Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010424 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, vấn đề việc làm là mối quan tâm lớn của toàn nhân loại cũng như của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thúc đẩy mục tiêu tạo việc làm đầy đủ cho mọi người để tạo thu nhập và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống là ưu tiên số một trong chính sách kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta luôn lấy con người làm trung tâm, coi phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội làm việc; một mặt, là điều kiện để phát huy được tiềm năng lao động, nguồn nội lực to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống. Mặt khác, cũng là hướng cơ bản để xóa đói giảm cùng kiệt bền vững. Đặc biệt trong điều kiện nước ta tài nguyên, đất đai không nhiều, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất còn nghèo, đang trong quá trình hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa. Việc đầu tư phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người là đầu tư có hiệu quả nhất để tăng trưởng và phát triển kinh tế, là đi tắt, đón đầu, chống nguy cơ tụt hậu và chủ động tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế.
Hà Tĩnh là một tỉnh mới được tái lập năm 1991, với diện tích tự nhiên 5.998 km2, dân số gần 1.300.000 người, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, kết cấu hạ tầng thấp kém, đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh các khu kinh tế, cụm công nghiệp. Lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ còn thấp, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu, vấn đề bảo đảm việc làm còn là một thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở tỉnh Hà Tĩnh. Mặt khác, dân số đông, lực lượng lao động dồi dào, ngành nghề và dịch vụ kém phát triển đã và đang là nguồn gốc tạo nên sự bức xúc ngày càng lớn về việc làm ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.
Nghiên cứu đề xuất phương hướng và tìm ra những giải pháp hữu hiệu để sử dụng hợp lý nguồn lao động trên địa bàn tỉnh đang là một đòi hỏi cấp bách, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, vì vậy, tui chọn đề tài: "Việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh" làm luận văn tốt nghiệp, một mặt để hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên môn của mình và mặt khác, quan trọng hơn là mong muốn được đóng góp vào nhiệm vụ nêu trên của tỉnh nhà.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Trong những năm gần đây, có một số tác giả đã đề cập đến các khía cạnh mà đề tài nghiên cứu quan tâm. Trong số đó có:
- PGS.TS. Trần Việt Tiến, "Chính sách Việc làm ở Việt Nam, thực trạng và định hướng hoàn thiện", tạp chí Kinh tế phát triển số 181 tháng 7 năm 2012. Bài viết làm rõ thực trạng chính sách việc làm ở nước ta hiện nay, từ đó đưa ra định hướng hoàn thiện chính sách việc làm tới năm 2020.
- Thạc sĩ Nguyễn Thúy Hà (2013): "Chính sách việc làm: Thực trạng và giải pháp-chính sách", Trung tâm nghiên cứu khoa học - Viện nghiên cứu lập pháp. Tác giả đi từ việc phân tích vai trò của việc làm, thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta, những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách vệc làm.
- Bài viết của nghiên cứu sinh Phạm Thị Bạch Tuyết: “Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với lao động ở Việt Nam hiện nay”, số 60, năm 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tác giả đi sâu vào các vấn đề như: Thực trạng lao động - việc làm ở Việt Nam, những thách thức trong lĩnh vực lao động - việc làm ở Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm giải quyết việc làm, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế...
- Thạc sỹ Nguyễn Văn Sơn (2010) “Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động ở Hà Tĩnh” và một số bài viết của một số chuyên gia trong lĩnh vực việc làm.
Trong đó các tác giả đi sâu vào các vấn đề như: Kết quả giải quyết việc làm, những mặt yếu kém và bất cập, phương hướng giải quyết việc làm, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế...
Tuy nhiên, các phương hướng và giải pháp của các công trình trên không phù hợp với tình hình của Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, vì hiện nay, Hà Tĩnh đã đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư, trong đó có những dự án đầu tư của nước ngoài lên đến 17 tỷ USD, Khu Kinh tế Vũng Áng được đánh giá là một trong 5 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, Hà Tĩnh đang trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh, kinh tế đang tăng trưởng nóng, đồng thời thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII: “Phấn đấu đến năm 2020, Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiêp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển” [20, tr. 2] thì cần đánh giá đúng thực trạng giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh, đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm cho lao động Hà Tĩnh giai đoạn tiếp theo.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế thị trường; vận dụng để đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát những vấn đề cơ bản về lao động, việc làm và thất nghiệp; làm rõ những yếu tố tác động đến giải quyết việc làm trong nền kinh tế thị trường, để làm cơ sở cho việc phân tích tình hình giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tĩnh;
- Phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tĩnh từ 2010 - 2014, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế;
- Đề xuất quan điểm, những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement