Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008317 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
Do hoàn cảnh lịch sử và kinh tế, ngành kinh doanh bảo hiểm ở nước ta có quá
trình phát triển tương đối ngắn so với thế giới. Trong suốt một thời gian dài từ khi thống
nhất đất nước (năm 1975) cho đến năm 1993, cả nước chỉ có duy nhất một công ty bảo
hiểm. Đó là doanh nghiệp Nhà nước - Tổng Công ty bảo hiểm Việt nam - trực thuộc Bộ
Tài Chính.Thị trường bảo hiểm Việt nam chỉ thật sự khởi động sau ngày 18/12/1993 khi
Chính phủ ban hành Nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, Chính phủ
khuyến khích thành lập thêm một số công ty bảo hiểm thuộc nhiều thành phần kinh tế
khác nhau. Tình trạng độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm bị xoá bỏ. Từ đây,
hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt nam bắt đầu có sự cạnh tranh giữa các công ty.
Thực chất của họat động kinh doanh bảo hiểm là các doanh nghiệp bảo hiểm chấp
nhận rủi ro mà bên tham gia bảo hiểm chuyển giao cho họ, đồng thời chấp nhận trả tiền
bảo hiểm hay bồi thường cho bên tham gia bảo hiểm khi có các sự kiện bảo hiểm xảy
ra.Đổi lại doanh nghiệp sẽ thu được phí bảo hiểm. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh
của mình các doanh nghiệp bảo hiểm thường tái bảo hiểm các thương vụ bảo hiểm lớn
cho một doanh nghiệp bảo hiểm thứ hai gọi là tái bảo hiểm. Nghiệp vụ tái bảo hiểm có
vai trò rất quan trọng trong việc tồn tại và phát triển đối với các doanh nghiệp bảo hiểm
đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ đang hoạt động tại Việt Nam. Và để hiểu tại
sao nó lại có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ, chúng em đã
chọn đề tài “Tại sao tái bảo hiểm lại giúp các công ty bảo hiểm nhỏ tồn tại và phát
triển” làm đề tài nghiên cứu sau đây.
Mục lục
Lời mở đầu
I.Tổng quan về tái bảo hiểm 1
1.Khái niệm 1
2.Phương diện pháp lý 1
3.Sự cần thiết phải tiến hành tái bảo hiểm 1
4.Phân loại 2
5.Các cách tái bảo hiểm 2
II.Lợi ích đối với công ty bảo hiểm nhỏ khi thực hiện dịch vụ tái bảo hiểm 3
1.Những khó khăn của các công ty bảo hiểm nhỏ 3
2.Lợi ích của tái bảo hiểm đối với các Công ty bảo hiểm nhỏ 4
III.Thực trạng và giải pháp đối với thị trường tái bảo hiểm hiện nay 8
1.Thực trạng thị trường tái bảo hiểm hiện nay 8
2.Giải pháp thúc đẩy dịch vụ tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đặc biệt là
các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ 10
Kết luận
I.Tổng quan về tái bảo hiểm:
1. Khái niệm:
Tái bảo hiểm là phương pháp phân tán rủi ro mà Người bảo hiểm sử dụng để nhượng một
phần trách nhiệm trước đối tượng được bảo hiểm cho người bảo hiểm khác bằng hợp
đồng tái bảo hiểm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement