Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004536 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do lựa chọn đề tài 1
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Đóng góp mới của Luận án 5
6. Kết cấu nội dung Luận án 5
PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6
1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 6
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu ngoài nước 9
PHẦN NỘI DUNG, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS THÀNH PHỐ 15
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LOGISTICS THÀNH PHỐ 15
1.1.1. Tính tất yếu về logistics thành phố 15
1.1.2. Khái niệm về logistics thành phố 17
1.1.3. Đặc điểm và vai trò của logistics thành phố 21
1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS THÀNH PHỐ VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 27
1.2.1. Khái niệm về hệ thống logistics thành phố 27
1.2.2. Nội dung phát triển hệ thống logistics thành phố 30
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của hệ thống logistics thành phố 36
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS THÀNH PHỐ 38
1.3.1. Nhóm nhân tố phản ánh môi trường phát triển của hệ thống logistics thành phố: 39
1.3.2. Nhóm nhân tố phản ánh khả năng phát triển của hệ thống logistics thành phố 43
1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS Ở MỘT SỐ THÀNH PHỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 48
1.4.1. Kinh nghiệm phát triển hệ thống logistics thành phố ở một số thành phố trên thế giới 48
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho TP. Hà Nội trong phát triển hệ thống logistics thành phố 56
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 58
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS THÀNH PHỐ 58
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 58
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội TP. Hà Nội 60
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỜI GIAN QUA 68
2.2.1. Thực trạng phát triển cơ chế pháp luật 68
2.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 71
2.2.3. Thực trạng phát triển doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics 89
2.2.4. Thực trạng phát triển doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics 110
2.2.5. Thực trạng nguồn nhân lực logistics 112
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS THÀNH PHỐ HÀ NỘI 116
2.3.1. Về những kết quả trong phát triển hệ thống logistics thành phố 116
2.3.2. Về những hạn chế trong phát triển hệ thống logistics thành phố 118
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 121
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050 124
3.1. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050 124
3.1.1. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 124
3.1.2. Mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển hệ thống logistics thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 129
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050 133
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hệ thống logistics thành phố 133
3.2.2. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn TP. Hà Nội 138
3.2.3. Giải pháp phát triển hệ thống doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố 142
3.2.4. Giải pháp phát triển hệ thống doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố 145
3.2.5. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống logistics thành phố 146
3.3. KIẾN NGHỊ CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS THÀNH PHỐ 148
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 148
3.3.2. Kiến nghị đối với UBND TP. Hà Nội 150
3.3.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp 150
KẾT LUẬN 152
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 154
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155
PHỤ LỤCLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement