Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004537 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
1. Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm, luận án chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu là một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là: (i) góp phần duy trì sự ổn định thu nhập từ xuất khẩu, hạn chế những bất lợi khi có sự biến động về giá cả, nhu cầu trên thị trường thế giới; (ii) tạo ra nhu cầu mới thông qua hiệu ứng Engel; (iii) Thúc đẩy các mối liên kết ngược, liên kết xuôi, kích thích các ngành nghề mới phát triển; (iv) Tạo ra hiệu ứng lan tỏa từ xuất khẩu các mặt hàng có kỹ thuật sản xuất mới, kỹ năng quản lý mới sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.
2.Luận án đã đề xuất một hệ thống các tiêu chí đo lường, phân tích đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu: (1) đa dạng hóa chủng loại mặt hàng xuất khẩu; (1) đa dạng hóa dựa trên tỷ lệ mặt hàng chế biến; (3) đa dạng hóa thông qua chỉ số Herfindahl; (4) đa dạng hóa dựa trên chỉ số Theil Etropy; (5) đa dạng hóa lợi thế so sánh.
3.Luận án đã sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) để lượng hóa tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995-2011. Đây là mô hình được sử dụng ở một số nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới, nhưng theo hiểu biết của tác giả mô hình này chưa từng được sử dụng trong việc ước lượng tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng ở Việt Nam.
4.Trên cơ sở những phân tích định tính và định lượng, luận án đã chứng minh vai trò quan trọng của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam; từ đó góp phần ủng hộ giả thiết đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.
Những kết luận, đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu
1.Từ việc phân tích thực trạng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, luận án chỉ ra rằng: (i) cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có sự đa dạng hóa, mức độ đa dạng hóa ở mức trung bình của thế giới ; (ii) Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ; (iii) đa dạng hóa theo chiều sâu bước đầu có những chuyển biến tích cực, nhưng mức độ chuyển biến còn chậm; (iv) đa dạng hóa giữa các nhóm hàng diễn ra mạnh hơn so với đa dạng hóa trong nội bộ nhóm hàng; (v) đa dạng hóa lợi thế so sánh diễn ra khá mạnh, nhưng chủ yếu ở các mặt hàng thô, sơ chế, hàm lượng công nghệ thấp.
2.Kết quả phân tích định tính và định lượng tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam phù hợp với lý thuyết. Cụ thể là:
+ Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đóng vai trò tích cực đối với tăng trưởng kinh tế, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực về giá cả, nhu cầu trên thị trường thế giới; duy trì tăng trưởng nhu nhập từ xuất khẩu; trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
+ Cả đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều rộng và theo chiều sâu đều thúc đẩy tăng trưởng. Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều rộng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nhanh hơn nhưng mức độ tác động nhỏ hơn so với đa dạng hóa theo chiều sâu.
+ Trong giai đoạn đầu đổi mới (trước năm 2000) tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu chung và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều rộng đến tăng trưởng kinh tế mạnh hơn so với giai đoạn 2000-2011. Trong khi đó tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều sâu không có sự khác biệt giữa hai giai đoạn trước và sau năm 2000.
3.Từ kết quả nghiên cứu, luận án cho rằng để góp phần tăng trưởng nhanh và bền vững Việt Nam cần chuyển đổi cách thực hiện đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo hướng: chuyển từ đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều rộng là chủ yếu sang đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều sâu, trong đó đa dạng hóa hóa theo chiều sâu, đa dạng hóa dựa trên cơ sở chuyên môn hóa, đa dạng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm là hướng đi chủ đạo.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement