Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1005727 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Lời nói đầu 3
Chương 1
Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng thương mại 9
1.1.Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 9
1.1.1.Vốn chủ sở hữu 9
1.1.2.Vốn nợ 10
1.2.Quản lý nguồn vốn 12
1.2.1.Sự cần thiết phải quản lý nguồn vốn của ngân hàng TM 12
1.2.2.Nội dung quản lý nguồn vốn 12
Chương 2
Nghiệp vụ cho vay và cho thuê tài chính 18
2.1.Những quy định chung về cho vay 18
2.1.1. Khái niệm và đối tượng cho vay 18
2.1.2.Nguyên tắc và điều kiện cho vay 18
2.1.3.Quy định về những đảm bảo an toàn trong cho vay 21
2.1.4.Định giá khoản cho vay 26
2.1.5.Quy trình cấp tín dụng 28
2.1.6.Phương pháp cho vay 41
2.2.Vay ngắn hạn 43
2.2.1.Cho vay sản xuất kinh doanh 44
2.2.2.Cho vay tiêu dùng 60
2.3.Cho vay trung và dài hạn 63
2.3.1.KháI niệm và đặc điểm 63
2.3.2.Các hình thức cho vay trung dài hạn 64
2.4.Cho thuê tài chính 100
2.4.1.Khái niệm ,các hình thức và lợi ích của nghiệp vụ cho thuê tài chính. 100
2.4.2.Số tiền,thời hạn cho thuê và kỹ thuật tính tiền thuê 114
Chương 3
Nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng TM 120
3.1.Thanh toán trong nước 120
3.1.1.Thanh toán bằng tiền mặt 120
3.1.2.Thanh toán không dùng tiền mặt 121
3.1.3.Các dịch vụ thanh toán khác 142
3.1.4.Nghiệp thanh toán giữa các ngân hàng 144
3.2.Thanh toán quốc tế 155
3.2.1.Các phương tiện thanh toán quốc tế chủ yếu 155
3.2.2.Các cách thanh toán quốc tế 163
Chương 4
Các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng TM 175
4.1.Nghiệp vụ đầu tư 175
4.1.1.Kinh doanh chứng khoán 175
4.1.2.Nghiệp vụ đầu tư khác 177
4.2.Kinh doanh ngoại tệ 178
4.2.1.Các cách giao dịch 178
4.2.2.Các nghiệp vụ kinh doanh 188
4.3.Kinh doanh vàng bạc đá quí 191
4.3.1.Các nghiệp vụ kinh doanh vàng bạc đá quí gồm 192
4.3.2.Các loại thanh toán vàng bạc đá quí bao gồm 192
4.4.Bảo lãnh ngân hàng 194
4.4.1.KháI niệm và các loại bảo lãnh 194
4.4.2.Điều kiện và qui trình bảo lãnh 200
4.5.Dịch vụ uỷ thác 203
4.5.1.Khái niệm 203
4.5.2.Các loại dịch vụ uỷ thác 204
4.6.Dịch vụ thông tin tư vấn 206
Chương 5
Quản lý rủi ro và Marketing ngân hàng 208
5.1.Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh NHTM 208
5.1.1.Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng 208
5.1.2.Rủi ro lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất 221
5.1.3.Rủi ro hối đoái và quản lý rủi ro hối đoái 229
5.1.4.Rủi ro thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản 232
5.2.Marketing ngân hàng 243
5.2.1.Những vấn đề cơ bản về marketng ngân hàng 243
5.2.2.Nội dung của Marketng ngân hàng 247
Chương 6
Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTM 263
6.1.Mục đích phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng 263
6.1.1.Đối với NHTM 263
6.1.2.Đối với cơ quan quản lý 264
6.1.3.Đối với công chúng 264
6.2.đối tượng phân tích 265
6.3.Căn cứ và phương pháp phân tích 265
6.3.1.Căn cứ 265
6.3.2.Phương pháp phân tích 266
6.4.Nội dung phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh NH 268
6.4.1.Phân tích đánh giá về vốn tự có của NH(capitan-c) 268
6.4.2. Phân tích đánh giá chất lượng tài sản có(asset quality-a) 273
6.4.3.Đánh giá về năng lực quản lý (Management ability-M) 278
6.4.4.Đánh giá về khả năng sinh lời(Earning-E) 279
6.4.5.Phân tích đánh giá tình hình dự trữ và thanh khoản(Liquidity-L) 288
6.5.Đánh giá xếp loại ngân hàng 292
Phụ lục 295
Danh mục tài liệu tham khảo 324

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement