤT NgâN SÁCH Và Nợ CôNg TớI CÁC bIẾN Số Vĩ Mô 58
Lạm phát 58
Lãi suất 60
Cán cân thương mại và tỉ giá 62
Tăng trưởng 64
Hạ cánh cứng 65
CHƯƠNG 3. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ NỢ CÔNG
Vị Trí CủA KHu VựC DNNN TroNg NềN KINH TẾ 68
NguồN VốN CủA KHu VựC DNNN 70
KẾT quả HoạT ĐộNg CủA KHu VựC DNNN 74
ảNH HưởNg CủA KHu VựC DNNN ĐốI VớI Nợ CôNg 76
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ NỢ CÔNG
PHươNg PHÁP Cây NHị PHâN Và ứNg DỤNg TroNg PHâN TíCH Nợ CôNg 81
Mục tiêu và phương pháp luận 81
ứng dụng phân tích cho Việt Nam 89
ĐÁNH gIÁ TíNH bềN VỮNg CủA Nợ CôNg 94
Mục tiêu và phương pháp luận 94
Thực hiện đánh giá 95
CHƯƠNG 5. DỰ BÁO NỢ CÔNG 109
KẾT LuẬN Và KHuyẾN NgHị CHíNH SÁCH 116
TàI LIỆu THAM KHảo 121

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement