Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005132 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Lý do chọn đề tài.
Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh tế tư
nhân (KTTN), trong đó có doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân (KVTN) đã được thừa
nhận và phát triển rộng khắp trên cả nước. Thực tế, doanh nghiệp thuộc KVTN đang
dần chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp thuộc khu vực
này đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn số lượng, chiếm tỷ lệ ngày
càng cao trong cơ cấu kinh tế - xã hội ở nước ta.
Các doanh nghiệp thuộc KVTN có một khả năng thích ứng cao và có khả năng
tạo được “sức bật” cho nền kinh tế nước nhà. Thực tế cho thấy, chỉ trong vòng hai
năm, sau hai cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế trên thế giới nổ ra năm 2008, nhiều
doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm, vốn lớn đến hàng trăm tỷ USD
cũng phải chấp nhận thua cuộc với “cơn sóng dữ dội” này. Ở Việt Nam, không ít tập
đoàn, tổng công nghiệp công ty lớn của Nhà nước phải lao đao, nhiều đơn vị đứng
trước bờ vực phá sản. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thì trong khủng
hoảng, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ trụ lại được chiếm tới trên 90%, và đây cũng là
tỷ lệ phổ biến ở các nước phát triển. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các
doanh nghiệp thuộc KVTN lại có hiệu quả đầu tư cao hơn rất nhiều so với doanh
nghiệp khu vực Nhà nước và doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Doanh
thu trên tổng tài sản của các doanh nghiệp thuộc KVTN cũng cao hơn các doanh
nghiệp thuộc khu vực khác; Nếu so sánh về doanh thu thì trong 1 tỷ đồng tài sản,
doanh nghiệp thuộc KVTN sẽ tạo ra được 1,18 tỷ đồng doanh thu, còn các doanh
nghiệp thuộc khu vực Nhà nước chỉ tạo ra được 0,80 tỷ đồng và khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài tạo ra 0,89 tỷ đồng doanh thu.[33, tr. 1 – 2]
Với những kết quả đạt được, doanh nghiệp thuộc KVTN đã góp phần giải
phóng sức sản xuất, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, thực hiện công
nghiệp nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
(SXKD), tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị -
xã hội cho đất nước.Bên cạnh những thành công đáng ghi nhận đó, doanh nghiệp
thuộc KVTN ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Điều đó thể hiện ở
quy mô nhỏ, vốn đầu tư SXKD ít, công nghệ, khoa học kỹ thuật (KHKT) lạc hậu, trình
độ quản lý yếu kém, khả năng cạnh tranh thấp,… Nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực
này gặp không ít khó khăn trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình
theo kịp với sự phát triển của xã hội.
Tỉnh Trà Vinh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trà
Vinh là điểm đầu tư trong chiến lược phát triển của Chính phủ, thực hiện quyết
định 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày
30/6/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp, Thông tư liên tịch số
05/2011/TTLT-BKHĐT ngày 31/3/2011 và công văn số 4695/BKHĐT-PTDN ngày
21/7/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch phát triển doanh nghiệp tư
nhân giai đoạn 2011-2015.... Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5
năm đạt 11,36%, cao hơn 1,24% so với giai đoạn 2001 – 2005 là 10,02%. Ước tính
giá trị tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn năm 2010 tăng gấp 2 lần so với năm
2005. Cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương
mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Nhìn chung, việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo ngành đã diễn ra theo hướng giảm dần tỷ trọng Nông - Lâm - Ngư -
Nghiệp, tăng dần tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng và Thương mại - Dịch vụ. Thu
nhập bình quân đầu người tăng bình quân 10,14%, đến năm 2010 đạt 13,65 triệu
đồng.[12, tr.10-11]. Các doanh nghiệp tư nhân không chỉ góp phần đáng kể vào
GDP của tỉnh mà còn giải quyết được nhiều vấn đề xã hội đang tồn đọng như:
giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho một
số bộ phận người dân, thu hẹp khoảng cách nông thôn với thành thị,…
Tỉnh Trà Vinh là nơi có nhiều tiềm năng để cho các doanh nghiệp có thể khẳng
định được vị thế của mình. Thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trong và
ngoài nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận
lợi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp thuộc KVTN, nhằm
khơi dậy và phát huy các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng doanh
nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của nước nhà. Hiện nay, doanh
nghiệp thuộc KVTN tỉnh Trà Vinh vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có
hệ thống về thực trạng phát triển cũng như mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát
triển; Những đóng góp của các doanh nghiệp thuộc KVTN cho tỉnh trong thời gian qua
còn nhiều hạn chế, một số doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về nhiều mặt. Với
tiềm năng sẵn có thì các doanh nghiệp thuộc KVTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vẫn
chưa phát huy hết được khả năng, tiềm năng vốn có của nó. Vì thế, việc nghiên cứu
thực tế hoạt động của các doanh nghiệp thuộc KVTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để rút
ra những nguyên nhân của những kết quả, cũng như những tồn tại yếu kém, từ đó rút
ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của loại hình doanh
nghiệp này là tất yếu khách quan và cấp bách.
Vì những lẽ trên, tui quyết định chọn vấn đề: “Phát triển doanh nghiệp thuộc
khu vực tư nhân ở tỉnh Trà Vinh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp đại học chuyên
ngành Sư phạm Giáo dục Công dân. Hy vọng với đề tài này sẽ giúp cho tui hiểu thêm
về sự phát triển của doanh nghiệp thuộc KVTN ở Việt Nam nói chung và sự phát triển
của doanh nghiệp thuộc KVTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng. Đồng thời cũng
với mong muốn góp một phần sức mình vào sự đóng góp ý kiến cho tỉnh nhà trong sự
nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển doanh nghiệp thuộc
KVTN, luận văn làm rõ thực trạng phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN ở tỉnh Trà
Vinh hiện nay; Đồng thời, đưa ra những luận cứ khoa học để xác định những mục tiêu,
phương hướng, các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN ở
tỉnh Trà Vinh trong thời gian sắp tới.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Để làm rõ mục đích trên, luận văn thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển
doanh nghiệp thuộc KVTN.
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh thời kỳ từ năm 2004 đến 2010, từ đó đánh giá những kết quả đạt
được và những khó khăn hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế đó
trong quá trình phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Xác định mục tiêu và đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm
phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2015. Đưa ra
những kết luận nhằm khẳng định tầm quan trọng của việc cần phát triển doanh
nghiệp thuộc KVTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để tạo động lực để phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Trà Vinh.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tìm hiểu về những vấn đề cơ sở lý luận, thực trạng, mục tiêu, phương
hướng và giải pháp để phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN ở tỉnh Trà Vinh.
Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu phát triển doanh nghiệp thuộc KVTN với bốn
loại hình tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp là: Doanh nghiệp tư nhân,
Công nghiệp ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần và Công ty hợp danh.
Về thời gian từ năm 2004 đến nay; xác định mục tiêu, đề xuất phương hướng và
các giải pháp đến năm 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp
logic, tổng kết thực tiễn để tiếp cận vấn đề, các phương pháp thống kê, so sánh, phân
tích, tổng hợp…
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các
bảng biểu, biểu đồ, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 7 tiết.
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực tư
nhân.
Chương II: Thực trạng phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân ở Trà
Vinh giai đoạn từ năm 2004 đến nay.
Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp tư
nhân ở tỉnh Trà Vinh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement