Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010982 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Mục lục
Lời cam đoan I
Lời cảm ơn II
Danh mục từ viết tắt III
Danh mục bảng, biểu IV
Mục lục V
Phần mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc của tổ chức 3
1.1 Cơ sở lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc 3
1.1.1 Một số khái niệm 3
1.1.2 Vai trò của công tác đánh giá thực hiện công việc. 4
1.1.2.1 Đối với nhà quản lý 4
1.1.2.2 Đối với nhân viên 5
1.1.2.3 Đối với tổ chức 5
1.1.3 Mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc. 5
1.2 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc 6
1.2.1 Các yếu tố cơ bản của hệ thống ĐGTHCV 6
1.2.2 Một số yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống đánh giá thực hiện công việc 8
1.2.3 Các lỗi cần tránh khi tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 8
1.3 Công tác đánh giá thực hiện công việc 10
1.3.1 Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc. 10
1.3.2 Xác định phương pháp đánh giá 11
1.3.3 Xác định chu kỳ đánh giá 13
1.3.4 Thiết lập trình tự đánh giá thực hiện công việc 14
1.3.5 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 15
1.3.6 Phỏng vấn đánh giá 16
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đánh giá thực hiện công việc. 17
1.4.1 Môi trường bên ngoài 17
1.4.2 Môi trường bên trong 18
Chương II: Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty HUDS 20
2.1 Một số đặc điểm của Công ty HUDS ảnh hưởng đến công tác ĐGTHCV 20
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20
2.1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty 20
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 20
2.1.1.3 Ngành, nghề kinh doanh 21
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 23
2.1.2.1 Bộ máy tổ chức của Công ty 23
2.1.2.2 Chức năng các phòng ban 24
2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 26
2.1.4 Một số đặc điểm về nguồn nhân lực của Công ty 28
2.2 Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty HUDS 34
2.2.1 Xác định mục tiêu của công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối VP Công ty. 34
2.2.2 Xác định chu kỳ đánh giá 37
2.2.3 Phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại khối VP Công ty 37
2.2.4 Chu trình đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty 44
2.2.5 Lựa chọn và đào tạo người đánh giá 48
2.2.6 Phỏng vấn đánh giá 49
2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đánh giá thực hiện công việc thực hiện tại khối VP Công ty. 49
2.3.1 Môi trường bên ngoài 49
2.3.2 Môi trường bên trong 51
2.4 Những tồn tại và nguyên nhân của công tác ĐGTHCV tại khối VP Công ty. 52
2.4.1 Những mặt hạn chế 52
2.4.2 Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những hạn chế 53
2.4.2.1 Nguyên nhân từ phía ban lãnh đạo Công ty. 53
2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía Phòng tổ chức - hành chính 54
2.4.2.3 Nguyên nhân từ công tác phân tích công việc. 54
2.4.2.4 Nguyên nhân từ phía phỏng vấn đánh giá 54
2.4.2.5 Nguyên nhân từ phía người thực hiện đánh giá 55
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty HUDS 56
3.1 Định hướng phát triển của Công ty HUDS 56
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối VP Công ty HUDS 59
3.2.1 Hoàn thiện công tác phân tích công việc. 59
3.2.2 Hoàn thiện mục tiêu công tác đánh giá thực hiện công việc. 60
3.2.3 Hoàn thiện chu kỳ ĐGTHCV 60
3.2.4 Hoàn thiện phương pháp ĐGTHCV 60
3.2.4.1 Lựa chọn các tiêu chí ĐGTHCV 61
3.2.4.2 Thang đo đánh giá thực hiện công việc 63
3.2.5 Hoàn thiện quy trình ĐGTHCV 63
3.2.6 Người đánh giá 65
3.2.7 Phỏng vấn đánh giá 66
Kết luận 69
Danh mục tài liệu tham khảo 70
Phụ lục VIPhần mở đầu
Sự cần thiết nghiên cứu đề tài.
Hiện nay tình hình kinh tế thế giới có rất nhiều sự thay đổi với tốc độ nhanh chóng, để thích nghi với những thay đổi này Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ phát triển nhà ở và khu đô thị đã có rất nhiều sự thay đổi về quy mô, cơ cấu và hình thức hoạt động kinh doanh. Quá trình CNH-HĐH hiện nay ở nước ta cũng làm tăng các nhu cầu dịch vụ về nhà ở ngày một nhiều, để có thể tồn tại được và cạnh tranh phát triển thì Công ty HUDS rất cần có một lực lượng LĐ hùng hậu, làm việc hiệu quả vì đó là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất mà Công ty đang nắm giữ. Để có thể tìm hiểu được hiệu quả làm việc của đội ngũ CBCNV thì hoạt động quản trị nhân sự vô cùng quan trọng, đó là hoạt động đánh giá thực hiện công việc là không thể thiếu. Thực tế hiện nay cho thấy hoạt động ĐGTHCV chưa được thực hiện tốt ở Việt Nam nói chung, những lợi ích do hoạt động này mang lại còn hạn chế. Chính vì thế, sau thời gian thực tập tại Công ty HUDS em nhận thấy công tác ĐGTHCV mà Công ty thực hiện vẫn chưa được hoàn thiện để phục vụ hữu ích cho nhiều hoạt động quản trị nhân sự khác, nên em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty HUDS” nhằm đưa ra hướng giải pháp hữu ích, đem lại hiệu quả làm việc cao nhất cho đội ngũ CBCNV nói riêng và cho Công ty HUDS nói chung.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu : Công tác ĐGTHCV tại khối văn phòng (VP) Công ty HUDS.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi đối tượng: Công tác ĐGTHCV đang thực hiện tại khối VP Công ty.
+ Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2006 tới nay.
Mục đích nghiên cứu
- Xây dựng hệ thống lý luận về ĐGTHCV
- Phân tích thực trạng công tác ĐGTHCV tại khối VP Công ty HUDS.
- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác ĐGTHCV tại khối VP Công ty HUDS nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập: Quan sát thực tế, thu thập thông tin thứ cấp từ tài liệu sách vở, và từ phía Công ty.
- Phương pháp xử lý: Phương pháp tổng hợp thống kê; Phân tích; Đánh giá; So sánh.
Kết cấu đề tài: Gồm 3 chương
- Chương I: Cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc của tổ chức
- Chương II: Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty HUDS
- Chương III: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác đán giá thực hiện công việc tại khối văn phòng Công ty HUDS

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement