Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Engel
#1003521 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Ở nước ta những năm gần đây, đổi mới cơ chế quản lý tài chính nói
chung, đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập nói
riêng là đòi hỏi cấp thiết, khách quan trước yêu cầu hoàn thiện nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong nền kinh tế thị trường các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp
hàng hóa công cộng, đóng vai trò quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển
của nền kinh tế và đời sống xã hội của dân cư, số lượng và lĩnh vực hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp ngày càng tăng. Các đơn vị sự nghiệp không chỉ đơn
thuần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao mà còn tổ chức cung ứng
dịch vụ cho xã hội. Do đó, nguồn tài chính của các đơn vị này không chỉ do
ngân sách nhà nước cấp mà còn thu từ việc cung cấp các dịch vụ, nguồn xã
hội hóa, góp vốn liên doanh liên kết, viện trợ… Với nguồn lực tài chính đa
dạng như vậy, vấn đề đặt ra là phải quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn
lực trên sao cho hiệu quả mà vẫn đảm bảo thực hiện tốt vai trò chức năng của
các hoạt động sự nghiệp, tránh lãng phí và suy giảm chất lượng của các hoạt
động sự nghiệp. Sự ra đời của nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002,
sau đó được thay thế bằng nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của
Chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Đến ngày 14/02/2015, nghị định 43 được thay thế bằng nghị định
16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với
hy vọng sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính đáp
ứng của cơ sở y tế công lập trong từng giai đoạn phát triển của nước nhà.
Hòa chung với sự đổi mới của đất nước việc thực hiện nghị định 43 tại
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Nguồn thu
của Bệnh viện tăng lên đáng kể qua các năm, góp phần tích cực vào việc nâng
cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên,
nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức… Tuy nhiên, bên cạnh những kết
qủa đạt được còn nhiều hạn chế trong việc triển khai thực hiện và chưa đạt
được kết quả như mong muốn. Vậy vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu và tìm ra
được những giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý tài chính nhằm quản lý chặt
chẽ các khoản thu, tiết kiệm các khoản chi sao cho hợp lý, hiệu quả. Với ý
nghĩa đó tác giả đã lựa chọn : "Cơ chế quản lý tài chính của Bệnh viện Bệnh
nhiệt đới Trung ương" làm để tài nghiên cứu.
Câu hỏi nghiên cứu :
+ Cơ chế quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế có những đặc điểm
gì?
+ Cơ chế quản lý tài chính tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
trong thời gian qua có những ưu điểm và hạn chế gì?
+ Những giải pháp nào nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại
Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích : Nghiên cứu, phân tích, và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện
cơ chế quản lý tài chính tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
* Nhiệm vụ :
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính
tại các đơn vị sự nghiệp có thu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyenmy18990
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008987 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement