Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008131 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
1.1 Dự án đầu tư xây dựng công trình 3
1.1.1. Dự án đầu tư 3
1.1.1.1 Khái niệm 3
1.1.1.2 Sự cần thiết phải tiến hành đầu tư theo dự án: 4
1.1.2. Dự án đầu tư xây dựng công trình 5
1.1.2.1. Khái niệm: 5
1.1.2.2.Phân loại: 6
1.1.2.3 Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 9
1.2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 13
1.2.1 Khái niệm quản lý dự án 13
1.2.2 Các hình thức quản lý dự án 14
1.2.2.1 Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: 14
1.2.2.2. Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án: 15
1.2.2.3. Hình thức chìa khoá trao tay: 16
1.2.2.4 Hình thức tự làm 16
1.2.3. Nội dung quản lý dự án 17
1.2.3.1. Quản lý kinh phí dự án 18
1.2.3.2 Quản lý tiến độ thực hiện dự án 18
1.2.3.3. Quản lý chất lượng công trình 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TẠI BQL DỰ ÁN CỦA TW 20
2.1 Các dự án đầu tư xây dựng công trình của TW 20
2.1.1. Giới thiệu về BQL dự án của TW: 20
2.1.2 Đặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng công trình của TW: 23
2.1.3.Quy trình thực hiện đầu tư 26
2.2. Thực trạng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án của TW: 28
2.2.1. Đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước: 28
2.2.2 Đối với các dự án thuộc nguồn vốn Ngân sách Đảng 31
2.2.3. Các dự án thuộc nguồn vốn tự đóng góp: 34
2.3. Đánh giá quá trình thực hiện các dự án đầu tư: 37
2.3.1. Các mặt đã đạt được: 37
2.3.1.1. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn được giao: 37
2.3.1.2 Đa phần các dự án đều thực hiện đúng tiến độ 39
2.3.2. Những hạn chế 40
2.3.2.1. Khâu chuẩn bị đầu tư triển khai còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án: 40
2.3.2.2. Thu hồi vốn đóng góp còn chậm: 41
2.3.2.3. Tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu: 41
2.3.2.4. Chất lượng một số công trình chưa được đảm bảo: 43
2.3.2.5 Chi phí quản lý còn lớn: 43
2.3.3. Nguyên nhân 44
2.3.3.1. Thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng công trình còn rườm rà................................................................................................................44
2.3.3.2. Các phương án thay đối liên tục: 45
2.3.3.3. Hệ thống thông tin quản lý còn yếu, chưa phục vụ đắc lực cho công tác quản lý 46
2.3.3.4. Thủ tục thu vốn góp còn nhiều hạn chế 46
2.3.3.4. Hạn chế về nhân lực 47
2.3.3.5. Hạn chế về cơ sở vật chất 47
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT TẠI BQL DỰ ÁN CỦA TW 49
3.1. Phương hướng: 49
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư XDCT tại BQL của TW 50
3.2.2.1. Áp dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý dự án: 50
3.2.2.2. Giải pháp để đảm bảo tiến độ: 50
3.2.2.3. Phát triển nguồn nhân lực: 52
3.2.2.4. Xây dựng quy chế thu vốn góp 53
3.2.2.4. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý dự án 53
3.2.2.5. Cải tạo cơ sở vật chất: 54
3.3. Một số kiến nghị đối với Văn phòng trung ương Đảng và Bộ Xây dựng: 54
KẾT LUẬN 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

LỜI MỞ ĐẦU
Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện được chức năng lãnh đạo của mình Đảng cũng cần đến những nguồn nhân lực và vật lực nhất định. Do đó, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Đảng là công việc có ý nghĩa quan trọng nhất là đối với các các cơ quan Đảng ở TW bởi đây là nơi tập trung bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại, các hoạt động đối ngoại của Đảng.
Văn phòng TW Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho BCH TW trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được giao cho nhiệm vụ là chủ tài sản của TW Đảng; trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của các cơ quan Đảng ở TW,có nhiệm vụ phải đảm bảo điều kiện vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của BCH TW Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bảo đảm tài chính trụ sở làm việc cho các cơ quan Đảng ở TW. Do đó, văn phòng TW Đảng là chủ đầu tư của nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình. BQL dự án các công trình xây dựng của TW (gọi tắt là BQL dự án của TW) được thành lập để thực hiện chức năng quản lý các dự án này.
Trong những năm qua, BQL dự án đã tiến hành nhiều dự án lớn phục vụ đắc lực cho các hoạt động của BCH TW Đảng trực tiếp là Bộ Chính Trị, Ban bí thư và các cơ quan Đảng ở TW. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý các dự án không phải là không có những hạn chế cần khắc phục. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của các dự án này, việc hoàn thiện công tác quản lý dự án ở BQL dự án của TW là một việc làm cần thiết, quan trọng. Vì vậy, em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại BQL dự án của TW” để nghiên cứu.


Đề tài gồm có 3 chương:
Chương I: Khái quát về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chương II: Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại BQL dự án của TW
Chương III: Một số kiến nghị
Trong quá trình nghiên cứu do những hạn chế về kiến thức cũng như những hạn chế về mặt tài liệu; đặc biệt do có nhiều dự án thuộc diện bí mật quốc gia, bí mật của Đảng nên không được phép tiếp cận. Do đó, luận văn chỉ đề cập trong giới hạn các dự án được phép công khai nên những đánh giá có thể chưa được toàn diện và không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các giảng viên cũng như của các bạn sinh viên.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement