Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010751 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nƣớc ta có những đổi mới
sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế. Nền kinh
tế nƣớc ta chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận
hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội
chủ nghĩa là xu hƣớng tất yếu. Nó bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá - tiền
tệ và quan hệ thị trƣờng với quy luật khắt khe vốn có ngày càng chi phối mạnh mẽ
các hoạt động của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thƣơng mại nói
riêng.
Các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại là cầu nối
giữa sản xuất và tiêu dùng với chức năng chủ yếu là tổ chức và lƣu thông hàng
hoá. Đặc biệt quá trình tiêu thụ hàng hoá (bán hàng ) đƣợc coi là mấu chốt trong
họat động kinh doanh thƣơng mại, chính vì vậy hạch toán nghiệp vụ bán hàng hết
sức cần thiết. Để đạt đƣợc hiệu quả trong hoạt động bán hàng đòi hỏi doanh nghiệp
phải có hệ thống quản lý đồng bộ kết hợp một cơ chế hạch toán phù hợp. Đây
chính là công cụ để điều hành và quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động kinh
doanh trong doanh nghiệp.Để thực hiện tốt công tác quản lý và hoạt động có hiệu
quả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh một cách hợp lý. Vì vậy, để xác
định một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không một trong các khâu quan
trọng là dựa vào sự chính xác kịp thời của Công tác kế toán bán hàng và xác định
kết quả kinh doanh.
Nhận thức đƣợc vấn đề trên Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng đã sử
dụng kế toán nhƣ công cụ đắc lực của mình trong việc quản lý vốn tài sản. Công ty
quan tâm đến việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
kinh doanh nhằm tăng thu nhập cũng nhƣ lợi nhuận cho Công ty và thực hiện tốt
nghĩa vụ của nhà nƣớc. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế
toán bán hàng, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải
Phòng, em nhận thấy tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh và thực trạng của công tác này tại Công ty đƣợc giúp đỡ của
các anh chị phòng kế toán Công ty và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo: Dƣơng
Văn Biên, với những điều kiện đã đƣợc trang bị trong quá trình học tập tại trƣờng
em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động
kinh doanh tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng”.
Chuyên đề gồm 3 chƣơng:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và xác
định kết quả kinh trong doanh nghiệp thƣơng mại
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại
Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng.
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Gas Petrolimex
Hải Phòng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement