Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005002 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………6
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ....................................................9
1.1. DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ…………………………………..9
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ…………………………..9
1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ…………………………..12
1.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế….21
1.2. CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHTM..25
1.2.1 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ………………....25
1.2.2 Các hình thức cho vay của NHTM đối với các DNVVN…….26
1.3 HIỆU QUẢ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ…28
1.3.1 Quan điểm về hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ..28
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay………………………29
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ……………………………………………………31
1.3.3.1 Ảnh hưởng từ các nhân tố khách quan……………….31
1.3.3.2 Ảnh hưởng từ các nhân tố chủ quan………………….32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG VPBANK………………………………...35
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VPBANK……………………………...35
2.1.1 Lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức………………………...35
2.1.1.1 Lĩnh vực hoạt động………………………………………35
2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức…………………………………………...36
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank…………………..38
2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn…………………………………38
2.1.2.2 Hoạt động tín dụng…………………………………….....40
2.1.2.3 Hoạt động dịch vụ………………………………………..41
2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA VPBANK…………………………………………...42
2.2.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn………………………..42
2.2.2 Thực trạng hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ của VPBank…………………………………………………………………….45
2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHO VAY CÁC DNVVN CỦA VPBANK.51
2.3.1 Thành tựu đạt được……………………………………………..51
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân…………………………………53
2.3.2.1 Những hạn chế…………………………………………….53
2.3.2.2 Nguyên nhân………………………………………………54
CHƯƠNG 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VPBANK………………………………..56
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VPBANK…………………...56
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU CỦA CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ…………………………………………………..58
3.2.1 Đổi mới cơ chế cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ..58
3.2.2 Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định………………………...59
3.2.3 Thiết lập chính sách khách hàng hợp lý, vừa thỏa mãn nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo có lãi…………………………………………….63
3.2.4 Nâng cao trình độ các cán bộ tín dụng………………………...65
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, marketing, thông tin đại chúng……………………………………………………………………….67
3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VPBANK…….68
KẾT LUẬN………………………………………………………………..71
LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển vô cùng ấn tượng trong hai thập niên gần đây, chính sự chuyển dịch từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung truyền thống sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từ năm 1986 đã mang lại những cải thiện sâu xắc về hiệu quả kinh tế và đời sống nhân dân. Hiện nay, nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh mẽ với sự đồng hành của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, đặc biệt trong sự phát triển đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giữ một vị trí rất quan trọng .Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững nền kinh tế quốc dân và đồng thời để hội nhập với xu h¬ướng thời đại, các thành phần kinh tế cần khai thác toàn diện và hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng, vì thế vấn đề đặt ra cho ngành ngân hàng là phải giải quyết hàng loạt khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những tổ chức kinh tế làm ăn khá hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển và phù hợp với khả năng nguồn vốn của ngân hàng chính vì thế rất nhiều ngân hàng hiện nay đã chủ trương ưu tiên cấp tín dụng cho đối tượng này. Tuy nhiên sự tiếp cận của các doanh nghiệp này đối với ngân hàng vẫn còn rất khó khăn và thực tế cho thấy nguồn vốn tín dụng ngân hàng đầu t¬ư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn ch¬ưa nhiều. Nguyên nhân có thể là do mục tiêu của các NHTM chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp lớn,tuy nhiên lý do chính là vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nư¬ớc ta sử dụng vốn tín dụng còn ch¬ưa hợp lý và hiệu quả. Chính vì những bức xúc đó mà việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là vấn đề đặc biệt chú trọng của các ngân hàng thương mại.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Ngân hàng bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 04/9/1993 theo Giấy phép thành lập số 1535/QĐ-UB ngày 04/09/1993. Chiến lược của VPBank được Hội đồng quản trị đưa ra là “Phấn đấu đến năm 2010 trở thành ngân hàng đứng đầu khu vực phía Bắc, được đứng trong top5 cả nước, một ngân hàng có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á về chất lượng, hiệu quả, độ tin cậy ”, thị trường mục tiêu mà VPBank hướng đến đó là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, quy mô vừa và nhỏ.Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được VPBank lấy làm trọng tâm đầu tư và khai thác, chính vì thế vấn đề được quan tâm hàng đầu đó là hiệu quả cho vay các doanh nghiệp này. Xuất phát từ thực tế đó của VPBank em đã chọn đề tài nghiên cứu : “Nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank ”.
Trong chuyên đề này, nội dung chính được chọn nghiên cứu là hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM nói chung và VPBank nói riêng. Từ đó, đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lư¬ợng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VPBank.Tuy nhiên, vì những hạn chế nhất định, phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ dừng lại xem xét ở các khía cạnh chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay các doanh nghiệp này ở VPBank – Chi nhánh Đông Đô.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chuyên đề gồm 3 chương chính:

• CHƯƠNG I : Cơ sở lí thuyết về vấn đề hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ
• CHƯƠNG II : Thực trạng hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng VPBank hiện nay
• CHƯƠNG III : Những giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng VPBank
Em xin trân thành gửi lời Thank đến Ths Đoàn Phương Thảo đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em hoàn thiện đề tài, cùng toàn thể các anh chị, cô, chú tại phòng phục vụ khách hàng doanh nghiệp VPBank Đông Đô và các phòng ban khác có liên quan đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement