Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010613 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Ì. Lý do chọn đề tài
Hội nhập kinh tế thế giới là xu thế tất yếu và là một yêu cầu khách quan
đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển. Xu hướng này đã và
đang tạo ra những tác động ngày càng mạnh mẽ lên nền kinh tê Việt Nam,
đặc biệt sau khi nước ta trở thành thành viên chính thức của Tô chức
Thương mại Thế giới WTO. Tham gia WTO là tham gia sân chơi chung
của thị trưắng toàn cầu, là tham gia thị trưắng tài chính đang mắ rộng
phạm vị hoạt động gần như không biên giới, vừa tạo điều kiện tăng cưắng
hợp tác, vừa làm sâu sắc và gay gắt thêm quá trinh cạnh tranh.
Trong lĩnh vực ngân hàng, có thể hiểu hội nhập quốc tế là việc mắ cửa
về hoạt động ngân hàng của nền kinh tế đó với cộng đồng tài chính quốc tế
như các quan hệ tín dụng, tiền tệ và các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác,
cũng như là việc dỡ bỏ những cản trắ ngăn cách khu vực này với phần còn
lại của thế giới. Tiến trình hội nhập đòi hỏi các ngân hàng và các tổ chức
tài chính phi ngân hàng phải cạnh tranh trực tiếp với nhau để tồn tại và phát
triển. Kh i đó, lợi thế các nguồn lực truyền thống không còn là yếu tố chủ
chót. m à nhân tố "con người" sẽ trắ thành trung tâm, giữ vai trò quyết định
và càng quan trọng han đối với các ngân hàng thương mại nước ta khi có
tiềm lực về tài chính và cơ sở vật chất còn thua kém so với các Ngân hàng
thương mại nước ngoài.
Làm thế nào để có được một chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với
yêu cầu đổi mới, theo kịp và làm chủ được quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế đang là vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với hệ thống ngân hàng
Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam (Agribank) - thay mặt tiêu biểu cho các Ngân hàng Thương mại
Nhà nước hiện nay - nói riêng.
Xuất phát từ lý do trên, đề tài nghiên cứu "Chiến lược nguồn nhân lực
của Ngăn hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank trong
thời kỳ hội nhập WTO" đã được người viết lựa chọn.
2. Đ ố i tượng và phạm v i nghiên cứu
Đ ố i tượng nghiên cứu của Khóa luận là công tác triển khai chiến lược
nguồn nhân lực của NHNo&PTNT V N trong điều kiện Hội nhập kinh tế
quốc tế hậu WTO.
Phạm v i nghiên cứu là NHNo&PTNTO VN.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Nhận thức một các đây đủ và đúng đặn những cơ hội và thách thức đối
với hoạt động ngân hàng khi tham gia Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là
hậu WTO.
Nghiên cứu đánh giá thực trạng xây dựng và triển khai chiến lược
nguồn nhân lực của NHNo&PTNT V N trong tinh hình hiện nay.
Nêu bật những tồn tại và nguyên nhân nhằm đưa ra đề xuât phương
hướng, giải pháp để NHNo&PTNT V N có chiến lược nguồn nhân lực phù
họp, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chiến lược nguồn nhân lực trong bối
cảnh hậu WTO.
4. Phuong pháp nghiên cứu
Đe tài được nghiên cứu trên cơ sờ két hợp các phương pháp phân tích -
tổng hợp kết hợp lý luận với thực tiễn, đi từ cái chung đến cái riêng, từ
phân tích đến đánh giá trên cơ sở những số liệu thống kê của
NHNo&PTNT VN qua các năm, từ đó đưa các giải pháp và kiến nghị hoàn
thiện.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement