Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huonglan4932bis
#1003496 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại (ngân hàng Đầu tư và phát triển) BIDV Cầu Giấy để thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và tìm ra nguyên nhân tại BIDV Cầu Giấy. Đưa các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV Cầu Giấy phù hợp với thực trạng hoạt động tín dụng và điều kiện phát triển kinh tế trên địa bàn
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất của xã
hội, có vai trò quan trong trong việc phát triển nền kinh tế của quốc gia. Sự hoạt
động hiệu quả của hệ thống ngân hàng gắn liền với sự hưng thịnh của nền kinh tế.
Trong những năm gần đây ngành Ngân hàng Việt Nam đã có những thay đổi tích
cực phù hợp với tình hình thực tiễn, đưa vốn vào lưu thông tạo ra nhiều của cải vật
chất cho xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó hoạt động tín dụng là chiếc
cầu nối trung gian từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, đây vẫn là hoạt động truyền
thống và chủ yếu của ngân hàng thương mại, đem lại lợi nhuận chính cho các ngân
hàng. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề cốt yếu nhất trong
hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, nhất là
trong giai đoạn hiện nay. Việc nâng cao chất lượng tín dụng luôn là vấn đề mà các
ngân hàng thương mại, các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm.
Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam
nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng, trong đó
có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy(BIDV Cầu
Giấy) đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế
đất nước. BIDV Cầu Giấy đã đạt được hiệu quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm
gần đây, trong đó có hoạt động tín dụng. Tuy nhiên chất lượng tín dụng chưa cao,
còn nhiều tồn tại trong hoạt động tín dụng cần giải quyết. BIDV Cầu Giấy
cũng rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng để góp phần nâng cao
năng lực hoạt động trong quá trình cạnh tranh và hội nhập hiện nay.
Xuất phát từ tình hình trên, kết hợp với quá trình làm việc tại BIDV Cầu Giấy
và những kiến thức thu được từ chương trình thạc sĩ tài chính ngân hàng, tác giả đã
chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tƣ và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy ’’ làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc và quốc tế
- Về mặt cơ sở lý thuyết của hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại: trong
nước đã có nghiên cứu của Tác giả Nguyễn Minh Kiều với cuốn “Nghiệp vụ ngân
hàng thương mại” và “Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng”. Giáo trình
“Kinh tế học tiền tệ ngân hàng” của Tác giả Trịnh Thị Hoa Mai chủ biên, do nhà
xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội phát hành.
Nghiên cứu tại nước ngoài có cuốn “Commercial Bank Management” của tác
giả Peter S.Rose – Texas A&M University, tái bản lần thứ 4.
- Về mặt thực tiễn có: Luận văn thạc sỹ “Giải pháp nâng cao chất lượng tín
dụng tại Sở Giao dịch II – Ngân hàng công thương Việt Nam” của Trương Thị Thu
Ngân – Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn thạc sỹ “Nâng cao chất
lượng tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đông Đô” của Nguyễn
Thu Phương – Đại học kinh tế quốc dân, cùng với luận văn của nhiều học viên các
trường đại học trong cả nước về vấn đề chất lượng tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên
các nghiên cứu thực tiễn trên đề cập đến những giải pháp chung nhất và mang tính
thời điểm, phạm vi trong một tổ chức cụ thể. Do đó đứng trước bối cảnh hiện nay và
với một tổ chức khác thì các giải pháp không còn phù hợp nữa. Với mong muốn
góp một phần nhỏ trong việc nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV Cầu Giấy, tác
giả hy vọng đề tài nhận được nhiều sự ủng hộ, ý kiến đóng góp của tất cả mọi người
quan tâm về vấn đề này.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tại tập trung vào 3 vấn đề sau:
- Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại BIDV Cầu Giấy để
thấy những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tín dụng và tìm ra nguyên nhân tại
BIDV Cầu Giấy.
+ Nội dung phỏng vấn: thực trạng chất lượng tín dụng của NHTM và giải
pháp để nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM.
- Phương pháp thống kê, so sánh và tổng hợp: kết hợp kết quả điều tra với các
số liệu từ báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm của BIDV Cầu Giấy để phân tích,
đánh giá, so sánh và tổng hợp.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Ý nghĩa khoa học: Đóng góp những cơ sở lí luận về tín dụng và chất lượng
tín dụng ngân hàng. Từ đó cho thấy ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng
trong hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng.
- Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại
BIDV Cầu Giấy, đưa ra các nguyên nhân dẫn đến chất lượng tín dụng chưa cao tại
BIDV Cầu Giấy đồng thời căn cứ vào diễn biến tình hình mới, những giải pháp đưa
ra góp phần vào việc từng bước hoàn thiện hoạt động tín dụng, trên cơ sở đó nâng
cao chất lượng tín dụng tại BIDV Cầu Giấy trong thời gian tới. Các giải pháp đảm
bảo được tính thực tiễn hoạt động của BIDV Cầu Giấy và phù hợp với điều kiện
kinh tế xã hội trên địa bàn.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn được chia làm 3 Chương:
Chƣơng 1 - Cơ sở lý luận về tín dụng và chất lƣợng tín dụng của ngân
hàng thƣơng mại.
Chƣơng 2 - Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát
triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.
Chƣơng 3 - Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tƣ
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006261 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement