Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By manhtruong_z
#1003408 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cấp thiết của đề tài
Những năm vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn chưa thể
khởi sắc sau suy thoái thì cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu vẫn tiếp tục
bị sa lầy, các nền kinh tế tại các quốc gia có sức chi phối như Mỹ, Trung
Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng lạc
quan như những năm trước. Nhìn chung là tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất
nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều hơn.
Ở trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát là
cần thiết, nhưng hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất
tín dụng những tháng đầu năm tăng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản
xuất khó khăn. Xu thế ấy buộc các doanh nghiệp phải phát huy mọi lợi thế
của mình, hợp lý hóa toàn bộ quá trình sản xuất – kinh doanh để không ngừng
phát triển đi lên. Trong đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là vấn đề cần
thiết nhất. Đó luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp, tiết kiệm chi
phí sản xuất để nâng cao lợi nhuận, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Nếu không nhanh chóng cải cách, không áp dụng các lý thuyết hiện đại
về quản trị tài chính doanh nghiệp thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị yếu
thế hơn trong cạnh tranh, trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập đang diễn
ra ngày càng mạnh mẽ.
Công ty Cổ phần vận tải và thương mại VEAM ( VETRANCO) là đơn
vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và thương mại. Đây là một
ngành có nhiều cạnh tranh, muốn tạo lợi thế cạnh tranh cao, ngoài việc chuẩn
bị những chức năng cần thiết để hội nhập cho cả sản phẩm và con người,
doanh nghiệp phải có tiềm lực tài sản mạnh cùng với những biện pháp thiết
thực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản đi đôi với việc phát triển tài sản
tại doanh nghiệp.
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn đó, tui quyết định chọn đề tài “Hiệu quả
sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần vận tải và thƣơng mại VEAM
(VETRANCO)” làm nội dung nghiên cứu của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có nhiều bài viết, đề tài, luận văn nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài
sản ở các doanh nghiệp. Có thể kể ra một số đề tài như:
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn
Toàn Thắng” luận văn cao học của tác giả Trà Quyết Thắng hoàn thành năm
2009 đã hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về hiệu quả sử dụng tài sản, qua đó
áp dụng đánh giá tình hình kinh doanh của công ty Toàn Thắng.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cấp nước Nam Định”
luận văn cao học của tác giả Tống Kim Uyên hoàn thành năm 2007 đã nêu lên
cơ sở lý luận chung về tài sản, những nét chính về tài sản , nêu ra những kết
quả đạt được, những bất cập còn tồn tại, từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
“ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công tại Văn
phòng Sở Giao thông Vận tải” đề tài nghiên cứu khoa học của tác giả Hồ Thị
Thúy Hồng hoàn thành năm 2010 nhằm đưa công tác quản lý tài sản vào nề
nếp, đúng quy trình, quy định hiện hành của Bộ Tài Chính và của UBND
thành phố Đà Nẵng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ công
nhân viên trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Tổng công ty rau quả,
nông sản” đề tài nghiên cứu của tác giả Phạm Thị Thu Huyền hoàn thành năm
2009 đã nêu lên những vấn đề chung về tài sản lưu động, thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại công ty nghiên cứu. Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đầu tư
Ngôi Sao Xanh” đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của tác giả Đào Tiến
Duẩn hoàn thành năm 2010. Đề tài đã nêu được những lý luận chung về tài
sản cố định, thực trạng sử dụng tài sản cố định tại công ty nghiên cứu. Từ đó
đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định
tại công ty.
“Quản trị doanh nghiệp và chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản
cố định trong doanh nghiệp” của nhiều tác giả viết do Nhà xuất bản tài chính
xuất bản. Cuốn sách đã nêu những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp và những
quy định mới nhất về việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, bên cạnh đó còn
có những hướng dẫn mới nhất về chính sách thuế, chế độ quản lý, sử dụng
trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.
“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải
đường sắt” đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của tác giả Trịnh Văn Thành
hoàn thành năm 2010. Đề tài thiên về viết tài sản cố định, những lý luận
chung và thực trạng sử dụng tài sản tại công ty tác giả nghiên cứu. Đưa ra các
giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty.
“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn và tài sản
cố định tại Công ty TNHH in Tấn Thành” đề tài nghiên cứu luận văn tiến sỹ
của tác giả Nguyễn Phương Linh hoàn thành năm 2010. Đề tài đã nêu khái
quát chung về hiệu quả sử dụng vốn dài hạn và tài sản cố định, phân tích tình
hình sử dụng vốn dài hạn và tài sản cố định tại công ty TNHH in Tấn Thành
và nêu ra giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn và tài sản cố
định tại công ty. “ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở Công ty
Giầy Thượng Đình” đề tài nghiên cứu luận văn tiến sỹ của tác giả Vò Quang
Hòa hoàn thành năm 2009. Đề tài đã nêu khái quát tài sản lưu động và hiệu
quả sử dụng tài sản lưu động. Phân tích thực trạng sử dụng và hiệu quả sử
dụng tài sản lưu động tại Công ty giày Thượng Đình. Nêu ra một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty nghiên cứu.
Ngoài ra còn có các sách, báo, tạp chí, và nhiều đề tài viết về tài sản, tài
sản cố định, tài sản lưu động, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn …
Các luận văn, đề tài đã khái quát những nét cơ bản về tài sản, hiệu quả
sử dụng tài sản, trình bày thực trạng tình hình sử dụng tài sản của công ty, nêu
lên các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại các
doanh nghiệp nghiên cứu. Từ các nghiên cứu nói trên và tình hình hoạt động
của công ty trong thời gian qua, tui đã quyết định chọn “ Hiệu quả sử dụng tài
sản tại Công ty Cổ phần vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO)” làm đề
tài nghiên cứu của mình.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản và hiệu quả sử
dụng tài sản.
- Đánh giá thực trạng quản lý tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản tại
Công ty Cổ phần vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO).
- Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công
ty cổ phần vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO).
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần
vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO). * Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi về thời gian: Số liệu sử dụng để nghiên cứu trong luận văn
được lấy trong thời gian 3 năm trở lại đây (2010 – 2012).
- Phạm vi về không gian: Đề tài thực hiện trong phạm vi tại Công ty Cổ
phần vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO) ( không bao gồm tài sản
tài chính), so sánh với công ty có sản phẩm cạnh tranh (Công ty Cổ phần vận
tải Hà Tiên).
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nguồn dữ liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thu thập tứ các
tài liệu, nguồn thông tin nội bộ của công ty và các dữ liệu thu thập bên ngoài.
- Phương pháp phân tích dữ liệu:
+ Phương pháp so sánh: So sánh với công ty tương tự cùng ngành.
+ Phương pháp thu thập thông tin
+ Phương pháp thống kê
Thông qua các số liệu kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm
giúp tác giả nắm được công tác quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty.
+ Phương pháp phân tích, đánh giá: Sau khi thu thập tư liệu cần tiến hành
phân tích, chia nhỏ các vấn đề nghiên cứu. Qua đó thấy được những ưu,
nhược điểm của công tác quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty, nhận xét và
đưa ra giải pháp để hoàn thiện.
6. Những đóng góp mới của luận văn
Qua thời gian nghiên cứu tình hình sử dụng tài sản của Công ty cổ phần
vận tải và thương mại VEAM (VETRANCO). Trên cơ sở những nhận xét,
đánh giá về ưu, nhược điểm của hoạt động quản lý và sử dụng tài sản tại công
ty. tui có một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa mảng hoạt
động sử dụng tài sản tại Công ty.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tommyh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement