Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005009 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư
liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được đối với sản xuất nông - lâm
nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là nền tảng
cho sự sống của con người và nhiều sinh vật khác. Đất đai là điều kiện đầu
tiên và cần thiết đối với tất cả các ngành sản xuất và hoạt động của con người.
Cho nên việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết
sức quan trọng.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cùng với áp
lực về sự gia tăng dân số làm cho diện tích đất ngày càng bị thu hẹp. Đồng
thời quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ làm cho đất đai ngày càng có giá trị
kinh tế cao. Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất là một trong những
nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Đây là bước tạo lập cơ sở pháp lý đầu
tiên để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Để nắm bắt
được tình hình giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất thì việc đánh giá công tác
này là rất cần thiết, nhằm tìm ra khó khăn, nguyên nhân từ đó đề ra những giải
pháp khắc phục nhằm làm tăng hiệu quả trong quá trình sử dụng đất.
Đồng Hỷ là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Thái
Nguyên. Trong những năm gần đây việc sử dụng đất đai có nhiều biến động.
Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất không chỉ có ý nghĩa quan trọng
trong quản lý đất đai của Nhà nước mà nó còn có ý nghĩa ảnh hưởng tới đời
sống của các chủ thể sử dụng đất được giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.
Chính vì vậy, việc đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên
địa bàn huyện nhằm tìm ra những thiếu sót và tồn tại tìm ra các biện pháp
khắc phục nâng cao hiệu quả sử dụng đất là điều rất cần thiết.
Xuất phát từ những yêu cầu đó, được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà
trường, Ban chủ nhiệm Quản lý Tài nguyên và sự hướng dẫn của cô giáo TS.
Nguyễn Thị Lợi em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác giao
đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái
Nguyên giai đoạn 2011 - 2013”.
1.2. Mục đích của đề tài
- Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn
huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục mặt yếu kém, phát huy những mặt đã
đạt được, tăng cường hiệu quả đối với công tác này trong thời gian tới để công
tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất đạt hiệu quả cao nhất.
1.3. Yêu cầu của đề tài
- Nắm vững những quy định trong các văn bản pháp luật, pháp quy của
nhà nước của địa phương về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.
- Các số liệu điều tra thu thập và sử dụng phải đầy đủ khách quan,
chính xác và trung thực.
- Tìm ra các mặt hạn chế, đề xuất các hướng giải quyết phải có tính khả
thi phù hợp với tình hình địa phương trong thời gian tới.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
* Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu:
- Tìm hiểu và nắm vững các kiến thức về Luật Đất đai nói chung, công
tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất nói riêng.
- Giúp sinh viên gắn lý thuyết với thực tiễn để củng cố thêm cho bài
học trên lớp.
* Ý nghĩa thực tiễn:
- Tìm ra những mặt ưu, nhược điểm của công tác quản lý Nhà nước về
đất đai, công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của địa phương từ đó
đưa ra cách khắc phục khó khăn trong thời gian tới.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement