Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007565 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luồng gió đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đã thổi các khái niệm và lý thuyết
quản trị tài chính và ỉài chính công ty tử các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, vào
Việt Nam. Từ đó đến nay, những khái niệm quản trị và lý thuyết tài chính công
ty từng bước được học tập và truyền bá vào Việt Nam. Thẳng thắn mà nói đấy
là một đóng góp quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là làm sao ứng dụng
được các khái niệm và lý thuyết tài chính được xây dựng và phát triển từ các
nước tiến tiến vào bối cảnh của Việt Nam.
Phần lớn các sách tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính đả xuất
bản ở Việt Nam từ trước đến nay đều cố gắng và chỉ dừng lại ỏ mức độ biên
dịch và giới thiệu các khái niệm và lý thuyết tài chính công ty ở Mỹ vào Việt
Nam, chứ chưa làm rõ và nhấn mạnh đến cách thức cũng như khả năng ứng
dụng các khái niệm và lý thuyết này như thế nào ? Kết quả là độc giả, nhất là
các bạn sinh viên chưa trải nghiệm qua thực tiễn, cảm giác khó hiểu và bối rối
khi vận dụng vào thực tiễn. Góp phần chia sẻ khó khán này, tui đã bỏ ra thời
gian và công sức học tập có hệ thống qua chương trình thạc sĩ và tiến sĩ quản
trị kinh doanh ở nước ngoài, tự đọc và nghiên cứu qua khoảng 10 quyển sách
về quản trị tài chính (Pinancia! Management) và tài chính công ty (Corporate
pinance) trong suốt 10 nám trời cùng với kinh nghiệm tư vấn và lán lộn với các
doanh nghiệp Việt Nam để viết và xuất bản quyển Tài chính doanh nghiệp :
Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam. Quyển
sách này nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khải niệm và lý thuyết quản trị
tài chính và tài chính công ty được trỉnh bầy trong cảc tác phẩm nổi tiếng của
các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Dơ vậy, nội dung quyển sách này thể hiện
sự vận dụng vào Việt Nam các khái niệm và lý thuyết tài chính từ :
1. Van Home, J.c., and Wachowicz, J.M., (2001), Pundamentals of
Pinancial Management, 11^*^ Edition, Prentice Hali.
2. Ross, Westerfỉeld and Jordan : Pundamentals of Corporate Pinance,
Seventh edition, 2005, McGraw-Hill lrwin.
3. Ross, S.A., Westerfieỉd, R .w „ Jaffe, J.F., (2002), Corporate Pìnance,
6*^ Edition, McGraw-Hill and lrwin.
4. Ross, S,A.. Westerfield, R.w., Jaffe, J.F., (2005), Corporate Pinance,
7^^ Edition, McGraw~Hill and !rwin.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement