Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003967 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Mục đích và ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thực trạng xâm phạm quyền SHCN của các chủ thể kinh doanh hiện nay
Trong bối cảnh ch ộng và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế hi n nay, vấn ảm
bảo s h u trí tu ng thành một trong nh ng mố n âm hàng ầu trong các quan h
kinh tế quốc tế. Đối với Vi t Nam, vi c xây dựng và duy trì một h thống bảo hộ s h u trí
tu là một trong nh ng nhân tố quan trọng quyế ịnh sự thành công c a quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế nhất là sau khi gia nhập Tổ chứ Thương mại thế giới (WTO).
Trong thời gian vừa qua, hoạ ộng quản l nhà nước v s h u trí tu ã ạ ược
nhi u kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập kinh tế Vi t Nam vào
n n kinh tế thế giới theo ch ương Đảng. Hoạ ộng quản l nhà nước v s h u trí tu
ng góp phần tích cực vào vi c nâng cao nhận thức c a cộng ồng doanh nghi p và nhân
dân v s h u trí tu .
Trong qua trình hội nhập kinh tế thế giới, bên cạnh nh ng ơ hộ ũng ặt ra nhi u
thách thứ ối với quản l nhà nước n n kinh tế quốc gia. Một trong nh ng thách thứ ó là
vi c thực thi hi u quả vấn s h u trí tu . Xét trên khía cạnh s h u trí tu , nh ng thách
thức từ quá trình hội nhập bao gồm: Thứ nhấ , x hướng hàng giả, hàng nhái kiểu dáng mẫu
mã ngày àng g ng, gây hêm nh hó h n ho ông á ản lý thị ường như: h n
ượng hàng nội giả hàng nội, hàng nội giả hàng ngoại, hàng giả từ nước ngoài tràn vào thị
ường ong nước diễn biến theo chi hướng ngày càng phức tạp.
Bài viết tập ng ào phân h, làm õ 03 (b ) nộ d ng h nh ây:
Phần 1: M h, ngh a vi ng bảo hộ quy n s h u trí tu .
Phần 2: Thực trạng xâm phạm quy n s h u công nghi p c a các ch thể kinh doanh hi n
nay
Phần 3: Nguyên nhân và giải pháp cho vấn xâm phạm quy n s h u công nghi p c a các
ch thể kinh doanh hi n nay
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement