Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007454 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng liên doanh Việt Nga
-3 -
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Dịch vụ tín dụng là dịch vụ mang lại nguồn thu chính cho các Ngân
hàng. Trong ñó, dịch vụ tín dụng doanh nghiệp thường chiếm doanh số
cho vay và thu lãi cao nhất.
Hiện tại, số lượng các Ngân hàng thương mại trên ñịa bàn thành phố
Đà Nẵng gia tăng không ngừng, mức ñộ cạnh tranh giữa các Ngân hàng
ngày càng khốc liệt. Việc nâng cao chất lượng cho vay ñể thu hút các
khách hàng doanh nghiệp ñang là mối quan tâm hàng ñầu của các Ngân
hàng.
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Đà Nẵng (VRB ĐN) chỉ mới ra ñời
và hoạt ñộng ñược hơn một năm. Với lợi thế về nguồn vốn USD, mục
tiêu kinh doanh các năm ñến của Ngân hàng là tập trung cho vay các
doanh nghiệp; ñặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có uy tín trên
ñịa bàn thành phố. Với bề dày hoạt ñộng còn non trẻ, ñể tận dụng lợi thế
sẵn có, việc tìm ra giải pháp ñể nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng
doanh nghiệp là hết sức cấp bách ñối với Ngân hàng này.
Xuất phát từ thực tế ñó, ñề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN
HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG” ñược
chọn nghiên cứu.
2. Mục ñích nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng, cụ thể là
ñối với dịch vụ tín dụng Doanh nghiệp. Điều kiện ñể nâng cao chất lượng
dịch vụ tín dụng ñối với hoạt ñộng này.
- Phân tích và ñánh giá thực trạng về chất lượng dịch vụ tín dụng
doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga-Chi nhánh Đà Nẵng
(VRB ĐN).
- Nghiên cứu và trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp của VRB ĐN.
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
3.1. Cách tiếp cận
Xuất phát từ nền tảng cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ nói chung
và chất lượng dịch vụ tín dụng nói riêng của NHTM, luận văn ñi sâu
nghiên cứu về thực trạng và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng
dịch vụ tín dụng của NHTM ñối với các doanh nghiệp.
Căn cứ vào các chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ tín dụng, luận
văn sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng dịch vụ tín dụng
doanh nghiệp của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga-Chi nhánh Đà Nẵng
(VRB ĐN) trong giai ñoạn 2008-Quý 2/2010
Trên cơ sở ñó, các giải pháp và kiến nghị sẽ ñược trình bày ñể góp
phần nâng cao chất lượng ñối với dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân
hàng này.
3.2. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn kết hợp một số phương pháp trong nghiên cứu khoa học là:
- Phương pháp duy vật biện chứng
- Phương pháp duy vật lịch sử
- Phương pháp tiếp cận hệ thống
- Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương
pháp thống kê, phương pháp chuyên gia.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Tất cả các vấn ñề về lý luận và thực tế hoạt ñộng tín dụng doanh
nghiệp tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga-Chi nhánh Đà Nẵng (VRB
ĐN) trong giai ñoạn 2008-Quý 2/2010.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement