Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004865 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều tiết vĩ
mô nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy mà các nhà kinh tế, các nhà quản lý luôn
quan tâm nghiên cứu về chính sách thuế của quốc gia nói chung và của từng địa
phương nói riêng. Trọng tâm của các nghiên cứu là: làm thế nào để chính sách thuế
đạt được mục đích tạo nguồn thu vững chắc, đảm bảo cân đối thu chi Ngân sách
Nhà nước; đồng thời góp phần phát huy tác dụng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực
hiện công bằng xã hội.
Tỉnh Bắc Ninh là tỉnh mới được tái thiết lập lại từ năm 1997, đã nhanh chóng
hoà cùng với cả nước tạo thế, tạo đà vững bước đi lên; xây dựng Bắc Ninh kinh tế -
xã hội ngày càng vững mạnh. Trong quá trình phát triển kinh tế, tỉnh đã luôn quan
tâm xây dựng ngành tài chính - thuế tạo nguồn thu ngân sách, đáp ứng được nhiệm
vụ chi tiêu ngày càng cao của tỉnh nhà.
Kết quả thu ngân sách qua các năm ngày càng tăng, nhờ chính sách thuế đã
phần nào hợp lý, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; nuôi
dưỡng được nguồn thu. Hệ thống quản lý thu thuế đã từng bước cải cách, hiện đại
hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng cho đội ngũ công chức thuế, tăng
hiệu lực trong quản lý thu thuế. Tuy nhiện, hệ thống chính sách thuế vẫn còn tồn tại
nhiều vấn đề ở chính sách thuế, cũng như trong quá trình tổ chức quản lý thu thuế.
Hệ thống chính sách thuế chưa bắt nhịp được với sự phát triển ngày càng cao về
khoa học, công nghệ. Sự hội nhập và quá trình toàn cầu hóa một cách nhanh chóng
đã làm cho chính sách thuế cũng như công tác tổ chức quản lý thuế bộc lộ nhiều bất
cập và tính khả thi thấp. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức quản lý thu thì chưa phù hợp,
thiếu chặt chẽ, chồng chéo, nặng nề nên gây thất thu lớn về số lượng cơ sở, đơn vị
thực tế có kinh doanh nhưng không nộp thuế hay nộp không đầy đủ, nợ đọng dây
dưa thu ngân sách. Trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế chưa phát huy hết tác dụng
của công cụ thuế để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện đóng góp hợp lý,
công bằng cho Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, nâng cao hiệu lực quản lý thuế tại Cục
thuế tỉnh Bắc Ninh là một nhu cầu tất yếu. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, tác
giả tiến hành đề tài nghiên cứu: "Nâng cao hiệu lực quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh
Bắc Ninh"
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
+ Góp phần tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu lực quản lý
thuế.
+ Đánh giá hiệu lực quản lý thuế ở tỉnh Bắc Ninh.
+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thuế ở tỉnh Bắc
Ninh
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Hiệu lực quản lý thuế trong từng nội
dung của quản lý thuế và hiệu lực quản lý thuế trong công tác quản lý thuế.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.
- Phạm vi về nội dung: Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến
quản lý thuế và các yếu tố liên quan đến hiệu lực quản lý thuế
- Phạm vi về không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Cục thuế tỉnh
Bắc Ninh.
- Phạm vi về thời gian: Đề tài thực hiện dựa vào thu thập tài liệu, số liệu có
liên quan đến nội dung nghiên cứu từ năm 2011 đến năm 2013.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement