Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By negro_le
#1003553 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cho vay và chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng Long
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau 5 năm gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ đáng ghi nhận. Nhiều doanh
nghiệp đã trưởng thành nhanh chóng, cạnh tranh trên thị trường nội địa trở
nên sôi động hơn. Tuy nhiên, với tình trạng nền kinh tế lạm phát cao và các
chính sách tài chính, tiền tệ chưa ổn định đã khiến việc huy động vốn để phát
triển kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng khó khăn đặc biệt là các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, nước ta có khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa
và nhỏ, chiếm 98% số lượng doanh nghiệp, với số vốn đăng ký lên gần
2.313.857 tỷ đồng (tương đương 121 tỷ USD). Tổng số doanh nghiệp vừa và
nhỏ đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng là 163.673 doanh nghiệp với
tổng nguồn vốn kinh doanh là 482.092 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm tỷ
trọng là 36,25%, vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng 45,31%, còn lại vốn khác
chiếm 18,44%. Vì vậy, đây là đối tượng khách hàng được nhiều ngân hàng
thương mại quan tâm và hướng đến. Không nằm ngoài xu hướng phát triển
chung đó, trong những năm qua ngân hàng Sacombank chi nhánh Thăng
Long đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ như: Đưa ra những gói sản phẩm lên đến hàng nghìn tỷ đồng để cho
vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất thấp. Bên cạnh đó, các sản
phẩm dịch vụ của Sacombank chi nhánh Thăng Long cung cấp cho loại hình
doanh nghiệp này ngày càng đa dạng như: Bảo lãnh, thanh toán quốc tế, thanh
toán trong nước… Nhờ những chính sách hợp lý từ phía ngân hàng mà nhiều
doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận được nguồn vốn một cách kịp thời,
từ đó nắm bắt được các cơ hội kinh doanh. Tổng doanh số cho vay, tổng dư
nợ và tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Sacombank chi nhánh
Thăng Long cũng không ngừng tăng trưởng trong các năm qua. Việc ngày
càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đã
giúp Sacombank chi nhánh Thăng Longgia tăng thu nhập thông qua các
khoản phí, lãi suất cho vay,...
Mặc dù hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm
vừa qua của Sacombank chi nhánh Thăng Long đã đạt được những kết quả cụ
thể: Tổng dư nợ tăng dần, số lượng khách hàng mới ngày càng nhiều….
Nhưng chất lượng cho vay vẫn còn rất nhiều hạn chế. Trên thực tế, số lượng
các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn tại Sacombank chi nhánh
Thăng Long là rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định hồ sơ thì chỉ có
khoảng 30% số doanh nghiệp trên là có đủ điều kiện tiếp cận được với nguồn
vốn vay của Sacombank chi nhánh Thăng Long. Những nguyên nhân chủ yếu
khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ điều kiện vay vốn tại
Sacombank chi nhánh Thăng Long là: Năng lực tài chính của các doanh
nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp đã kinh doanh vượt nhiều lần năng
lực tài chính của mình, một số doanh nghiệp có số nợ gần bằng tổng giá trị tài
sản; Ngoài ra, việc quản trị nội bộ doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng
mức, sự thiếu hụt thông tin về thị trường khiến việc sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp dễ bị rủi ro, gây ảnh hưởng tới việc trả nợ ngân hàng khi
đến hạn; Doanh nghiệp có phương án kinh doanh không khả thi, tài sản đảm
bảo không đủ để đảm bảo cho khoản vay, sử dụng vốn vay sai mục đích. Bên
cạnh đó tỷ lệ nợ quá hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank chi
nhánh Thăng Long đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây.
Điều này gây rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi vốn cho vay và quản
trị của ngân hàng.
Với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các ngân hàng phải
nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh thông qua việc nâng cao chất lượng
cho vay. Vì thế việc tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đặc
biệt là chất lượng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là một vấn đề
cấp thiết của các Ngân hàng thương mại nói chung và Sacombank nói riêng.
Xuất phát từ đó, tác giả đã chọn đề tài “Chất lượng cho vay đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh
Thăng Long” cho luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những vấn
đề được nhiều ngân hàng thương mại quan tâm. Liên quan đến đề tài đã có
một số công trình nghiên cứu sau:
+ GS. TS. Nguyễn Đình Hương 2002 “Giải pháp phát triển doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, đã đề cập
đến vai trò và những đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự
phát triển kinh tế, đồng thời cũng phân tích những khó khăn và thách thức đối
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý, tạo môi
trường cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp.
+ GS .TS. Nguyễn Văn Tiến 2010“Quản trị rủi ro trong kinh doanh
ngân hàng”, Nhà xuất bản Thống kê, đã chỉ ra những rủi ro đặc thù trong
kinh doanh ngân hàng và những nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại. Từ
đó đưa ra các phương pháp quản trị đối với từng loại rủi ro trong hoạt động
của ngân hàng thương mại.
+ PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc 2010 “Phân tích báo cáo tài chính”,
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, đã đề cập đến chỉ số tài chính của
một doanh nghiệp. Nó phản ánh sức mạnh tài chính và sự an toàn trong hoạt
động của doanh nghiệp đó. Đó là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng
như: Chủ các doanh nghiệp, nhà đầu tư… Và đặc biệt là ngân hàng khi tiến
hành thẩm định để cấp tín dụng.
+ Nguyễn Minh Tuấn “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân đã phân tích thực trạng các sản phẩm dịch vụ của ngân
hàng cho DNVVN ở Việt Nam và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển dịch
vụ ngân hàng hỗ trợ cho DNVVN ở Việt Nam
+ Nguyễn Thu Bình “Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh
nghiệp trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
chi nhánh Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ kinh tế. Trong đề tài tác giả đã tập trung
nghiên cứu nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp trong hoạt
động cho vay của ngân hàng và đã đưa ra các giải pháp để nâng cao chất
lượng thẩm định tài chính doanh nghiệp...
Ngoài ra còn có các bài viết đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên
ngành như:
+ Trần Thị Hường “Vay vốn ngân hàng: thách thức lớn đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ”, Tạp chí Kinh Tế Hợp Tác Việt Nam, ngày 22 tháng 08
năm 2011 bài viết đã đề cập đến các nguyên nhân khiến các doanh nghiệp khó
tiếp cận được vốn của ngân hàng như: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có
phương án kinh doanh khả thi, tài sản đảm bảo, tình hình tài chính, nguồn vốn
tự có của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế, uy tín của các doanh
nghiệp chưa cao. Do đó việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp là rất khó.
+ TS. Nguyễn Đắc Hưng “Vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho phát
triển kinh tế ngoài quốc doanh” Tạp chí phát triển kinh Từ,số 126 ngày 24
tháng 04 năm 2008 đã đề cập đến những mối quan tâm của các ngân hàng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010279 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By doduchiep6391
#1010417 Thank mod nhé :D
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement