Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008912 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
NỘI DUNG MƠN HỌC
CHƯƠNG 1: Giới thiệu Phương pháp định
lượng trong Quản lý.
CHƯƠNG 2: Quy hoạch tuyến tính.
CHƯƠNG 3: Cơ sở lý thuyết ra quyết định.
CHƯƠNG 4: Bài toán vận tải.
CHƯƠNG 5: Quản lý kho.
CHƯƠNG 6: Ra quyết định đa mục tiêu.
CHƯƠNG 7: Lý thuyết sắp hàng.
NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)
Chương 8: Phân tích thành phần chính (PCA).
Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha &
KMO
Chương 10: Phương pháp AHP
Chương 11: Qui hoạch động
Chương 12: Hoạch định dự án
Chương 13: Xích Markov
Chương 14: Lý thuyết trò chơi.
Chương 15: Mô phỏng Monte Carlo.
GIỚI THIỆU
Phân tích nhân tố các thành phần chính
chuẩn hóa (PTNT) là một phương pháp
phân tích dữ liệu (định tính) cho phép:
 Nhận biết xu thế chính của tập hợp
dữ liệu khảo sát;
 Đánh giá và sắp hạng các cá nhân
nghiên cứu dựa vào các đặc trưng
(biến định lượng) của chúng.
GIỚI THIỆU
 Đây là một phương pháp phân
tích định tính dựa trên cơ sở giá trị
các biến định lượng liên kết với
từng cá nhân (hay khảo sát).
 Mỗi biến sẽ được đánh giá theo
một thang điểm thích hợp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement