Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By shkts
#1010698 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay -một nền kinh tế tự do cạnh tranh
mở rộng quan hệ kinh tế với các nước khác trên thế giới. Với xu hướng đất nước
ngày càng phát triển -quy luật cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt
thì việc các doanh nghiệp, dù quy mô nhỏ hay lớn, hoạt động kém hiệu quả sẽ bị
đào thải là không thể tránh khỏi. Do đó muốn đứng vững trên thương trường,
cũng như muốn tối đa hóa lợi nhuận, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chính sách
kinh doanh hợp lý, đồng thời phải nắm bắt những thông tin về thị trường một
cách linh hoạt, liên tục và kịp thời. Điều đó đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp
phải có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng. Một mặt, giúp các nhà quản
lý trong việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, mặt khác, có
thể đoán được điều kiện kinh doanh trong thời gian tới và vạch ra chiến lược
kinh doanh phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ
giúp các nhà doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình tài chính hiện tại, đồng
thời xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân
tố đến tình hình tài chính. Không những thế nhu cầu về tài chính cho nền kinh tế,
cho từng doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề bức xúc luôn được các nhà quản
trị quan tâm hàng đầu. Vì vậy, phải làm gì để phân bổ tài chính hợp lý tạo nên lợi
nhuận ngày càng cao, bảo toàn được nguồn vốn là một yêu cầu cấp thiết và góp
phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển công nghiệp hóa -hiện đại hóa đất nước.
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ là một đơn vị thương mại, chịu sự chỉ đạo
trực tiếp của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Là một công ty kinh doanh thuộc
lĩnh vực xăng dầu, vận chuyển xăng dầu và rất nhiều loại hình kinh doanh khác
như: kinh doanh kho, cảng, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu… Kết hợp
với nhiều hình thức kinh doanh cả bán buôn lẫn bán lẻ, bán qua đại lý và Tổng
đại lý… thì lợi nhuận thu được của công ty được thể hiện qua bảng báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh hàng năm. Đó là một vấn đề trọng yếu mà hầu hết
doanh nghiệp nào cũng đã và đang quan tâm. Do đó để việc kinh doanh đạt được
hiệu quả thì bản thân công ty phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá mọi diễn biến
của công ty một cách khách quan, và thu thập các thông tin bổ ích về hoạt động
tài chính thông qua những phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó nhận định
được những mặt yếu kém cần sửa đổi và những mặt mạnh hay lợi thế cần
phát huy hơn nữa.
Phân tích tình hình tài chính là một công cụ cung cấp thông tin cho các
nhà quản trị, nhà đầu tư, nhà cho vay… và cho tất cả các đối tượng quan tâm đến
tài chính doanh nghiệp trên mỗi góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản
lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là
công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh
nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và cũng là chiến lược tồn tại lâu dài. Chính vì tầm
quan trọng đó nên đề tài “Phân tích tình hình tài chính” tại công ty xăng dầu
Tây Nam Bộ được chọn nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty
xăng dầu Tây Nam Bộ” là để đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng thanh toán,
hiệu quả hoạt động kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Qua đó,
tác giả có thể mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, và cũng với mong muốn đóng góp một phần
nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Dựa vào các báo cáo tài chính của công ty: Bảng cân đối kế toán, báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh để tiến hành:
 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty qua ba năm từ năm
2006 đến năm 2008.
 Phân tích tình hình biến động và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong
bảng cân đối kế toán.
 Phân tích tình hình biến động và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong
bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 Phân tích các tỷ số tài chính của công ty.
 Đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu về tình hình tài chính của công ty.
 Đề ra những giải pháp thiết thực để khắc phục và cải thiện tình hình tài
chính, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình hoạt động kinh doanh
của công ty.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Phạm vi về không gian
Quá trình nghiên cứu được thực hiện tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ.
1.3.2 Phạm vi về thời gian
Phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liên kề, từ năm
2006 đến năm 2008, để đánh giá thực trạng tài chính trong quá khứ, hiện tại và
xu hướng phát triển của công ty.
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Đề tài này không nghiên cứu tất cả các hoạt động của công ty mà chỉ phân
tích, đánh giá giới hạn ở lĩnh vực tài chính của công ty. Từ các báo cáo tài chính
của công ty sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục
tiêu nghiên cứu.
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU
Để thực hiện đề tài nghiên cứu này, tác giả đã dựa vào các giáo trình như:
“Phân tích hoạt động kinh doanh” của Phạm Văn Dược -Đặng Kim Cương, và
“Phân tích hoạt động doanh nghiệp” của Nguyễn Tấn Bình, “Tài chính doanh
nghiệp” của Nguyễn Minh Kiều… để tác giả tham khảo và vận dụng cách phân
tích các tỷ số tài chính chủ yếu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Ngoài ra, các
tài liệu này còn cung cấp nhiều khái niệm quan trọng góp phần hoàn thành
chương cơ sở lý luận. Qua phân tích các tỷ số tài chính sẽ đưa ra các kết luận tình
hình hoạt động của công ty đã tiến triển như thế nào từ trong quá khứ đến hiện tại
và tương lai. Từ đó đề ra giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của
công ty.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement